HÌNH ĐẸP

Công nghệ 11 Bài 7: Hình chiếu phối cảnh – HOC247

Hình chiếu phối cảnh hai điểm tụ của ngôi nhà

Hình 1. Hình chiếu phối cảnh hai điểm tụ của ngôi nhà

Những gì chúng ta nhìn thấy trong hình 1:

 • Các viên gạch và cửa sổ sẽ nhỏ dần khi xa hơn.
 • Các đường thẳng trong thực tế, dù song song với nhau, lại có xu hướng gặp nhau tại một điểm. Điểm này được gọi là “điểm tụ”.

1.1 Hình chiếu phối cảnh là gì?

a. Khái niệm

 • Hình chiếu phối cảnh là hình biểu diễn được xây dựng bằng phép chiếu xuyên tâm.

b. Cách xây dựng

Hệ thống xây dựng hình chiếu phối cảnh

Hình 2. Hệ thống xây dựng hình chiếu phối cảnh

Cách xây dựng hình chiếu phối cảnh của vật thể:

 • Mặt phẳng nằm ngang trên đó đặt vật thể được gọi là “mặt phẳng vật thể”.
 • “Tâm chiếu” là vị trí của người quan sát.
 • Mặt phẳng nằm ngang đi qua điểm nhìn được gọi là “mặt phẳng tầm mắt”.
 • Mặt phẳng thẳng đứng tưởng tượng được gọi là “mặt phẳng hình chiếu” hoặc “mặt tranh”.
 • Mặt phẳng tầm mắt cắt mặt tranh theo một đường thẳng được gọi là “đường chân trời”.

Thực hiện phép chiếu để có hình chiếu phối cảnh:
Hệ thống thực hiện phép chiếu để có hình chiếu phối cảnh

Hình 3. Hệ thống thực hiện phép chiếu để có hình chiếu phối cảnh

 • Từ tâm chiếu, kẻ các đường nối với các điểm trên vật thể.
 • Từ hình chiếu của tâm chiếu trên đường chân trời, kẻ các đường tương ứng thuộc mặt tranh.
 • Các đường tương ứng cắt nhau tại các điểm. Nối các điểm đó sẽ tạo thành hình chiếu phối cảnh của vật thể trên mặt phẳng hình chiếu.

Đặc điểm của hình chiếu phối cảnh là tạo cho người xem ấn tượng về khoảng cách xa gần của các vật thể, giống như khi quan sát thực tế.

1.2 Ứng dụng của hình chiếu phối cảnh

 • Đặt cạnh các hình chiếu vuông góc trong các bản vẽ thiết kế kiến trúc và xây dựng.
 • Biểu diễn các công trình có kích thước lớn như nhà cửa, đê đập, cầu đường…

1.3 Các loại hình chiếu phối cảnh

Có 2 loại hình chiếu phối cảnh: Hình chiếu phối cảnh 1 điểm tụ và hình chiếu phối cảnh 2 điểm tụ.

 • Hình chiếu phối cảnh 1 điểm tụ:

  • Đặc điểm: Mặt tranh song song một mặt của vật thể.
  • Ứng dụng: Trong thiết kế nội thất.
   Hình chiếu phối cảnh 1 điểm tụ

  Hình 4. Hình chiếu phối cảnh 1 điểm tụ

 • Hình chiếu phối cảnh 2 điểm tụ:

  • Đặc điểm: Mặt tranh không song song với mặt nào của vật thể.
  • Ứng dụng: Trong thiết kế phối cảnh công trình.
   Hình chiếu phối cảnh 2 điểm tụ

  Hình 5. Hình chiếu phối cảnh 2 điểm tụ

Bài tập: Vẽ hình chiếu phối cảnh 1 điểm của vật thể sau:
Các hình chiếu của vật thể

Hình 6. Các hình chiếu của vật thể

Bước 1: Vẽ đường nằm ngang t làm đường chân trời.
Vẽ đường chân trời
Hình 7. Vẽ đường chân trời

Bước 2: Chọn F’ làm điểm tụ trên đường chân trời.
Vẽ điểm tụ
Hình 8. Vẽ điểm tụ

Bước 3: Vẽ lại hình chiếu đứng của vật thể.
Vẽ hình chiếu đứng của vật thể
Hình 9. Vẽ hình chiếu đứng của vật thể

Bước 4: Nối các điểm trên hình chiếu đứng với điểm F’.
Xác định các điểm trên hình chiếu đứng
Hình 10. Xác định các điểm trên hình chiếu đứng

Bước 5: Trên đoạn nối từ hình chiếu đứng đến F’, lấy một điểm để xác định chiều rộng của vật thể. Từ điểm đó, kẻ các đường song song với các cạnh của vật thể.
Xác định chiều rộng của vật thể
Hình 11. Xác định chiều rộng của vật thể

Bước 6: Nối các điểm tìm được, ta sẽ có hình chiếu phối cảnh của vật thể vẽ phác.
Vẽ hình chiếu phối cảnh của vật thể
Hình 12. Vẽ hình chiếu phối cảnh của vật thể

Bước 7: Tô đậm các cạnh thấy của vật thể và hoàn thiện hình chiếu phối cảnh đã xây dựng.
Tô đậm các cạnh thấy của vật thể
Hình 13. Tô đậm các cạnh thấy của vật thể

Hình 14. Hình dạng của vật thể

Chú ý:

 • Để thể hiện mặt bên nào của vật thể, chọn điểm tụ F’ về phía bên đó của hình chiếu đứng.
 • Khi F’ ở vô cùng, các tia chiếu song song nhau, hình chiếu nhận được có dạng hình chiếu trục đo của vật thể.

Giấy Dán Tường

Chia sẻ kinh nghiệm lựa chọn đồ dùng dán tường, ốp tường, treo tường,...bằng cách sử dụng content AI đã qua chỉnh sửa để chính xác với người dùng.

Related Articles

Back to top button