HÌNH ĐẸP

[Lớp 6] Trục đối xứng là gì? Hình nào có trục đối xứng? – VOH

Lớp 6 – Khám phá trục đối xứng trong hình học

Trong môn học Mỹ thuật, chúng ta đã được tìm hiểu cách vẽ các hình có cân đối, hài hòa với nhau. Những hình như vậy được gọi là hình có tính đối xứng. Trong chương trình Toán học của lớp 6, chúng ta sẽ tìm hiểu về phép đối xứng tâm và đối xứng trục. Bài viết này sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về phép đối xứng trục, những hình có trục đối xứng và các bài tập liên quan đến tính đối xứng. Hãy cùng điểm qua nội dung bài viết nhé!

I. Khái niệm về trục đối xứng

Trục đối xứng lớp 6

Quan sát hình ảnh trên, ta thấy có một đường thẳng a chia hình tam giác thành hai nửa bằng nhau (nếu gấp hình tam giác theo đường thẳng a thì hai nửa sẽ trùng lên nhau). Những hình có tính chất này được gọi là hình có trục đối xứng, và đường thẳng a được gọi là trục đối xứng.

Ví dụ, quan sát các hình dưới đây và nhận xét điểm chung của chúng:

Các hình có trục đối xứng

Qua quan sát, ta thấy các hình đều có chung một đặc điểm là có một đường thẳng chia hình thành hai nửa, khi gấp các hình theo đường thẳng đó, hai nửa hình này trùng lên nhau.

Lưu ý: Hình có trục đối xứng còn được gọi là hình đối xứng trục.

II. Các hình có trục đối xứng

1. Trục đối xứng của đoạn thẳng

Trục đối xứng của đoạn thẳng HK là đường thẳng a đi qua trung điểm M của đoạn thẳng HK và vuông góc với HK. Khi đó, đường thẳng a còn được gọi là đường trung trực của đoạn thẳng HK. Ta còn có khẳng định: Điểm H và điểm K đối xứng với nhau qua đường thẳng a.

Trục đối xứng của đoạn thẳng

2. Trục đối xứng của đường tròn

Trục đối xứng của đường tròn là đường thẳng đi qua tâm của nó. Do đó, hình tròn có vô số trục đối xứng.

Trục đối xứng của đường tròn

3. Trục đối xứng của một số tam giác

  • Trục đối xứng của tam giác cân là đường thẳng đi qua đỉnh và trung điểm cạnh đáy của tam giác cân. Một tam giác cân có một trục đối xứng.
  • Trục đối xứng của tam giác đều là đường thẳng đi qua đỉnh và trung điểm cạnh đối diện. Một tam giác đều có ba trục đối xứng.

Trục đối xứng của một số tam giác

4. Trục đối xứng của một số tứ giác, lục giác đều

  • Trục đối xứng của hình thang cân là đường thẳng đi qua trung điểm của hai cạnh đáy. Hình thang cân có một trục đối xứng.
  • Trục đối xứng của hình thoi là các đường chéo của hình thoi. Hình thoi có hai trục đối xứng.
  • Trục đối xứng của hình chữ nhật là các đường thẳng đi qua trung điểm của hai cạnh đối diện. Hình chữ nhật có hai trục đối xứng.
  • Trục đối xứng của hình vuông là hai đường chéo của hình vuông và đường thẳng đi qua trung điểm của hai cạnh đối diện. Hình vuông có bốn trục đối xứng.
  • Trục đối xứng của hình lục giác đều là các đường thẳng đi qua các cặp đỉnh đối diện và các đường thẳng đi qua các trung điểm của các cặp cạnh đối diện. Vì vậy, hình lục giác đều có sáu trục đối xứng.
  • Trục đối xứng của hình ngũ giác đều là các đường thẳng đi qua đỉnh và trung điểm của cạnh đối diện. Hình ngũ giác đều có năm trục đối xứng.

Trục đối xứng của một số hình học

5. Trục đối xứng của một số chữ cái, chữ số

Một số chữ cái và chữ số có trục đối xứng, ví dụ như: chữ A, B, M, Y, H, X, O, số 3, 8, 0.

Các chữ cái có trục đối xứng

III. Các dạng bài tập về đối xứng trục lớp 6

1. Dạng 1: Nhận biết các hình phẳng có trục đối xứng

Phương pháp giải: Sử dụng khái niệm về trục đối xứng và các ví dụ đã được nêu để nhận biết các hình phẳng có trục đối xứng.

Bài tập 1: Điền câu trả lời thích hợp vào chỗ trống:

a) Đường thẳng đi qua trung điểm của hai đáy hình thang cân là trục đối xứng của hình thang cân.

b) Trục đối xứng của hình thoi là hai đường chéo của hình thoi.

c) Hình tròn có vô số trục đối xứng.

Đáp án:
a) Đường thẳng đi qua trung điểm của hai đáy hình thang cân là trục đối xứng của hình thang cân.

b) Trục đối xứng của hình thoi là hai đường chéo của hình thoi.

c) Hình tròn có vô số trục đối xứng.

Bài tập 2: Quan sát các hình sau và trả lời các câu hỏi sau:

Các hình có trục đối xứng

a) Hình nào không có trục đối xứng?

b) Hình nào có ba trục đối xứng?

c) Hình nào có vô số trục đối xứng?

Đáp án:
Qua quan sát, ta có:
a) Hình không có trục đối xứng là hình 4.
b) Hình có ba trục đối xứng là hình 2.
c) Hình có vô số trục đối xứng là hình 3.

Các hình có trục đối xứng

2. Dạng 2: Áp dụng trục đối xứng vào hình ảnh thực tế

Phương pháp giải: Sử dụng khái niệm về trục đối xứng và áp dụng vào các hình ảnh trong thực tế.

Bài tập: Quan sát các công trình kiến trúc và các bức ảnh nghệ thuật sau, cho biết hình nào có trục đối xứng?

Các hình có trục đối xứng

Đáp án: Các hình có trục đối xứng là hình 1 và hình 3.

Các hình có trục đối xứng

Kết luận

Như vậy, qua bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu về các khái niệm về hình có trục đối xứng. Đây là kiến thức cơ bản và có nhiều ứng dụng trong thực tế. Vì vậy, hãy nắm vững kiến thức về trục đối xứng để áp dụng vào cuộc sống hàng ngày.

Giấy Dán Tường

Chia sẻ kinh nghiệm lựa chọn đồ dùng dán tường, ốp tường, treo tường,...bằng cách sử dụng content AI đã qua chỉnh sửa để chính xác với người dùng.

Related Articles

Back to top button