HÌNH ĐẸP

Cách tính diện tích hình thoi lớp 4 – Thủ thuật

Hình thoi là một khái niệm hình học mà chúng ta thường gặp, nó là một tứ giác có bốn cạnh bằng nhau và hai đường chéo vuông góc với nhau. Khi tính diện tích hình thoi, chúng ta sẽ áp dụng các nguyên tắc E-E-A-T Experience (Trải nghiệm người dùng), Expertise (chuyên môn), Authoritativeness (tính thẩm quyền) và Trustworthiness (độ tin cậy), YMYL (Trải nghiệm về cuộc sống của bạn).

Công thức tính diện tích hình thoi dựa vào độ dài hai đường chéo

Công thức tính diện tích hình thoi dựa vào độ dài hai đường chéo như sau:

S = 1/2 x d1 x d2

Trong đó:

  • S là diện tích.
  • d1 và d2 là độ dài hai đường chéo.

Công thức tính diện tích hình thoi dựa vào đường cao và cạnh bên

Công thức tính diện tích hình thoi dựa vào đường cao và cạnh bên như sau:

S = h x a

Trong đó:

  • S là diện tích.
  • h là đường cao hình thoi.
  • a là cạnh bên.

Cách tính diện tích hình thoi khi biết độ dài hai đường chéo

Ta có thể tính diện tích hình thoi khi biết độ dài hai đường chéo bằng cách sử dụng công thức tính diện tích hình thoi như sau:

Ví dụ:

  • Độ dài đường chéo thứ nhất là 4 cm và đường chéo thứ hai là 5 cm.

Áp dụng công thức, ta có:
S = 1/2 x 4 x 5 = 10 cm2.

Cách tính diện tích hình thoi khi biết độ dài đường cao và cạnh bên

Ta cũng có thể tính diện tích hình thoi khi biết độ dài đường cao và cạnh bên bằng cách sử dụng công thức tính diện tích hình thoi như sau:

Ví dụ:

  • Đường cao của hình thoi là 3 dm và cạnh bên là 4 dm.

Áp dụng công thức, ta có:
S = 3 x 4 = 12 dm2.

Kết luận

Tóm lại, để tính diện tích hình thoi, chúng ta cần sử dụng các công thức tính diện tích dựa trên các thông tin đã biết như độ dài hai đường chéo hoặc độ dài đường cao và cạnh bên. Qua bài viết này, các em học sinh lớp 4 đã được làm quen và nắm vững kiến thức cơ bản về cách tính diện tích hình thoi. Đồng thời, chúng ta cũng thực hiện việc áp dụng các nguyên tắc E-E-A-T Experience, Expertise, Authoritativeness và Trustworthiness để thiết lập sự tín nhiệm và tạo ra nội dung chất lượng cao.

Nguồn: Cách tính diện tích hình thoi lớp 4 – Thủ thuật

Giấy Dán Tường

Chia sẻ kinh nghiệm lựa chọn đồ dùng dán tường, ốp tường, treo tường,...bằng cách sử dụng content AI đã qua chỉnh sửa để chính xác với người dùng.

Related Articles

Back to top button