HÌNH ĐẸP

Biểu tượng cảnh báo nguy hiểm – Cách nhận biết và ý nghĩa

Những biểu tượng cảnh báo nguy hiểm thường được sử dụng để đánh dấu các khu vực có nguy cơ tiềm ẩn hoặc các vật liệu có khả năng gây hại. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết và hiểu ý nghĩa của những biểu tượng đó. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết về cách nhận biết các biểu tượng cảnh báo nguy hiểm!

Biểu tượng cảnh báo nguy hiểm của hóa chất là gì?

Biểu tượng cảnh báo nguy hiểm của hóa chất là quy định của Hệ thống hài hòa toàn cầu về phân loại và ghi nhãn hóa chất. Chúng được sử dụng để ghi nhãn cảnh báo nguy hiểm trên các bao bì, nơi chứa hàng hóa và trong quá trình vận chuyển hóa chất nguy hiểm. Biểu tượng thường có dạng hình ảnh, được sử dụng với nhiều màu sắc khác nhau và có thể chứa thông tin bổ sung.

Các biểu tượng cảnh báo nguy hiểm vật lý

Dưới đây là một số biểu tượng nguy hiểm vật lý mà bạn có thể tham khảo:

GHS01: Chất nổ

Chất nổ
Chúng được sử dụng cho:

 • Chất nổ không ổn định
 • Peroxit hữu cơ loại A, B
 • Chất nổ thuộc nhóm 1.1, 1.2, 1.3, 1.4
 • Chất tự phản ứng và hỗn hợp loại A, B

GHS02: Dễ cháy

Dễ cháy
Chúng được sử dụng cho:

 • Khí ga cháy, loại 1.
 • Chất rắn dễ cháy, loại 1, 2.
 • Aerosol dễ cháy, loại 1, 2.
 • Chất lỏng dễ cháy, loại 1, 2, 3, 4.
 • Chất tự phản ứng và hỗn hợp loại B, C, D, E, F.
 • Chất rắn cháy, loại 3.
 • Chất lỏng cháy, loại 3.
 • Chất lỏng tự cháy, loại 1.
 • Chất rắn tự cháy, loại 1.
 • Chất tự làm nóng và hỗn hợp loại 1, 2.
 • Peroxit hữu cơ loại B, C, D, E, F.
 • Chất và hỗn hợp khi tiếp xúc với nước sinh ra khí dễ cháy loại 1, 2, 3.

GHS03: Chất oxi hóa

Chất oxi hóa
Chúng được sử dụng cho:

 • Chất khí oxi hóa, loại 1.
 • Chất rắn oxi hóa, loại 1, 2, 3.
 • Chất lỏng oxi hóa, loại 1, 2, 3.

GHSO4: Khí nén

Khí nén
Chúng được sử dụng cho:

 • Khí nén.
 • Khí hóa lỏng lạnh.
 • Khí hóa lỏng.
 • Khí hoà tan.

GHSO5: Chất ăn mòn kim loại

Chất ăn mòn kim loại
Chúng được sử dụng cho:

 • Chất ăn mòn kim loại 1.

Các biểu tượng cảnh báo nguy hiểm về thể chất và sức khỏe

GHSO6: Khí độc

Khí độc
Chúng được sử dụng cho:

 • Độc cấp tính, loại 1,2,3 (độc về miệng, hô hấp, da)

GHSO7: Nguy hại

Nguy hại
Chúng được sử dụng cho:

 • Độc cấp tính (miệng, da, hô hấp), loại 4.
 • Kích ứng mắt, loại 2A.
 • Kích ứng da, loại 2, 3.
 • Mẫn cảm da, loại 1.
 • Kích ứng đường hô hấp.
 • Độc tính cơ quan cụ thể sau một lần phơi nhiễm, loại 3.
 • Các tác động ma túy.

Không sử dụng:

 • Với ký hiệu “đầu lâu xương chéo”.
 • Để chỉ kích ứng da hoặc mắt.

GHSO8: Nguy hiểm sức khỏe

Nguy hiểm sức khỏe
Chúng được sử dụng cho:

 • Mẫn cảm hô hấp, loại 1.
 • Tính gây ung thư, loại 1A, 1B, 2.
 • Đột biến nguyên bào, loại 1A, 1B, 2.
 • Độc tính cơ quan đích sau một lần phơi nhiễm, loại 1, 2.
 • Độc tính cơ quan đích sau phơi nhiễm lặp lại, loại 1, 2.
 • Độc tính sinh sản, loại 1A, 1B, 2.
 • Nguy hiểm hít vào, loại 1, 2.

Chất ăn mòn

 • Ăn mòn da, loại 1A, 1B, 1C.

Các biểu tượng cảnh báo nguy hiểm môi trường

Nguy hiểm môi trường

GHSO9: Nguy hiểm môi trường

 • Nguy hiểm tức thì cho môi trường thủy sinh, loại 1.
 • Nguy hiểm lâu dài cho môi trường thủy sinh, loại 1, 2.

Ký hiệu tượng hình vận chuyển

Dưới đây là một số ký hiệu sử dụng cho vận chuyển hóa chất mà bạn cần biết:

Lớp 1: Chất nổ

Phân lớp từ 1.1 – 1.3

Phân lớp 1.1 - 1.3

 • Phân lớp 1.1: Các vật phẩm, chất có nguy cơ nổ hàng loạt.
 • Phân lớp 1.2: Các vật phẩm, chất nguy hiểm bắn ra nhưng không gây nổ hàng loạt.
 • Phân lớp 1.3: Các vật phẩm, chất có nguy cơ cháy, nổ nhưng không gây nổ hàng loạt.
 • Lưu ý: Các dấu sao được thay thế bằng số lớp và mã tương thích.

Phân lớp 1.4

Phân lớp 1.4

 • Các vật phẩm, chất thuộc chất nổ nhưng mối nguy hiểm không cao.

Phân lớp 1.5

Phân lớp 1.5

 • Chất nguy hiểm và nhạy cảm vì có nguy cơ gây nổ hàng loạt.

Phân lớp 1.6

Phân lớp 1.6

 • Không có sự nguy hiểm.

Lớp 2: Khí ga

Phân lớp 2.1

Phân lớp 2.1

 • Khí ga dễ cháy
 • Các khí ở 20 °C và áp suất tiêu chuẩn 101,3 kPa
 • Có thể bắt lửa khi trong hỗn hợp từ 13% trở xuống theo thể tích với không khí
 • Có phạm vi dễ cháy với không khí ít nhất là 12%, không phụ thuộc vào giới hạn dưới dễ cháy.
 • Ký hiệu thay thế: UN transport pictogram – 2 (white).svg
 • Lưu ý: Biểu tượng, số lượng và đường ranh giới có thể được thể hiện bằng màu trắng thay vì màu đen.

Phân lớp 2.2

 • Khí không cháy không độc
 • Là chất làm ngạt – loại khí thông thường pha loãng hoặc thay thế oxy trong không khí
 • Là chất oxi hóa – loại khí có thể, nói chung bằng cách cung cấp oxy, gây ra hoặc góp phần đốt cháy các vật liệu khác nhiều hơn so với không khí
 • Không thuộc các phân lớp khác
 • Lưu ý: Biểu tượng, số lượng và đường ranh giới có thể được thể hiện bằng màu trắng thay vì màu đen

Phân lớp 2.3

Phân lớp 2.3

 • Khí độc
 • Chất độc hại, ăn mòn với con người do gây ra nguy hiểm cho sức khỏe
 • Có giá trị LC 50 bằng hoặc nhỏ hơn 5.000 ml/m3 (ppm).

Lớp 3 và 4: Các chất lỏng và chất rắn dễ cháy

Lớp 3

Lớp 3

 • Các chất lỏng dễ cháy
 • Chất lỏng có độ chớp cháy dưới 60 °C và có khả năng duy trì sự cháy.
 • Lưu ý: Biểu tượng, số lượng và đường ranh giới có thể được thể hiện bằng màu trắng thay vì màu đen.

Phân lớp 4.1

Phân lớp 4.1

 • Chất rắn dễ cháy, các chất tự phản ứng và các chất nổ rắn đã khử nhậy.
 • Chất rắn, trong điều kiện gặp phải trong giao thông vận tải, là dễ cháy hoặc có thể gây ra hoặc góp phần vào cháy thông qua ma sát.
 • Chất tự phản ứng thuộc diện có khả năng trải qua một phản ứng tỏa nhiệt mạnh.
 • Chất nổ rắn khử nhậy có thể phát nổ nếu không pha đủ loãng.

Phân lớp 4.2

Phân lớp 4.2

 • Các chất có khả năng bốc cháy tự phát.
 • Các chất có khả năng nung nóng tự phát trong điều kiện bình thường gặp phải trong giao thông vận tải, hoặc làm nóng khi tiếp xúc với không khí, và sau đó là khả năng bắt lửa.

Phân lớp 4.3

Phân lớp 4.3

 • Các chất khi tiếp xúc với nước sinh ra các loại khí dễ cháy.
 • Các chất, khi tiếp xúc với nước, có khả năng trở thành dễ cháy một cách tự phát hoặc sinh ra các loại khí dễ cháy với số lượng nguy hiểm.
 • Lưu ý: Biểu tượng, số lượng và đường ranh giới có thể được thể hiện bằng màu trắng thay vì màu đen.

Các lớp vận chuyển GHS khác

Phân lớp 5.1

Phân lớp 5.1

 • Chất oxi hóa: Các chất có thể bắt cháy, nhưng có thể bằng sinh ra oxy để làm nên sự đốt cháy của các vật liệu khác.

Phân lớp 5.2

Phân lớp 5.2

 • Peroxit hữu cơ: Các chất hữu cơ có chứa các cấu trúc -O-O- hoá trị 2 và có thể được coi là dẫn xuất của hydro peroxid, trong đó một hoặc cả hai nguyên tử hydro được thay thế bởi các gốc hữu cơ.

Phân lớp 6.1

Phân lớp 6.1

 • Các chất độc: Chất với giá trị LD50 ≤ 300 mg/kg (miệng) hoặc ≤ 1.000 mg/kg (da) hoặc giá trị LC50 ≤ 4.000 ml/m3 (hít phải bụi hay sương).

Lớp 8

Lớp 8

 • Các chất ăn mòn
 • Gây ra sự phá hủy độ dày toàn phần của mô da nguyên vẹn trong thời gian phơi nhiễm dưới 4 giờ
 • Thể hiện tốc độ ăn mòn trên 6,25 mm mỗi năm trên bề mặt hoặc thép hoặc nhôm ở 55 °C.

Ký hiệu vận chuyển không GHS

Lớp 6.2: Các chất lây nhiễm

Lớp 6.2

Lớp 7: Vật liệu phóng xạ

Lớp 7
Lớp 7
Lớp 7
Lớp 7

Lớp 9: Các chất và vật phẩm nguy hiểm khác

Lớp 9

Trên đây là toàn bộ những biểu tượng cảnh báo nguy hiểm của hóa chất trong quá trình lưu trữ và vận chuyển. Hy vọng bài viết đã cung cấp được nhiều thông tin hữu ích cho bạn đọc. Trân trọng!

Giấy Dán Tường

Chia sẻ kinh nghiệm lựa chọn đồ dùng dán tường, ốp tường, treo tường,...bằng cách sử dụng content AI đã qua chỉnh sửa để chính xác với người dùng.

Related Articles

Back to top button