HÌNH ĐẸP

Trắc nghiệm Toán 6 Bài 21: Hình có trục đối xứng (có đáp án)

Trong bài viết này chúng tôi sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về Hình nào có trục đối xứng hay nhất và đầy đủ nhất

Haylamdo xin giới thiệu bài tập trắc nghiệm Toán lớp 6 Bài 21: Hình có trục đối xứng sách Kết nối tri thức có đáp án chi tiết giúp Thầy/Cô có thêm tài liệu giảng dạy và giúp học sinh ôn trắc nghiệm môn Toán 6 đạt kết quả cao.

Bài tập Trắc nghiệm Toán 6 Bài 21: Hình có trục đối xứng

I. Nhận biết

Câu 1. Trong các công trình dưới đây, có bao nhiêu công trình có trục đối xứng?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 0

Câu 2. Hình nào dưới đây chỉ ra đúng trục đối xứng của hình thang cân?

A.

B.

C.

D.

Câu 3. Hình nào dưới đây có vô số trục đối xứng

A. Hình lục giác đều

B. Hình vuông

C. Hình chữ nhật

D. Hình tròn

Câu 5. Hình nào dưới đây có trục đối xứng?

A. Hình a), Hình b), Hình c)

B. Hình a), Hình c), Hình d)

C. Hình b), Hình c), Hình d)

D. Hình a) và Hình c)

Câu 6. Hình vuông có bao nhiêu trục đối xứng:

A. 2

B. 3

C. 4

D. 0

Câu 7. Trong các loại biển báo sau, biển báo nào có trục đối xứng?

A. Hình a) và Hình c)

B. Hình a) và Hình d)

C. Hình c) và Hình b)

D. Hình c) và Hình d)

Câu 8. Hình nào có số trục đối xứng nhỏ nhất

A. Hình a

B. Hình b

C. Hình c

D. Hình d

Câu 9. Phát biểu nào dưới đây là đúng?

A. Mỗi đường chéo là một trục đối xứng của hình chữ nhật.

B. Mỗi đường thẳng đi qua tâm một đường tròn là trục đối xứng của hình tròn.

C. Mỗi đường thẳng đi qua trung điểm của hai cạnh đối diện là trục đối xứng của hình thoi.

D. Mỗi đường chéo là một trục đối xứng của hình bình hành.

Câu 10. Trong các chữ cái dưới đây, chữ cái có trục đối xứng?

A. A, H, E

B. A, H

C. A, B, H, E

D. B, E

II. Thông hiểu

Câu 1. Cho các phát biểu sau:

a) Hình vuông ABCD chỉ có hai trục đối xứng là hai đường chéo AC, BD.

b) Đường thẳng đi qua trung điểm của đoạn thẳng MN và vuông góc với MN là trục đối xứng của đoạn thẳng MN.

c) Nếu đường thẳng d là trục đối xứng của đường tròn thì d đi qua tâm của đường tròn ấy.

Số phát biểu đúng là:

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

Câu 2. Trong Hình 35, các hình từ a) đến e), hình nào có trục đối xứng?

A. Hình 35a), 35b), 35c), 35e)

B. Hình 35b), 35c), 35d)

C. Hình 35b), 35c), 35d, 35e)

D. Hình 35a), 35c), 35d), 35e)

Câu 3. Trong các biển báo giao thông Hình 36, biển báo nào không có trục đối xứng?

a) Biển báo đường bị hẹp cả hai bên (Hình 36a);

b) Biển báo giao nhau với đường sắt có rào chắn (Hình 36b);

c) Biển báo giao nhau với đường không ưu tiên (Hình 36c);

d) Biển báo đường người đi xe đạp cắt ngang (Hình 36d).

A. Hình 36a), Hình 36b)

B. Hình 36a), Hình 36c)

C. Hình 36b), Hình 36c)

D. Hình 36c), Hình 36d)

Câu 4. Trong các công trình được minh họa ở Hình 37, các hình từ a) đến c), công trình nào có trục đối xứng?

A. Hình 37a)

B. Hình 37c) và Hình 37b)

C. Hình 37a) và Hình 37c)

D. Hình 37c)

Câu 5. Chữ cái nào dưới đây có hai trục đối xứng:

A. Chữ A

B. Chữ B

C. Chữ H

D. Chữ M

Tóm tắt Lý thuyết Toán 6 Bài 21: Hình có trục đối xứng

A. Lý thuyết

1. Hình có trục đối xứng trong thực tế

Các hình có một đường thẳng d chia hình đó thành hai phần mà nếu “gấp” hình theo đường thẳng d thì hai phần đó “chồng khít” lên nhau. Những hình như thế được gọi là hình có trục đối xứng và đường thẳng d là trục đối xứng của nó.

Ví dụ 1. Những hình ảnh có trục đối xứng trong thực tế

Hình có trục đối xứng | Lý thuyết Toán lớp 6 chi tiết Kết nối tri thức” class=”fr-fic fr-dii”>Hình có trục đối xứng | Lý thuyết Toán lớp 6 chi tiết Kết nối tri thức”>

Hình có trục đối xứng | Lý thuyết Toán lớp 6 chi tiết Kết nối tri thức”>Hình có trục đối xứng | Lý thuyết Toán lớp 6 chi tiết Kết nối tri thức”>

2. Trục đối xứng của một số hình phẳng

Mỗi đường thẳng đi qua tâm là một trục đối xứng của hình tròn. Do đó hình tròn có vô số trục đối xứng.

Hình có trục đối xứng | Lý thuyết Toán lớp 6 chi tiết Kết nối tri thức”>

Mỗi đường chéo là một trục đối xứng của hình thoi.

Hình có trục đối xứng | Lý thuyết Toán lớp 6 chi tiết Kết nối tri thức”>

Mỗi đường thẳng đi qua trung điểm hai cạnh đối diện là một trục đối xứng của hình chữ nhật.

Hình có trục đối xứng | Lý thuyết Toán lớp 6 chi tiết Kết nối tri thức”>

Hình vuông có 4 trục đối xứng bao gồm: Hai đường thẳng đi qua trung điểm hai cạnh đối điện và hai đường chéo.

Hình có trục đối xứng | Lý thuyết Toán lớp 6 chi tiết Kết nối tri thức” class=”fr-fic fr-dii”>

Giấy Dán Tường

Chia sẻ kinh nghiệm lựa chọn đồ dùng dán tường, ốp tường, treo tường,...bằng cách sử dụng content AI đã qua chỉnh sửa để chính xác với người dùng.

Related Articles

Back to top button