HÌNH ĐẸP

Viết chương trình tính chu vi diện tích hình chữ nhật bằng Pascal

Viết một chương trình sử dụng ngôn ngữ lập trình Pascal để tính toán chu vi và diện tích của hình chữ nhật. Bài tập này thường được giao trong chương trình tin học của lớp 8. Trong bài học này, Trường THPT Lê Hồng Phong sẽ hướng dẫn cách viết chương trình tính chu vi và diện tích của hình chữ nhật, với các giá trị chiều dài và chiều rộng được nhập từ bàn phím. Hãy cùng theo dõi bài học nhé.

Viết chương trình tính chu vi diện tích hình chữ nhật bằng Pascal

Khi làm bài tập tính diện tích và chu vi của hình chữ nhật, chúng ta có thể khai báo một biến bất kỳ để lưu công thức tính. Ví dụ: S:=a*b, sau đó in ra màn hình giá trị của S. Cách làm bài tập tính diện tích và chu vi cho các hình đều tương tự nhau, chỉ có công thức tính khác nhau thôi.

Trước khi làm bài, hãy nhớ công thức tính chu vi và diện tích của hình chữ nhật:

 • Chu vi: P = (a + b) x 2
 • Diện tích: S = a x b

Chương trình tính chu vi diện tích hình chữ nhật với chiều dài và chiều rộng nhập từ bàn phím:

Program Chu_nhat;
uses crt;
Var a, b, S, CV: real;
Begin
Write(‘Nhap chieu dai:’);
readln(a);
Write(‘Nhap chieu rong:’);
readln(b);
S := ab;
CV := (a+b)
2;
Writeln(‘Dien tich hinh chu nhat la:’,S);
Writeln(‘Chu vi hinh chu nhat la:’,CV:10:2);
readln;
end.

Trong đó:

 • a, b: chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật.
 • S: diện tích.
 • CV: chu vi.

Công thức tính chu vi, diện tích các hình

Cách tính chu vi, diện tích các hình

 • Chu vi: P = a x 4 (P: chu vi)

 • Cạnh: a = P : 4 (a: cạnh)

 • Diện tích: S = a x a (S: diện tích)

 • Chu vi: P = (a + b) x 2 (a: độ dài đáy)

 • Diện tích: S = a x h (b: cạnh bên)

 • Diện tích: S = a x h (h: chiều cao)

 • Độ dài đáy: a = S : h

 • Chiều cao: h = S : a

 • Diện tích: S = (m x n) : 2 (m: đường chéo thứ nhất)

 • Tích 2 đường chéo: (m x n) = S x 2 (n: đường chéo thứ nhất)

 • Chu vi: P = a + b + c (a: cạnh thứ nhất; b: cạnh thứ hai; c: cạnh thứ ba)

 • Diện tích: S = (a x h) : 2 (a: cạnh đáy)

 • Chiều cao: h = (S x 2) : a (h: chiều cao)

 • Cạnh đáy: a = (S x 2) : h

 • Diện tích: S = (a x a) : 2

 • Diện tích: S = (a + b) x h : 2 (a & b: cạnh đáy)

 • Chiều cao: h = (S x 2) : (a + b) (h: chiều cao)

 • Cạnh đáy: a + b = (S x 2) : h

 • Bán kính hình tròn: r = d : 2 hoặc r = C : 2 : 3,14

 • Đường kính hình tròn: d = r x 2 hoặc d = C : 3,14

 • Chu vi hình tròn: C = r x 2 x 3,14 hoặc C = d x 3,14

 • Diện tích hình tròn: C = r x r x 3,14

 • Tìm diện tích thành giếng:

 • Tìm diện tích miệng giếng: S = r x r x 3,14

 • Bán kính hình tròn lớn = bán kính hình tròn nhỏ + chiều rộng thành giếng

 • Diện tích hình tròn lớn: S = r x r x 3,14

 • Tìm diện tích thành giếng = diện tích hình tròn lớn – diện tích hình tròn nhỏ

 • Diện tích xung quanh: Sxq = (a x a) x 4

 • Cạnh: (a x a) = Sxq : 4

 • Diện tích toàn phần: Stp = (a x a) x 6

 • Cạnh: (a x a) = Stp : 6

Tổng quan về ngôn ngữ lập trình Pascal

Pascal là một ngôn ngữ lập trình trên máy tính, được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng mệnh lệnh và thủ tục. Ngôn ngữ lập trình này rất phù hợp cho kiểu lập trình cấu trúc và cấu trúc dữ liệu. Pascal được đặt theo tên của một nhà toán học, triết gia và nhà vật lý người Pháp.

Bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào cũng được xây dựng từ một số giới hạn ký tự như begin, end, var, while, do, {, }, ;, … và các ký tự từ a đến z, A đến Z, 1 đến 9.

Cấu trúc của một chương trình Pascal bao gồm:

 • Khai báo program
 • Khai báo uses
 • Khai báo label
 • Khai báo const
 • Khai báo type
 • Khai báo var
 • Khai báo các chương trình con
 • Thân chương trình

Việc quan trọng nhất khi viết một chương trình bằng ngôn ngữ Pascal là xác định chính xác phần cốt lõi của thân chương trình để dễ dàng giải quyết thành công các yêu cầu đề ra. Tiếp theo là phần nhập dữ liệu ở đầu và xuất kết quả ở cuối chương trình. Cuối cùng là thêm khai báo và sử dụng biến trong phần khai báo var, và đặt tên chương trình trong phần khai báo program.

Đặc điểm của ngôn ngữ lập trình Pascal

Những đặc điểm của ngôn ngữ lập trình Pascal:

 • Pascal có ngữ pháp và ngữ nghĩa đơn giản, mang tính logic, cấu trúc chương trình rõ ràng và dễ hiểu.
 • Đây là ngôn ngữ thích hợp cho kiểu lập trình theo cấu trúc, đặc biệt dễ dàng sửa chữa và cải tiến.

Thông qua bài học trên, bạn đã có thể tự viết chương trình Pascal để tính chu vi và diện tích của hình chữ nhật với chiều dài và chiều rộng nhập từ bàn phím. Hy vọng bạn học tốt và đạt điểm cao trong bài kiểm tra tin học sắp tới.

Đăng bởi: Trường THPT Lê Hồng Phong
Chuyên mục: Giáo Dục

Giấy Dán Tường

Chia sẻ kinh nghiệm lựa chọn đồ dùng dán tường, ốp tường, treo tường,...bằng cách sử dụng content AI đã qua chỉnh sửa để chính xác với người dùng.

Related Articles

Back to top button