HÌNH ĐẸP

Kí Tự Xếp Hình ❤99+ Kiểu Ghép Hình Đặc Biệt [Siêu Đẹp]

Kí Tự Đặc Biệt Xếp Hình ❤️ ❤️❤️99+ Kí Tự Tin Nhắn Xếp Hình Tuyệt Đẹp ✅ SMS ghép hình trái tim, tình yêu, khẩu súng, kí tự xếp hình ngôi nhà, noel, tin nhắn, love, biểu cảm, xếp hình con người, nam nữ…

✍ Bạn tiến hành bôi đen sau đó copy kí tự xếp hình mà bạn muốn về để dùng. NGOÀI KÍ TỰ XẾP HÌNH ĐẸP, CHIA SẼ BẠN CÁC ỨNG DỤNG TẠO CHỮ KIỂU, TÊN KÍ TỰ ĐẶC BIỆT ĐẸP TẠI ₴Ɏ₥฿ØⱠ₴.V₦ phổ biến được nhiều bạn dùng dưới đây:

♨️ Tạo Chữ Nghệ Thuật🆘 Tạo Chữ Gạch Ngang♨️ Chữ Ngược🆔 Tạo Chữ Nhỏ {Trên Đầu, Dưới Chân, Số Nhỏ}🔺 Tạo Tên Đẹp🈳 Tạo Kí Tự Đặc Biệt

Tin Nhắn Xếp Hình Con Vật

┼┼┼┼┼┼┼████ ┼┼┼┼┼┼██████ ┼┼┼┼┼████████ ┼┼┼┼┼████████ ┼┼┼┼┼█████░░░ ┼┼┼┼┼████░░░░░░ ┼┼┼┼┼┼██░░░░░░░░░ ┼┼┼┼┼┼┼░░░░░░░░░░░ ┼┼┼┼┼┼░░░░░░░░░░███ ┼┼┼┼┼┼░░░░░░░░░█████▒▒▒ ┼┼┼┼┼░░░░░░░███████▒▒▒▒▒ ┼▒▒▒█░░░░░████████▒▒░░░▒▒ ▒▒▒▒██████████████▒░░░░░▒ ▒▒░░████████████▒▒▒▒░░░░▒ ▒░░░█████████▒▒▒▒▒▒▒▒░░▒▒ ▒░░░▒██████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒░▒▒▒▒▒░░▒▒▒▒░░▒▒▒▒▒▒▒ ┼▒▒▒▒▒▒░██▒▒▒▒██░▒▒▒▒ ┼┼┼▒▒▒▒░██▒▒▒▒██░▒▒▒▒ ┼┼┼▒▒▒▒▒▒▒░██░▒▒▒▒▒▒▒ ┼┼┼▒▒▒▒▒▒░░██░░▒▒▒▒▒▒ ┼┼┼┼▒▒▒▒░░░░░░░░▒▒▒▒ ┼┼┼┼▒▒▒▒░░░░░░░░▒▒▒▒ ┼┼┼┼┼▒▒▒░░░██░░░▒▒▒ ┼┼┼┼┼┼▒▒▒░░░░░░▒▒▒ ┼┼┼┼██░░▒▒▒▒▒▒▒▒░░██ ┼┼███░░░████████░░░███ ┼████░░██████████░░████ ┼████░░░░░░░░░░░░░░████ █████░░░░░░░░░░░░░░█████ ████▒▒░░░░░░░░░░░░▒▒████ ██▒▒▒▒▒██████████▒▒▒▒▒██ █▒▒▒▒▒▒▒████████▒▒▒▒▒▒▒█ ▒▒▒▒▒▒▒▒████████▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒████████▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒████████▒▒▒▒▒▒▒▒ ┼▒▒▒▒▒▒░████████░▒▒▒▒▒▒ ┼┼▒▒▒▒░░░██████░░░▒▒▒▒ ┼┼┼┼░░░░░░░░░░░░░░░░░ ┼┼┼┼┼░░░░░░░░░░░░░░░ ┼┼┼┼┼░░░░░░░░░░░░░░░ ┼┼┼┼┼┼░░░░░░░░░░░░░ ┼┼┼┼┼┼░░░░░░░░░░░░░ ┼┼┼┼░░░░░░░┼┼░░░░░░░ ┼┼┼░░░░░░░░┼┼░░░░░░░░ ┼┼░░░░░░░░░┼┼░░░░░░░░░ ┼┼░░░░░░░░░┼┼░░░░░░░░░ ┼┼┼░░░░░░░░┼┼░░░░░░░░ ┼┼┼┼███░░░┼┼┼┼░░░███ ┼┼████████┼┼┼┼████████ ┼█████████┼┼┼┼█████████ ██████████┼┼┼┼██████████ ██████████┼┼┼┼██████████ ┼████████┼┼┼┼┼┼████████ _______0¶¶¶¶¶¶ ______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶0 ____¶¶¶¶_______0¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶0 ___¶¶¶0__________¶¶00¶¶¶¶00¶¶¶¶¶ ___¶¶0___________¶¶¶¶¶________¶¶¶0 ___¶¶0__________¶¶¶¶¶0_________¶¶¶ ___¶¶0________0¶¶___¶¶__________¶¶¶ ___0¶¶_______________000________¶¶¶ ____¶¶¶_________________________¶¶0 _____0¶¶0______________________¶¶¶ _______¶¶____________________¶¶¶0 __0¶¶¶¶¶¶¶0_______________0¶¶¶¶ ¶¶¶¶0000¶¶¶0___________0¶¶¶¶0 ¶¶________¶¶_________¶¶¶¶¶ ¶¶________o¶¶______¶¶¶¶¶¶¶¶¶0 ___________¶¶____0¶¶0______¶¶¶ ___________¶¶___0¶¶_________¶¶¶ _______¶¶¶_0¶___¶0__________¶¶¶ ________¶¶¶¶¶00¶¶¶¶_________0 _________¶¶¶¶¶¶¶¶¶0 ________¶¶¶¶¶¶¶¶¶ _______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ _______¶¶¶¶¶¶¶¶¶ _______¶¶¶00¶¶¶¶ _______0¶¶¶___¶¶¶ _______0¶¶¶0__________________________00 ________¶¶¶¶0_________________________¶¶¶ ________0¶¶¶¶_________________________¶¶¶ _________¶¶¶¶¶¶______________________0¶¶¶ __________¶¶¶¶¶¶0________________¶¶¶¶¶¶¶ __________¶¶¶¶¶¶¶¶0___________0¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ___________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶______0¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶0 ____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ _____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ______________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ _______________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__0¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶0 ________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ______________0¶¶¶¶¶¶¶¶¶0______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ _________0¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__________0¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ______¶¶¶¶¶¶¶0__0¶¶¶0___________¶¶¶¶¶¶¶¶ ____¶¶¶¶¶________¶¶¶¶____________¶¶¶¶¶¶¶ ___¶¶0___________0¶¶¶____________¶¶¶00¶¶0 ___¶¶_____________¶¶¶_____________¶¶¶_0¶¶ ___¶¶0____________0¶¶______________¶¶0_¶¶ ___0¶0_____________¶¶0______________¶¶__¶¶ ____¶¶_____________¶¶¶______________0¶¶__¶¶ ____¶¶¶____________0¶¶_______________¶¶¶_¶¶¶ _____¶¶_____________¶¶_______________0¶¶__¶¶ ____________________0¶________________¶¶__¶¶ _____________________¶0______________0¶___¶0 _____________________¶0______________0¶___¶0 _____________________¶¶_____________0¶____¶ _____________________¶¶0____________¶¶___¶¶ _____________________0¶____________0¶0__¶¶0 ______________________$$$$$$$$ _______________$$$$$$$________$$$$$$$$$ _____________$$________________________$$$$ ____________$$_____________________________$$ ___________$__________________________________$$ ___________$$___________________________________$$ __________$$__$$______________________$$__________$$ ________$$__$$___$$$$_________$$$$____$$__________$$$$ ______$$___$$__$$$$__$$_____$$$$__$$_$$_____________$$$ ______$$___$$____$$$$_________$$$$___$$_______________$$ ______$$___$$________________________$$_______________$$ ______$$____$$_______________________$$_____________$$ ________$$__$$____$$$$$$_____________$$___________$$$ ________$$__$$__$$______$$___________$$_________$$ ________$$__$$__$$______$$___________$$_______$$ __________$$$$____$$$$$$_____________$$$$____$$$$ __________$$$$_____________________$$__$$____$$$ ___________$$_$$$$$$$$$$$$_____$$$$______$$$$_$$ _____________$$___$$______$$$$$_______________$$ _____________$$_____$$$$$$$____________________$$ _____________$$________________________________$$ ____________$$_________________________________$$ ____________$$_________________________________$$ ____________$$___________________________________$ ____________$$___________________________________$$ __________$$_________________________$$___________$ __________$$__________$$___________$$_____________$$ ________$$__$$________$$_________$$_______________$$ ______$$____$$__________$$_______$$_______________$$ ______$$____$$____________$$___$$_________________$$ ____$$______$$_____________$$_$$_______$$_________$$ ____$$______$$________$$____$$$________$$_________$$ ____$$______$$________$$____$$$_______$$__________$$ ____$$______$$________$$_______________$$__________$$ ____$$______$$________$$_______________$$____________$ _$$$$_______$$________$$_______________$$____________$$ $___$$______$$________$$$$___________$$$$____________$$ $___$$______$$________$$__$$_______$$__$$____________$$ _$$$$$______$$________$$____$$___$$_____$$___________$$ ____$$______$$________$$______$$_______$$___________$$ ____$$______$$________$$_____$$________$$___________$$ __$$________$$________$$$$$$$$___$$$$$$__$$_________$$ __$$________$$________$$______$$$______$$$$_________$$ $$________$$__________$$_________$$$$$$__$$__________$ $$______$$__________$$$$$$$$$$$$$$$______$$__________$ $$_$$_$$$__________$$_____________$$$$$$$__$$_________$ _$$$$$$$___________$$______________________$$________$$ _____$$__$$__$$__$$_$______________________$$__________$$ ______$$$$__$___$__$$______________________$$____________$ _______$$___$___$__$________________________$$_$__$$__$$__$ _________$$$$$$$$$$__________________________$$_$_$$$$$$$$

▒▒▒▒▒▒█▓▓█▒██▓▓▓██▒█▓▓█▒▒▒▒▒█▓▒▒▓█▓▓▓▓▓▓▓█▓▒▒▓█▒▒▒▒▒█▓▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▓█▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▒▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▒▒▒▒▒▒▒█▓▓█▓▓▓▓▓▓█▓▓▓█▒▒▒▒▒▒▒█▓▓██▓▓▓▓▓██▓▓█▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▒▒█▓█▒▒▓▓▓▓█▒▒▒▒▒█▓▓▒▒▓▒▒███▒▒▓▒▒▓▓█▒▒▒▒▒█▓▓▒▒▓▒▒▒█▒▒▒▓▒▒▓▓█▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓█▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▓▓███▓▓▓▓▓▓█▒▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓█▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓█▒▒▒▒█▓▓▓█▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓█▓▓▓█▒▒██▓▓▓█▓▒▒▒██▒██▒▒▒▓█▓▓▓██▒█▓▓▓▓█▓▒▒▒▒█▓█▓█▒▒▒▓█▓▓▓▓██▓██▓▓█▓▒▒▒▒█▒▓▒█▒▒▒▒▓█▓▓██▓██▓▓▓▓█▓▓▒▒▒▒█▓▒▓█▒▒▒▒▓▓█▓▓▓▓█▒█▓▓▓█▓▓▒▒▒▒▒█▒█▒▒▒▒▒▓▓█▓▓▓█▒▒████▓▓▒▒▒▒▒▒█▒▒▒▒▒▒▓▓████▒▒▒▒▒█▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓█▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓█▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓█▒▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▓█▓█▓▓▓▓▓█▒▒▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▓█▒▒▒▒▒████▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▓████▒▒▒▒█▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓█

_______________¶¶¶¶¶¶ __________¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶ _____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ¶¶ _¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ _¶¶ ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ___ ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ [█]¶¶¶¶¶ ____¶¶¶¶¶ [█] ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ _____¶¶¶¶¶¶¶`▼´¶¶¶¶¶¶ ______¶¶¶¶¶¶¶·♥·¶¶¶¶¶ __¤’¤’¤’¤’¤’¤’¤¶¶¶¶¶¶¤’¤’¤’¤’¤’¤’¤ __¶¶¶¶¶’¤’¤’¤’¤’¤I T.’¤’¤’¤’¶¶¶¶¶¶ ¶¶¶¶¶¶¶¶¤’¤’¤’¤’¤’¤’¤’¤’¤¶¶¶¶¶¶¶¶ ¶¶____ ¶¶¶¶¶’¤’¤’¤’¤’¶¶¶¶¶____ ¶¶ ¶¶_____ ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶ _¶¶___¶¶¶¶¶________¶¶¶¶___¶¶ __¶¶¶¶¶¶¶¶___________¶¶¶¶¶¶ (♥)¤ª˜¨¨¨¨˜ª¤(♥)¤ª˜¨¨¨¨˜ª¤(♥) ▒▒▒▒▒▒▒█▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀█ ▒▒▒▒▒▒▒█░▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒░█ ▒▒▒▒▒▒▒█░▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▄▄▒▓▒▒░█░▄▄ ▒▒▄▀▀▄▄█░▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒█░░▀▄▄▄▄▄▀░░█ ▒▒█░░░░█░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█░░░░░░░░░░░█ ▒▒▒▀▀▄▄█░▒▒▒▒▓▒▒▒▓▒█░░░█▒░░░░█▒░░█ ▒▒▒▒▒▒▒█░▒▓▒▒▒▒▓▒▒▒█░░░░░░░▀░░░░░█ ▒▒▒▒▒▄▄█░▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒█░░█▄▄█▄▄█░░█ ▒▒▒▒█░░░█▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄█░█▄▄▄▄▄▄▄▄▄█ ▒▒▒▒█▄▄█░░█▄▄█░░░░░░█▄▄█░░█▄▄█ ░▄▀▄▀▀▀▀▄▀▄░░░░░░░░░ ░█░░░░░░░░▀▄░░░░░░▄░ █░░▀░░▀░░░░░▀▄▄░░█░█ █░▄░█▀░▄░░░░░░░▀▀░░█ █░░▀▀▀▀░░░░░░░░░░░░█ █░░░░░░░░░░░░░░░░░░█ █░░░░░░░░░░░░░░░░░░█ ░█░░▄▄░░▄▄▄▄░░▄▄░░█░ ░█░▄▀█░▄▀░░█░▄▀█░▄▀░ ░░▀░░░▀░░░░░▀░░░▀░░░ ___________________$$$$$$$$ _________________$$$_$$$$$_$$ _______________$$$$$$$$$_$$$$$$ _____________$$$$$_$$$_$$$_$$$$$ __$$$$$$____$$$$_$$$_$$$_$$$_$$$$ _$¶_$¶_$$$_$$$_$$$_$$$_$$$_$$$_$$$ _$______$_$$_$$$_$$$_$$$_$$$_$$$_$$$__$$ __$_$__$__$$$$_$$$_$$$_$$$_$$$_$$$$$$_$$ ___$$$_$$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$$$ ____________$$$$$$$_$$$$$$$_$_$$$$ __________$$_$___$$_$____$$_$___$_$ _________$$$$$__$$$$$___$$$$$__$$$$$ __●__ ● _ █___█ __ █__ █_ __ █__ █ __ ███____________█████   _█▒░░█_________██▓▒▒▓██ ☆ █▒░●░░█___ ██▓▒██▓▒▒▓█  ★ █░█▒░░██_ ██▓▒██▓▒░▒▓█ _██▒░░██ ██▓▒░██▓▒░▒▓█  ★ ____█▒░██ ██▓▒░░ ████▓█ ___█▒░██__██▓▓▒▒░░░██  ★★ ____█▒░██___████████████ _____█▒░█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█ ______██████████████████.•°*”˜҈.•°*”˜҈. ─────────███──────────███ ────────█▓▓▓█────────█▓▓▓█ ───────█▓▓▓▓██████████▓▓▓▓█ ───────█▓▓▓██▒▒▒▒▒▒▒▒██▓▓▓█ ────────████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒████ ──────────█▒▒▒██▒▒██▒▒▒█ ──────────█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█ ──────────█▒▒▒▒░██░▒▒▒▒█ ──────────██▒▒▓▒▒▒▒▓▒▒██ ───────────██▒▒▓▓▓▓▒▒██ ────────────█▒▒▒▒▒▒▒▒█ ─────████████████████████████ ───▓▓▓▓▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▓▓▓▓ ──▓▓▒▒▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓▒▒▓▓ ──▓▒▒▒▓░░░*♥GOOD MORNING!**♥░░▒▓▒▒▒▓ ──▓▓▒▒▓▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▓▒▒▓▓ ───▓▓▒▓▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▓▒▓▓ ─────████████████████████████ ─────────█▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒█ ────────██▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒██ ───────-█▓▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▓█ ─███▄─█▒▒▓▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▓▒▒█─▄███ █▓▓▓██▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒██▓▓▓█ █▓▓▓▓█▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒█▓▓▓▓█ █▓▓▓▓██▒▒▒▒▓█████████▓▒▒▒▒██▓▓▓▓█ █▓▓▓▓▓█▒▒▒█▓─────────▓█▒▒▒█▓▓▓▓▓█ ─█▓▓▓▓█▒██▓───────────▓██▒█▓▓▓▓█ ──█▓▓▓██▓▓─────────────▓███▓▓▓█ ───████▓────────────────▓█████ ┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼█┼█┼█┼█┼█┼█┼█┼█┼█ ┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼█┼█████████████████┼█ ┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼█┼█████████████████████┼█ ┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼█┼█████████████████████████┼█ ┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼█████████████████████████████┼█ ┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼█████████████████████████████████ ┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼███████████████████████████████┼ ┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼███████████████████████████████████ ┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼█████████████████████████████████┼ ┼┼┼┼┼┼┼┼┼█████████████████████████████████████ ┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼███████████████████████████████████┼ ┼┼┼┼┼┼┼┼███████████████████████████████████████ ┼┼┼┼┼┼┼┼┼█████████████████████████████████████┼ ┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼▒▒███████████████████████████████████ ┼┼┼┼┼┼┼┼┼▒▒▒▒█████████████████████████████████┼ ┼┼┼┼┼┼┼┼▒▒░░▒██████████████████████████████████ ██┼┼┼┼▒▒▒▓▓░▒▒████████████████████████████████┼ ██▒▒▒▒▒▒▒█▓▒▒▒█████████████████████████████████ ┼▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒███████████████████████████████┼ ┼┼▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░▒▒█████████████████████████████┼ ┼┼┼▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░▒▒█████████████████████████████ ┼┼┼┼▒▒▒▒▒▒▒░░░░▒▒███████████████████████████┼ ┼┼┼┼┼▒▒▒▒▒▒▒░░▒▒▒████████████████████████████ ┼┼┼┼┼┼┼▒▒█▒▒▒▒▒▒█████████████████████████ ┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼▒▒▒▒┼┼┼┼▒▒█▒█████████████▒▒█▒┼██┼ ┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼▒▒▒▒▒▒▒█┼█┼███┼█┼▒▒▒▒▒▒▒┼┼ ┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼▒▒▒▒▒▒┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼▒▒▒▒▒▒┼┼ $$$$$$______________###$$ $_______________#### _$$$$$$______________#$#$#$______________###### _$$$$$$____________$$$#$#$#$#____________###### _$$$$$$$________$$$$$$$$########________###### __$$$$$$$_____$$$$$$$$$__#########_____####### __$$$$$$$____$$$$$$$$______########____####### __$$$$$$$__$$$$$$$$$________#########__###### ___$$$$$_$$$$$$______(¨ `v´¨ )____######_##### _____$$$$$$$$_________`-.¸.-`_______######## ______$$$$$$$$$$$$$__________############# ____$$$$$$$$$$$$$$$$$______################ ____$$$$$$$$$$$$___$$$____###___############ ___$$$$$$$$$$$$$__$$$$$__#####__############ ___$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$#################### ____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__################## _____$$$$$$$$$$$$$$$$$____################ ________$$$$$$$$$$____________########## ______$$$$$$$$$$$$$__________############# ____$$$$$$$$$$$$$$$$$______################# ──████─────────────────────────────████ ───██████────────░█───█░────────██████ ────██?▓████─────██───██─────████▓?██ ─────██?░░▓███─────█─█─────███▓░░?██ ─────██?░░░░▓███───█─█───███▓░░░░?██ ──────██?░?░░░▓██──███──██▓░░░?░?██ ──────██?░░░?░░▓███─█─██▓░░░?░░░?██ ─────██?░░?░░░?░░▓█████▓░░?░░░?░░?██ ─────██?░░░░░░░░?░▓███▓░?░░░░░░░░?██ ─────█████████▒░░░░▓█▓░░░░▒█████████ ───────█████████▒░░▒█▒░░▒█████████ ────███?░░░░░░░██░░▓█▓░░██░░░░░░░?███ ─────███?░░?░?░░░░░███░░░░░?░?░░?███ ───────██?░░░░░?░░▓███▓░░?░░░░░?██ ────────██?░?░░░░▓█████▓░░░░?░?██ ────────██?░░░▓████─█─████▓░░░?██ ─────────██?▓███────█────███▓?██ ─────────██████───────────██████ ──────────███──────────────████ ________¶¶¶_______1¶______________________________ ________1¶_1_____§_¶______________________________ _________¶__¶111¶__¶______________________________ __________¶_¶___¶__¶______________________________ _________¶¶1_¶¶¶¶¶¶_______________________________ ________¶¶¶¶¶¶§¶¶¶¶_______________________________ _______¶¶¶¶¶§§¶__§¶_______________________________ ______¶¶¶¶¶§11§__1¶§______________________________ _____¶¶¶§§§§111§§§¶§§_____________________________ ____¶¶¶¶§§¶1§1§11111§¶¶___________________________ ____¶¶¶1§§1¶¶§§¶¶1§§111§1¶________________________ ___¶¶¶¶11111¶§¶¶__1§¶§1§¶¶¶_______________________ ___¶¶¶11111111§¶¶____¶1¶1_________________________ ___¶§¶11111111§1¶_________________________________ _____¶§§1111111§11¶_______________________________ _____¶111111111111§1§¶¶___________________________ _____¶1111111111111§§§§§§§§¶¶¶¶¶§___111___________ _____1§1111111111111111111111111§§§11§§§§§¶¶______ ______¶1111111111111111§§§§11111111§§§111§§1§¶____ ______¶¶111111§11111111111111111111111111111§¶¶___ _______¶§§1111§111111111111111111111111111111§¶___ ________¶¶§1¶¶§111111111111111111111111111111§¶§__ _________¶111§¶111111111111111111111111111111¶§1__ _________¶111¶¶§111§§111111111§§1§11111§§§11¶¶¶___ _________¶1§¶_¶¶¶¶¶§§§§§§§§§§§¶¶¶§11111§§§§¶¶¶¶___ ________¶§§¶___¶§¶____1§¶¶¶§1___¶§111§§§¶¶1¶_§¶___ _______¶§§¶____¶§¶_______________§11§§¶¶¶1§¶1¶¶___ _______¶§¶_____¶1§¶______________¶§1§¶___¶§§1§1___ _______¶§______¶¶¶§_______________¶§1¶_____¶§¶¶___ ______¶¶________¶¶________________¶11¶_____¶¶¶¶___ _____¶§_________¶¶_______________¶§¶¶______¶¶¶¶¶__ ____§1¶_________¶¶______________¶§¶________¶¶¶¶¶__ ___1§¶¶________¶¶¶_____________¶1¶_________¶¶_¶___ __¶_1¶_________1§§___________¶§1¶_________¶§¶_____ ______________¶__1__________¶__¶_________¶¶¶______ ┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼▒ ┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼▒▒▒ ┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼▒▒░▒ ┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼▒▒░░▒ ┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼████▒▒▒░░▒ ┼┼┼┼┼┼┼┼┼███████▒▒░░▒█ ┼┼┼┼┼┼┼┼█████████▒▒████ ┼┼┼┼┼┼┼████████▒█▒▒█████ ┼┼┼┼┼┼┼████████▒▒▒▒██████ ┼┼┼┼┼┼████████▒▒▒▒▒███████ ┼┼┼┼┼┼██████▒█▒▒▒▒▒████████ ┼┼┼┼┼████▒█▒▒▒▒▒▒▒██████████ ┼┼┼┼┼┼░▒▒▒░▒▒▒▒▒▒▒███████████ ┼┼┼┼┼░▒▒▒▒██░▒▒▒▒▒▒███████████ ┼┼┼┼┼░▒▒▒▒██░▒▒▒▒▒▒███████████ ┼┼┼┼░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█▒█████████ ┼┼┼┼░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█████████ ┼┼┼░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒██▒██████ ┼┼░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒██▒██████ ┼┼░▒█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░┼░▒▒█▒▒██████ ┼┼░▒██▒▒▒▒▒▒▒▒░░┼┼┼░▒▒▒▒██████ ┼┼░▒▒▒▒▒▒█▒░░┼┼┼┼┼┼┼░▒▒▒██▒███ ┼┼░▒▒▒▒▒█▒▒░┼┼┼┼┼┼┼┼░▒▒▒██▒███ ┼┼┼░▒▒▒██▒░┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼░▒▒██▒███ ┼┼┼┼┼▒█▒░┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼░▒▒█▒███ ┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼░▒▒█▒███ ┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼░▒▒▒███ ┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼░▒░█░█ ___________________s$$$$$$$$$s __________________$$________$$$$s __________________$$__$$$$$$____$$s __________________$$__$$__________$$s ___________s$$$$$$$$________________$$ _______s$$$$________$$________$$____$$s _____s$$____________$$________________$$ ___s$$________________$$______________$$ __$$________$$__________$$____$$$$____$$ _s$$__________$$____________$$____$$__$$ $$$$__________$$__________$$________$$$$ $$__$$__________$$________$$________$$$$ $$__$$__________$$____$$__$$________$$$$ $___$$________$$______$$__$$______$$$$$ $_$$$$$$____$$__$$$$$$$$__$$______$$$$ $_$$$$$$__$$______$$$$$$__$$____$$__$$ $$$$__$$__$$____$$$$$$$$__$$____$$$$$ $$$$__$$__$$____$$$$__$$__$$ $$$$__$$____$$__$$$$__$$____$$ ______$$$$$$$$________$$$$$$$$ ───────────────────────────────────── ─────────────▒▒▒▒───▒▒▒▒───────────── ───────────▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒─────────── ──────────▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒────────── ──────────▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒────────── ──────────█████▒▒▒▒▒▒▒█████────────── ─────────███──██▒▒▒▒▒██──███───────── ─███─────█─────██▒▒▒██─────█─────███─ █──██───██───█──██▒██──█───██───██──█ █───██──██──────█████──────██──██───█ █────█████─────██▒▒▒██─────████─────█ █──────────────█▒▒▒▒▒█──────────────█ █──████────█───█─▒▒▒─█───█────████──█ █──█──────██───█──▒──█───██──────█──█ █──██───██───██──────██───██───██──█─ ─██──████───██────────██───████──██── ──██───────██──────────██───────██─── ───█████████────────────█████████──── ─────█───█────────────────█───█────── ─────█───█────────────────█───█────── ─────██──██──────────────██──██────── ___██__________██ ___█▒█________█▒█ __█▒███____███▒█ __█▒████████▒▒█ __█▒████▒▒█▒▒██ __████▒▒▒▒▒████ ___█▒▒▒▒▒▒▒████ __█▒▒▒▒▒▒▒▒████______█ _██▒█▒▒▒▒▒█▒▒████__█▒█ _█▒█●█▒▒▒█●█▒▒███_█▒▒█ _█▒▒█▒▒▒▒▒█▒▒▒██_█▒▒█ __█▒▒▒=▲=▒▒▒▒███_██▒█ __██▒▒█♥█▒▒▒▒███__██▒█ ____███▒▒▒▒████____█▒█ ______██████________███ _______█▒▒████______██ _______█▒▒▒▒▒████__██ _______█▒██▒██████▒█ _______█▒███▒▒▒█████ _____█▒████▒▒▒▒████ ______█▒███▒██████__ ──────────────────────────█ ────────────────────────████ ────────────────────────█▓███ ─────────────────────███▓▓▓██ ───────────────────███▓▓▓▓▓▓██ ──────────────────██▓▓▓▓▓▓▓▓▓█ ──────────────────█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█ ─────────────────█▓▓▓▓▓▓▓▓▓████ ─────────────────███▓▓▓▓▓▓██──█▄ ────────────────█▓▓██▓▓▓▓██─▄███ ───────────────█▒▒▒▒██▓▓▓█──█─██ ──────────────█▒▒▒▒▒▒██▓█───████ ─────────────█▒▒███▒▒▒█▓█───▀███ ─────────────█▒█▒▒▒█▒▒▒██──────█ ─────────────█▒█▒▒▒▒█▒▒██──────█ ─────────────█▒▒█▒▒▒▒▒▒███────██▄ ─────────────█▒▒▒█▒▒▒▒▒████──██▒█ ─────────────▀█▒▒▒█▒▒▒▒██▒████▒▒█ ─────▄██▄─────▀█▒▒▒▒▒▒███▒▒▒▒▒▒▒█▄ ─────█▓▓██─────▀█▒▒▒▒▒█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█ ─────█▓▓▓█──────▀█▒▒▒█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█ ─────██▓▓██──────▀█▒██▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█ ──────█▓▓▓█───────████▒▒▒▒████▒▒▒█ ──────██▓▓█───────████▒▒▒█▓▓▓▓█▒██ ───────█▓▓█──────██▓██▒▒▒█▓▓▓▓████ ───────█▓▓█─────██▓▓▓██▒▒█▓▓▓▓▓█▒█ ───────█▓▓█────██▓▓▓▓▓██▒▒█▓▓▓▓███ ──────▄█▓▓█────██▓▓▓▓▓▓███████▓▓▓█ ──────██▓▓█───██▓▓▓▓▓▓▓▓█▀──▀██▓▓█ ─────██▓▓██──██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█────█▓▓█ ────██▓▓██──██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██───█▓▓█ ───██▓▓██───█▓▓▓▓▓███▓▓▓▓▓█───█▓▓█ ──██▓▓██───██▓▓▓▓██─██▓▓▓▓▓█─█▓▓▓█ ─██▓▓██────█▓▓▓▓▓█───█▓▓▓▓▓▓█▓▓▓██ ▄█▓▓██─────█▓▓▓▓▓█───██▓▓▓▓▓▓▓▓██▀ █▓▓██─────██▓▓▓▓▓█────█▓▓▓▓▓▓▓██▀ █▓▓█──────█▓▓▓▓▓▓█────██▓▓▓▓▓██▀ █▓▓█─────██▓▓▓▓▓▓█─────██▓▓▓▓██▄ █▓▓█─────█▓▓▓▓▓▓█─────▄████▓██▓█▄ █▓▓█─────█▓▓▓▓▓▓█────██▓▓▓███▓▓▓█ █▓▓█─────█▓▓▓▓▓▓█───█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██ █▓▓█─────█▓▓▓▓▓▓▓█─█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██ █▓▓█─────██▓▓▓▓▓▓██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██ █▓▓██─────█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██ ██▓▓██────█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██ ─██▓▓█▄─▄██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██ ──██▓▓█████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓███ ───██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██ ────█████████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██▄ ───────────▀████▓▓▓▓▓▓▓▓▓█████▄ ─────────────▀██████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██ ─────────────────▀███████▓▓▓▓▓██ ──────────────────────▀████████▀ __________________s$$s _________________$$$$$$. ________________$$$$$$$$. ________________$$$$$(•)_ ________________s$$$$$$s__ _________________s$$$$s ________________$$$$$s _______________§§§..$s ______________§§§§§$$s _____________§§§§§§$$s ____________§§§§§§§$$s ___________§§§§§§§§$$s __________§§§§§§§§§$$s _________§§§§§§§§§§$$s ________§§§§§§§§§§$$s ______s§§§§§§§§§$$$s ____s§§§§§§§§§§$$$s __s§§§§§§§§§§§$$s §§§§§§§§§§§§§$$s _______§$§§s_$$___$$$$$$$$$$$ ______§$$§§_$_$$_$$$$$$$$$$$$$ _____§$$§§s_$__$$____________$ ____§$§$§§__$$__$____________$ ___§$§§$§§___$$_$____________$ __§$§§$§§s_____$$____________$ _§$§§§$§§________$__________$ §$§§§$§§s_________$________$ $§§§$§§§___________$$$$$$$$ ____________________.$$$$$ __________________.$$$$$$$$$ _____________$$$___________________1$$_ _1$__________$$$___________________$$$1_________$1 _$$$_______$$$$$$_________________1$$$$$1______$$$ _$$$$______$$$$$$$_______________1$$$$$$1_____$$$$ _$$$$$____1$$$$$$$$_____________$$$$$$$$$____$$$$$ $$$$$$$1__$$$$$$$$$$___________$$$$$$$$$$__1$$$$$$ $$$$$$$$$1$$$$$$$$$$1_________1$$$$$$$$$$1$$$$$$$$ 11$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_________1$$$$$$$$$$$$$$$$$$1 11$$$$$$$$$$$$$$$$$$1_________1$$$$$$$$$$$$$$$$$$1 _11$$$$$$$$$$$$$$$$$___________$$$$$$$$$$$$$$$$$$ __1$$$$$$$$$$$$$$$$$1$$$$__.$$$1$$$$$$$$$$$$$$$$ ___1$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$♥$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$1 ____1$$$$$$$$$$$$$$$$$$1___1$$$$$$$$$$$$$$$$$$1 _____111$$$$$$$$$$$$$$_______$$$$$$$$$$$$$$$$ ______11_1$$$$$$$$$$$$_______$$$$$$$$$$$$$11 ________11_1$$$$$$$$$$_______1$$$$$$$$$$11 _________11$$$$$$$$$$_________$$$$$$$$$$$1 _1$$$$$$$$$$$$$$$$$$___________1$$$$$$$$$$$$$$$$$1 __$$$$$$$$$$$$$$$11______________1$$$$$$$$$$$$$$$ __1$$$$$$$$$___________________________$$$$$$$$$1 ____1$$$$$$1___________________________1$$$$$$1 _______1$$$_____________________________1$$1 _________$_______________________________$ ____________________s???s???s???s ___________________s$$$$$$s..s..?..?..? __________________$$$$$$$$$$$$s..s.?..? ____________________$$$$$$$$$$$$$$s…? ______________ s$$$$$$(O)$$$$$$$$$$$$.? ____________ €$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$s..?..s _____________s$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$s..? _____________________s$$$$$$$$$$$$$$..s..? ______________________$$$$$$$$$$$$s..s..? ______________________$$$$$$$$$$$$.s.?.s.? _____________________$$$$$$$$$$$$$s..s….? ____________________$$$$$$$$$$$$$$s_??s.? ___________________$$$$$$$$$$$$$$$s.s….? _____s$$$$________$$$$$$$$$$$$$$$$$..s? ____$$$$$$$$_____$$$$$$$$$$$$$$$$$$s…s ____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_s_?__s$s ____$$__$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_____s$$$ ____$$____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$s_____s$$$$s ___$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_$$_____s$$$$$$ __$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_$____s$$$$$$$ __$$$$__$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$____s$$$$$$$$ ___$$$________$$$$$$$$$$$$$$$$$$___s$$$$$$$ ____$$$s______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__s$$$$$$ _____$$$_______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_s$$ ───────█────────────────────────███▓ ────█──██──────────────────────███▓ ─────██████───────────────────███▓ ──────███████────────────────███▓ ───── █◉██████───────────────██▓ ────██████████───────────────██▓ ────██████████────────────────██▓ ─────█████████──────────█████████ ─────────██████─────██████████████ ─────────██████████████████████████ ─────────██████████████████████████ ─────────██████████████████████████ ─────────██████████████████████████ ──────────████████████▓▓▓▓█████████ ──────────███████▓▓▓▓▓────▓████████ ─────────█████▓▓▓──────────▓████████ ─────────███▓▓██────────────▓▓██████ ────────███▓─███─────────────█▓▓▓████ ────────███──███─────────────███──███ ───────███────██─────────────███───██ ───────██─────███────────────██────██ ──────███──────██───────────███────██ ─────███───────██───────────██─────██ ─────██─────────██─────────██──────██ ────███─────────██────────███──────██ ─彡███────────彡███──────彡███────彡███ __________________ ## _________________###* ______________.*##### _____________*###### ___________*####### __________*########. _________*#########. _________*#######*##* ________*#########*### _______*##########*__*## _____*###########_____* ____############ ___*##*######### ___*_____######## __________####### ___________*###### ____________*#####* ______________*####* ________________*#### __________________*##* ____________________*## _____________________*##. ____________________.#####. _________________.########## ________________.####*__*#### _______0____________________________0 _______0____________________________0 _______00__________________________00 ________00_________________________00 ________000_______________________00 _________000_____________________00 ___0______000_______00__00_____000_______0 ___00_______000____0_0000_0____00_______00 ____00_______000____000000____00_______00 _____000______000__00000000___00_____000 _______0000____00_0000000000_00____000 _________000______0000000000_____0000 ___________0000___0000000000___000 ______________000__00000000__000 _______________000_00000000_000 _____________000_000000000000_000 ___________000__00000000000000___000 ________000____0000000000000000_____000 _____000______00_000000000000_00______000 ___00________00__000000000000__00_______000 _000_______000___000000000000____00_______000 00_______000______0000000000______000_______00 00______000________00000000________000_______00 _00_____00__________000000__________00_______00 __00____000___________00____________00______00 ___00____000_______________________00______00 __________00______________________00 ___________00____________________00 ____________0___________________0 ──────────────█───────█ ─────────────█─────────█ ────────────█───────────█ ───────────█──────█─────█ ────────────███─█████─██ ───────────────███████ ██────────────█████████────────────██ ─██───────────█████████───────────█ ───█──────────█████████─────────██ ────███────────███████────────███ ──────███───────██_███──────████ ─────────███──█_██████_█──████ ────────────██████_███████ ──────────────█████████ ────██████████_████████_███████████ █████─────────████_█████─────────████ ───────────────███████ ────────────────█████ ────────────█████████████ ─────────███──█████████──███ ───────███───█████_█████───██ ──────██─────███████████─────██ ────██───────██_█████_███───────██ ───█─────────███████████────────██ ───█──────────████_█████─────────█ ───█───────────███████───────────█ ───█────────────█████────────────█ ───█─────────────███─────────────█ ───█─────────────────────────────█ ───█─────────────────────────────█ ──────────────────────────────▓▓█─────── ────────────────────────────▒██▒▒█────── ───────────────────────────█▓▓▓░▒▓▓───── ─────────────────────────▒█▓▒█░▒▒▒█───── ────────────────────────▒█▒▒▒█▒▒▒▒▓▒──── ─▓▓▒░──────────────────▓█▒▒▒▓██▓▒░▒█──── ─█▓▓██▓░──────────────▓█▒▒▒▒████▒▒▒█──── ─▓█▓▒▒▓██▓░──────────▒█▒▒▒▒▒██▓█▓░░▓▒─── ─▓▒▓▒▒▒▒▒▓█▓░──░▒▒▓▓██▒▒▒▒▒▒█████▒▒▒▓─── ─▓░█▒▒▒▒▒▒▒▓▓█▓█▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒██▓██▒░▒█─── ─▓░▓█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓████▒▒▒█─── ─▓░▓██▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓██░░░█─── ─▓░▓███▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▒▓▓── ─▒▒▒██▓▒▓█▓▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▓▒█── ──▓▒█▓▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓█▓▓▓▓█▓▒▒▒▒▒▒▒▓▒─ ──▓▒█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓──────▓█▓▒▒▒▒▒▓█─ ──▒▒▓▒▒▒▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓───░▓▓───█▓▒▒▒▒▒█─ ───█▒▒▓▓▓▒▒▓▓▒▒▒▒▒▒▓▓───█████▓──█▓▒▒▒▒▓▒ ───▓▓█▒─────▒▓▒▒▒▒▒█───░██████──░█▒▒▒▒▓▓ ───▓█▒──▒███─▒▓▒▒▒▒█────██████───▓▒▒▒▒▒▓ ───██───█████─█▒▒▒▒█─────███▓────▓▓▒▒▒▒▓ ───█▓───█████─▒▓▒▒▒█─────────────█▓▓▓▒▒▓ ───█▓───░███──░▓▒▒▒▓█──────────░█▓▒▒▒▓▒▓ ───██─────────▒▓▒▒▒▒▓▓──────░▒▓█▓────░▓▓ ───▓█░────────█▓██▓▒▒▓█▓▓▓▓██▓▓▒▓▒░░▒▓▒▓ ───▒██░──────▓▒███▓▒▒▒▒▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▒▓─ ────█▓█▓▓▒▒▓█▓▒░██▒▒▓▓█▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓█▒ ────▓─░▓▓▓▓▓▒▓▓▓▓▒▓▓▓▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓ ────▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▓█░─░░░─▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓██▓▒ ─────█▓▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓─░░░─▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▒▒▓▒ ──────██▓▓▒▒▒▒▒▒█▒░░░░█▒▒▒▒▒▒▒▒▓█▓▓▒▒▒▒▒ ─────░─▒██▓▓▒▒▒▒▒█▓▒▒▓▒▒▒▒▒▒▓███▓▒▒▒▒▒▓▓ ──────────░▒▓▓▓▓▒▒▓▓▓▓▓▓████▓▓█▒▒▒▒▒▓▓█░ ───────────────────────────────────▒█▒── ───────────────────────────────────█ █ ───────────────────────────────────████─ ───────────────────────────────────██▒▓─ ────────────────────────────────────█─── ───────────────▒▒███▒▒──────────────█▓── ─────────────▓██████████▒───────────▓█── ───────────▒██████████████░─────────▓█── ──────────█████████████████▒────────██── ─────────████████████████████░──────██── ────────██████████████████████▒────▓██── ───────█████████████████████████░─▒██▒── ──────███████████████████████████████─── ─────███████████████████████████████▓─── ────████████████████████████████████──── ───▒███████████████████████████████▒──── ──░████████████████████████████████───── ──████████████████████████████████────── ──███████████████████████████████─────── ──██████████▓▒─▒█████████▒▒████▒──────── ──▒██████▓█────▓███████▒──────────────── ───░▒▒▓▒───────████▒──────────────────── ──────────────▒█▒▒█▒──────────────────── ───────────────█░─█░──────────────────── ───────────────█──█───────────────────── ───────────────█──█───────────────────── ───────────────█──█───────────────────── ──────────────░█──█▒──────────────────── ──────────────▒█──██──────────────────── ──────────────▒█──░█──────────────────── ──────────────▓█───█──────────────────── ──────────────▓█───█──────────────────── ──────────────▓█───██─────────────────── ──────────────██░──▓████▒─────────────── ──────────────▒████▒──────────────────── _________________________________§§ _________________________________§_§§ ________________________________§§__§§ ________________________________§____§§ _______________________________§______§ ______________________________§_______§ §§§§§_______________________§§________§ §___§§§§§§_______________§§§§§§§§§- §___§ §______§§§§§§§§§§§§§§_§§§§§___- ____§§§§§ _§______§§§______§§§___________________§ __§________§§§_____§____________________§ ___§__________§§___§§____________________§ ____§§_________§§__§_____________________§ ______§§________§_§§_____________________§ ________§§§§___§§________________________§ __________§§§§§_______§§§________________- ___________§__________§__§§§_____________§ ___________§§_________§___§§§§__________§ ____________§_________§_§§____§_________§ ____________§_________§_§______§_______§ _____________§________§§§____§§§_______§ _____________§§_________§§§_§§§§_______§- ______________§§___________§§§§§_______§ _______________§________________________§ ________________§___§§________________§§§§ _________________§___§§______________§____§ _________________§____§§____________§______§ _________________§_____§§___________§______§ _________________§______§§__________§______§ _________________§________§§§___§§___§§§- §§ _________________§__________§§§§_§§____§§ _________________§_____________§§§§§§§§ ________________§______________§ _______________§§______________§ _______________§_______________§ ______________§________________§ _________§§§§§________________§§ ____§§§§§_____________________§ §§§§_________________________§§§ ____________________________§__§§ ___________________________§____§§ ___________________________§_____§ ___________________________§______§ ___________________________§______§ ___________________________§______§ ______(░)(░)_____________ (░)(░) _____(░)(♥)(░)__________ (░)(♥)(░) ______(░)(░)_____________ (░)(░) _______(|/)_______________(|/) _ (▒)(▒)(|/)(░)(░)____(▒)(▒)(|/)(▒)(▒) (▒)(♥)(▒)|(░)(♥)(░)__(▒)(♥)(▒)|(▒)(♥)(▒) __(▒)(▒)_|_(░)(░)_____(▒)(▒)_|_(▒)(▒) ________/___________________ _______/_____________________ ______/_______________________ _____/__▒▒▒▒______________▓▓▓▓▓ ____/__▒▒▒▒▒▒___________▓▓▓▓▓▓▓ ___/__▒▒▒(◉)-▒▒_________▓-(◉)▓▓▓▓▓ __/__▒▒▒▒▒▒▒███><███▓▓▓▓▓▓▓▓ _/___▒▒▒▒▒▒▒▒__________▓▓▓▓▓▓▓▓▓ /____▒▒▒▒▒▒▒____________▓▓▓▓▓▓▓▓ _____▒▒▒▒▒▒▒____________▓▓▓▓▓▓▓ _____▒▒▒▒▒▒▒▒__________▓▓▓▓▓▓▓▓ _____▒▒▒▒▒▒▒▒▒_______▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ ____▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒____▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ ____▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒__▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ ____▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒__▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ _____▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒_▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ ______▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒_▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ _______▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒¶▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ _________▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒¶▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ __________▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒¶▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ ____________▒▒▒▒▒▒▒▒▒_▓▓▓▓▓▓▓▓▓ _____________▒▒▒▒▒▒▒▒▒_▓▓▓▓▓▓▓▓ ____________¶¶¶¶¶¶¶▒▒▒▒▒_▓▓▓▓▓▓▓▓ _________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶▒▒▒▒▒▒_▓▓▓▓▓▓▓ _______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____▒▒▒▒▒__▓▓▓▓▓ ____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_________▒▒▒▒___▓▓▓▓ __¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____________▒▒▒▒__▓▓▓▓ ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_________________▒▒▒___▓▓▓ ¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____________________▒▒____▓▓ ¶¶¶¶¶¶¶_______________________________▓

Xếp Hình Ngôi Nhà

┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼████████████████ ┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼██▒██▒███▒██▒███ ┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼███████▒█▒████████ ┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼████████▒█████▒█▒█ ┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼████████▒█▒█████▒███ ┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼████▒██▒███▒███▒█▒██ ┼┼┼┼┼┼┼┼┼████▒▒▒███████████████ ┼┼┼┼┼┼┼┼┼████▒▒▒████████████▒██ ┼┼┼┼┼┼┼┼████▒▒▒▒▒███▒█▒█████████ ┼┼┼┼┼┼┼┼████▒▒▒▒▒████▒███▒██▒███ ┼┼┼┼┼┼┼████▒▒▒▒▒▒▒██▒█▒███▒█▒████ ┼┼┼┼┼┼┼████▒▒▒▒▒▒▒█████████▒█████ ┼┼┼┼┼┼████▒▒▒▒▒▒▒▒▒███████▒█▒█████ ┼┼┼┼┼┼████▒▒▒▒▒▒▒▒▒███▒██▒███▒████ ┼┼┼┼┼████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒███████████████ ┼┼┼┼┼████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒███████▒███▒███ ┼┼┼┼████▒▒▒███████▒▒▒███████████████ ┼┼┼┼████▒▒▒█░░█░░█▒▒▒████▒███▒██████ ┼┼┼████▒▒▒▒█░░█░░█▒▒▒▒████▒█▒███▒█▒██ ┼┼┼████▒▒▒▒███████▒▒▒▒█████▒█████▒███ ┼┼████▒▒▒▒▒█░░█░░█▒▒▒▒▒███▒█▒███▒█▒███ ┼┼████▒▒▒▒▒█░░█░░█▒▒▒▒▒██▒███▒████████ ┼████▒▒▒▒▒▒███████▒▒▒▒▒▒████████████▒██ ┼████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒███▒███████████ █████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒███████████████ █████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒███████████████ ┼┼┼┼█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒██▒█▒█▒█▒█▒█▒█ ┼┼┼┼█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒██████████████ ┼┼┼┼█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒██████████████ ┼┼┼┼█▒▒▒█░█░█░█░█░█░█▒▒▒████▒▒▒▒▒▒▒███ ┼┼┼┼█▒▒▒█████████████▒▒▒████▒░░▒░░▒███ ┼┼┼┼█▒▒▒█░█░░░█░░░█░█▒▒▒████▒░░▒░░▒███ ┼┼┼┼█▒▒▒███░░░█░░░███▒▒▒████▒░░▒░░▒███ ┼┼┼┼█▒▒▒█░█░░░█░░░█░█▒▒▒████▒░░▒░░▒███ ┼┼┼┼█▒▒▒█████████████▒▒▒████▒▒▒▒▒▒▒███ ┼┼┼┼█▒▒▒█░█░░░█░░░█░█▒▒▒████▒░░▒░░▒███ ┼┼┼┼█▒▒▒███░░░█░░░███▒▒▒████▒░░▒░░▒███ ┼┼┼┼█▒▒▒█░█░░░█░░░█░█▒▒▒████▒░░▒░░▒███ ┼┼┼┼█▒▒▒█████████████▒▒▒████▒░░▒░░▒███ ┼┼┼┼█▒▒▒█░█░░░█░░░█░█▒▒▒████▒▒▒▒▒▒▒███ ┼┼┼┼█▒▒▒███░░░█░░░███▒▒▒██████████████ ┼┼┼┼█▒▒▒█░█░░░█░░░█░█▒▒▒██████████████ ┼┼┼┼█▒▒▒█████████████▒▒▒██████████████ ┼┼┼┼█▒▒▒█░█████████░█▒▒▒██████████████ ┼┼┼┼█▒▒▒█████████████▒▒▒██████████████ ┼┼┼┼█▒▒▒█░█████████░█▒▒▒██████████████ ┼┼┼┼█▒▒▒█████████████▒▒▒██████████████ ┼┼┼┼█▒▒▒█░█████████░█▒▒▒██████████████ ┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼█████┼┼┼┼┼█████ ┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼▒▒▒┼┼┼┼┼┼┼▒▒▒ ┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼▒▒▒┼┼┼┼┼┼┼▒▒▒ ┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼░▒░▒░▒░▒░▒░▒░▒░ ┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼░▒░▒░▒░▒░▒░▒░▒░▒░ ┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼░▒░▒░▒░▒███▒░▒░▒░▒░ ┼┼┼┼┼┼┼┼┼░▒░▒░▒░▒█████▒░▒░▒░▒░ ┼┼┼┼┼┼┼┼░▒░▒░▒░▒░█░█░█░▒░▒░▒░▒░ ┼┼┼┼┼┼┼░▒░▒░▒░▒░▒█████▒░▒░▒░▒░▒░ ┼┼┼┼┼┼░▒░▒░▒░▒░▒░▒░▒░▒░▒░▒░▒░▒░▒░ ┼┼┼┼┼░▒░▒░▒░▒░▒░▒░▒░▒░▒░▒░▒░▒░▒░▒░ ┼┼┼┼┼┼┼▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ┼┼┼┼┼┼┼▒▒▒███▒▒▒▒▒███▒▒▒▒▒███▒▒▒ ┼┼┼┼┼░┼░▒█░█░█▒▒▒█░█░█▒▒▒█░█░█▒▒ ┼┼┼┼░░░░░█████▒▒▒█████▒▒▒█████▒▒ ┼░░┼░░░░░█░█░█▒▒▒█░█░█▒▒▒█░█░█▒▒ ░░░░░░░░▒█░█░█▒▒░░░░░░░▒▒█░█░█▒▒ ░░░░░░░░▒░░███▒▒░█░█░█░▒▒█████▒▒ ┼░░░░█░░░░░░▒▒▒▒░█░█░█░▒▒▒▒▒▒▒▒▒┼┼█ ░█░░██░░░░░░▒▒▒▒░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒┼███ ░██░██░█░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█████ ░░░█████░░░▒▒▒▒▒▒▒░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒┼░░░┼ ░░░████░░░███▒▒▒░░█░█░░▒▒▒███▒▒▒┼░░░┼ ┼░░███┼▒▒█░█░█▒░░██░██░░▒█░█░█▒▒┼░░░┼ ┼┼░███┼▒▒█████▒░███░███░▒█████▒▒┼███┼ ┼┼┼███┼▒▒█░█░█▒░███░███░▒█░█░█▒▒┼┼█┼┼ ┼┼┼███┼▒▒█░█░█▒░███░███░▒█░█░█▒▒┼┼█┼┼ ┼┼┼███┼▒▒█████▒░███░███░▒█████▒▒┼┼█┼┼ ┼┼┼███┼▒▒▒▒▒▒▒▒░███░███░▒▒▒▒▒▒▒▒┼┼█┼┼ ┼┼┼███┼▒▒▒▒▒▒▒▒░███░███░▒▒▒▒▒▒▒▒┼┼█┼┼ ┼░████░▒▒▒▒▒▒▒▒░███░███░▒▒▒▒▒▒▒▒┼┼█┼┼ ░░░┼░░░▒▒▒▒▒▒▒▒░███░███░▒▒▒▒▒▒▒▒┼┼█┼┼ ░░░░░░░░┼░░░┼░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░███┼ ┼░░░░┼░░░░░┼░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░┼░░░░░███┼ ░░░░░░░░┼░░░┼▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░███┼ ░░░┼░░░░░░░░░░░┼░░░┼░░░░░░░░┼░░░░░░░░ _______________ZZZ__Z____$ ______________Z____ZZ___$$$ ____________ZZ____ZZ___$$$$$ ____________Z___ZZ____$$___$$ ____________$$$$_____$$_____$$ ____________$__$____$$_______$$ ____________$__$___$$____#____$$ __________$$$$$$$$$$____###___$$ _________$ZZZZZZZ$$______#______$$ ________$ZZZZZZZ$$_______________$$ _______$ZZZZZZZ$$_________________$$ ______$ZZZZZZZ$$__$$$$$$$_$$$$$$$__$$ ______$$_$|$_$$____$_$$$_$_$_$$$_$__$$ ______$$_$|$_$$____$$$$$$$_$$$$$$$___$$ ____$$$$$$$$$$$_____________________$$ ___$ZZZZZZZZZZ$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ __$ZZZZZZZZZZZ$ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ$ _$ZZZZZZZZZZZ$ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ$ $ZZZZZZZZZZZ$ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ __$$_$__$__$___$$__$ZZZZ$___$$_$__$__$_$$ __$$_$__$__$___$$__$_ZZ_$___$$_$__$__$_$$ __$$ZZZZZZZZZZZ$$__$___#$___$$ZZZZZZZZZ$$ __$$_#_#_#_#_#$$_ $_ZZ_$___$$#_#_#_#_$$ __$$#_#_#_#_#_$$__$$$$$$___$$_#_#_#_#$$ __$$$$$$$$$$$$$$##########$$$$$$$$$$$$$ ┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼███ ┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼███████ ┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼██████████████ ┼┼┼┼┼┼┼████████████████████ ┼┼┼┼██████████████████████████ ┼████████████████████████████████ ██████████████████████████████████ ┼████████████████████████████████ ┼█░░░░██░░░░██████████░░░░██░░░░█ ┼█░░░░██░░░░██████████░░░░██░░░░█ ┼█░░░░██░░░░██████████░░░░██░░░░█ ┼████████████████████████████████ ┼█░░░░██░░░░██████████░░░░██░░░░█ ┼█░░░░██░░░░██████████░░░░██░░░░█ ┼█░░░░██░░░░██████████░░░░██░░░░█ ┼████████████████████████████████ ┼████████████████████████████████ ┼████████████████████████████████ ┼█░░░░██░░░░██████████░░░░██░░░░█ ┼█░░░░██░░░░█▒▒▒▒▒▒▒▒█░░░░██░░░░█ ┼█░░░░██░░░░█▒▒▒▒▒▒▒▒█░░░░██░░░░█ ┼████████████▒▒▒░░▒▒▒████████████ ┼█░░░░██░░░░█▒▒▒▒▒▒▒▒█░░░░██░░░░█ ┼█░░░░██░░░░█▒▒▒▒▒▒▒▒█░░░░██░░░░█ ┼█░░░░██░░░░█▒▒▒▒▒▒▒▒█░░░░██░░░░█ ┼████████████▒▒▒▒▒▒▒▒████████████ ┼████████████▒▒▒▒▒▒▒▒████████████ ┼████████████▓▓▓▓▓▓▓▓████████████ ████████████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓████████████ ███████████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓███████████ ┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼█ ┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼.(▓) ┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼█ ┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼███ ┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼███████ ┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼█████████ ┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼█████████ ┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼███████████ ┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼▒░░▒▒░░▒░░▒ ┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼▒░░▒░░▒▒░░▒ ┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼▒░░▒▒░░▒░░▒ ┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼███████████ ┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼█▒█████▒█ ┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼█▒█████▒█ ┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼█▒█████▒█ ┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼█▒█████▒█ ┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼███▒▒▒▒▒███ ┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼███▒▒▒▒▒███ ┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼███▒▒▒▒▒███ ┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼███▒▒▒▒▒███ ┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼███▒▒▒▒▒███ ┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼█▒▒█████▒▒█ ┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼█▒▒█████▒▒█ ┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼█▒▒█████▒▒█ ┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼█▒▒█████▒▒█ ┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼█▒▒█████▒▒█ ┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼████▒▒▒▒▒████ ┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼████▒▒▒▒▒████ ┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼████▒▒▒▒▒████ ┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼████▒▒▒▒▒████ ┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼████▒▒▒▒▒████ ┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼█▒▒▒█████▒▒▒█ ┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼█▒▒▒█████▒▒▒█ ┼┼┼┼┼┼┼┼┼█┼┼█▒▒▒█████▒▒▒█ ┼┼┼██████▒█████████████████ ┼┼┼█████▒▒▒████████████████ ┼┼┼████▒▒▒▒▒███████████████ ┼┼┼███▒▒▒▒▒▒▒██████████████ ┼┼┼██▒▒▒▒▒▒▒▒▒█████████████ ┼┼┼█▒▒▒▒███▒▒▒▒█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█ ┼┼┼██▒▒█████▒▒██▒▒▒████▒▒██ ┼┼┼█▒▒▒█████▒▒▒█▒▒▒█▒▒█▒▒▒█ ┼┼┼██▒▒█████▒▒██▒▒▒████▒▒██ ┼┼┼█▒▒▒█████▒▒▒█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█ ┼┼┼████████████████████████ ▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓ ▓╫─▄▀────────────▄▀───────────▄▀─╫▓ ▓╫─▀▄───────────▐█────────────▀▄─╫▓ ▓╫─▄▌▄───────────▀▄───────────▄▌▄╫▓ ▓▄▀░▓░▀▄──────────▌─────────▄▀░▓░▀▓ ▓░░░░░░░▌──────▄▄▀▀▄▄──────▐▓░░░░░▓ ▓▓░░░░░▓▀────▄▀░░▓▓░░▀▄────▀▄░░░░░▓ ▓╫▓█▓█▓─────▐▓░░░░░░░░▓▌─────▓█▓█▓▓ ▓╫▐░░░▌─────██▀▀▀▀▀▀▀▀██─────▐░░░╫▓ ▓╫▐░█░▌───▄▄████████████▄▄───▐░█░╫▓ ▓╫▐░░░▌───▐▓▓▓▌▐▒▓▓▒▌▐▓▓▓▌───▐░░░╫▓ ▓╫▐░█░▌───▐▓▓▓▌▐▓▒▒▓▌▐▓▓▓▌───▐░█░╫▓ ▓╫▐░░░▌▄▄▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀█▄▐░░░╫▓ ▓╫▐░█░███▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓███░█░╫▓ ▓╫▐░░░▌░█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▐░█░╫▓ ◙═════════════════════════════════◙ ████████ █⬛⬛⬛⬛⬛█ █⬛⬛⬛⬛⬛█ \\ █⬛⬛⬛⬛⬛█ █⬛⬛⬛⬛⬛█ヽ○ノ █⬛⬛⬛⬛⬛█ / █⬛⬛⬛⬛⬛█ノ) █⬛⬛⬛⬛⬛█ █⬛⬛⬛⬛⬛█ █⬛⬛⬛⬛⬛█ █⬛⬛⬛⬛⬛█ █⬛⬛⬛⬛⬛█ █⬛⬛⬛⬛⬛█ █⬛⬛⬛⬛⬛█ █⬛⬛⬛⬛⬛█ █⬛⬛⬛⬛⬛█ █⬛⬛⬛⬛⬛█ █⬛⬛⬛⬛⬛█ █⬛⬛⬛⬛⬛█ ▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓ ▓╫─▄▀────────────▄▀───────────▄▀─╫▓ ▓╫─▀▄───────────▐█────────────▀▄─╫▓ ▓╫─▄▌▄───────────▀▄───────────▄▌▄╫▓ ▓▄▀░▓░▀▄──────────▌─────────▄▀░▓░▀▓ ▓░░░░░░░▌──────▄▄▀▀▄▄──────▐▓░░░░░▓ ▓▓░░░░░▓▀────▄▀░░▓▓░░▀▄────▀▄░░░░░▓ ▓╫▓█▓█▓─────▐▓░░░░░░░░▓▌─────▓█▓█▓▓ ▓╫▐░░░▌─────██▀▀▀▀▀▀▀▀██─────▐░░░╫▓ ▓╫▐░█░▌───▄▄████████████▄▄───▐░█░╫▓ ▓╫▐░░░▌───▐▓▓▓▌▐▒▓▓▒▌▐▓▓▓▌───▐░░░╫▓ ▓╫▐░█░▌───▐▓▓▓▌▐▓▒▒▓▌▐▓▓▓▌───▐░█░╫▓ ▓╫▐░░░▌▄▄▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀█▄▐░░░╫▓ ▓╫▐░█░███▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓███░█░╫▓ ▓╫▐░░░▌░█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▐░█░╫▓ ◙═════════════════════════════════◙ __________________¶¶ __________________¶¶ _________________¶¶¶¶ _________________¶¶¶¶ __________________¶¶ __________________¶¶ __________________¶¶ __________________¶¶ __________________¶¶ __________________¶¶ _________________¶¶¶¶ _________________¶¶¶¶ _________________¶¶¶¶ _________________¶¶¶¶ _________________¶¶¶¶ _________________¶¶¶¶ _________________¶¶¶¶ _________________¶¶¶¶ _________________¶¶¶¶ _________________¶¶¶¶ _________________¶¶¶¶ ________________¶¶¶¶¶¶ ________________¶¶¶¶¶¶ ________________¶¶¶¶¶¶ ________________¶¶¶¶¶¶ ________________¶¶¶¶¶¶ _______________¶¶¶¶¶¶¶¶ _______________¶¶¶¶¶¶¶¶ _______________¶¶¶¶¶¶¶¶ _______________¶¶¶¶¶¶¶¶ ______________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ______________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ _____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ _____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ____________¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶ ___________¶¶¶¶¶______¶¶¶¶¶ ___________¶¶¶¶¶_______¶¶¶¶ __________¶¶¶¶¶¶_______¶¶¶¶¶ _________¶¶¶¶¶¶________¶¶¶¶¶ ______¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶_¶_¶_¶_¶¶¶¶¶¶¶ ______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ _____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ___¶¶¶¶¶¶¶¶________________¶¶¶¶¶¶¶¶ __¶¶¶¶¶¶¶¶__________________¶¶¶¶¶¶¶¶ _¶¶¶¶¶¶¶¶____________________¶¶¶¶¶¶¶¶ ¶¶¶¶¶¶¶¶______________________¶¶¶¶¶¶¶¶ ____________________§ ____________________§ __________________§§§§§ ____________________§ ____________________§ ____________________§ ___________________§§ __________________§_§ _________________§___§ ________________§_____§ _______________§__§§§__§ ______________§__§_§_§__§ _____________§__§__§__§__§ ____________§__§___§___§__§ ___________§__§§§§§§§§§§§__§ __________§___§____§____§__§ _________§____§____§____§___§ _________§____§____§____§___§ _________§____§§§§§§§§§§§___§ _________§__________________§ _________§__________________§ _________§__________________§ _________§__________________§ _________§__________________§ _________§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ _________§§§_§_§_§_§_§_§_§_§§§§§_§ ________§___§_§_§_§_§_§_§_§_§§§§§_§ _______§_____§_§_§_§_§_§_§_§_§§§§__§ ______§__§§___§_§_§_§_§_§_§_§_§§§§§§§ _____§__§§§§___§_§_§_§_§_§_§_§_§§§§§_§ ____§_§§§§§§§§__§_§_§_§_§_§_§_§§§§§§§_§ ___§_§§§§c§§§§§__§_§_§_§_§_§_§_§§§§§_§_§ __§__§§§§§d§§§§___§_§_§_§_§_§_§_§_§§§§§_§ _§____§§§§§§§§_____§_§_§_§_§_§_§_§_§_§§§_§ §_______§§§§________§_§_§_§_§_§_§_§_§_§§§_§ §____§§§§§§§§§________§_§_§_§_§_§_§§_§§§_§_§ §___§§_________§§_____§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ §_§§___§§§_§§§___§§___§____________________§ §§§__§§§§§_§§§§§__§§__§____________________§ §§§_§§§§§§_§§§§§§_§§__§____§§§§§§§§§§§_____§ §§__§§_§§§_§§§_§§__§§_§____§§___§___§§_____§ §§_§_____§_§_____§_§§_§____§§§§§§§§§§§_____§ §§_§§§_§§§_§§§_§§§_§§_§____§§___§___§§_____§ §§_§§§§§§§_§§§§§§§_§§_§____§§___§___§§_____§ §§_________________§§_§____§§§§§§§§§§§_____§ §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§_§____________________§ §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ ___________________¶______________________________ ___________________¶______________________________ ___________________¶______________________________ __________________¶¶¶_____________________________ ___________________¶______________________________ ___________________¶______________________________ ___________________¶______________________________ ___________________¶______________________________ __________________¶¶¶_____________________________ _________________1¶_¶1____________________________ _________________¶1_1¶_________1¶1________________ ________________¶¶___¶¶______¶¶¶¶¶¶¶1_____________ ________________¶____1¶____1¶¶11111¶¶¶____________ ________________¶_1¶_1¶___1¶¶11111111¶¶___________ ________________¶_1¶_1¶___¶¶1111111111¶1__________ ________________¶_1¶_1¶__¶¶11111111111¶¶__________ ________________¶_1¶_1¶__¶1111111111111¶__________ ________________¶__¶_1¶__¶1111111111111¶1_________ ________________¶1___1¶_1¶1111111111111¶¶¶¶¶¶_____ ________________¶1___1¶_1¶111111111111¶¶1111¶¶____ ________________¶1___1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶__11_1¶¶___ ______¶¶¶¶¶____¶¶_____¶¶1_111111111¶¶¶__111111¶1__ ____1¶¶111¶¶_1¶1_______¶¶___________¶¶1_11111_¶¶__ ____¶1_11__¶¶¶1_________1¶1__________1¶¶1111111¶__ ___¶¶_11111_¶¶___________¶1___________1¶1111111¶__ ___¶111111111¶___________¶1___________1¶_111111¶__ __1¶_11111111¶1__________¶1___________1¶_111111¶1_ __1¶111111111¶1__________¶1_1¶__¶1_¶1_1¶_1111_¶¶¶_ __1¶_11111111¶1__________¶1_1¶__¶1_¶1_1¶_111_1¶1¶¶ __1¶_11111111¶1__________¶1_1¶__¶1_¶1_1¶__1_1¶¶11¶ __1¶111111111¶____1¶1____¶1_1¶__¶1_¶1_1¶¶111¶¶111¶ ___¶¶_11111_¶¶___1¶¶¶1___¶1_1¶__¶1_¶¶_1¶¶¶¶¶¶1111¶ ___1¶1_111_1¶1___¶¶¶¶1___¶1_1¶__¶1_¶1_1¶__¶111111¶ ____1¶¶111¶¶¶1___¶¶¶¶1___¶1___________1¶__¶¶1111¶¶ _____1¶¶¶¶¶_11___¶¶¶¶1___¶1___________¶¶__¶¶¶11¶¶_ ________¶___¶1___¶¶¶¶1___¶1___________¶¶_1¶_¶¶¶¶1_ ________¶___¶1___¶¶¶¶1___¶1___________¶¶_1¶__¶1___ ________¶___¶1___¶¶¶¶1___¶1___________1¶_1¶__11___ ________¶___¶1___¶¶¶¶1___¶1___________1¶_1¶__¶1___ _______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_1¶__¶¶___ _______111111111111111111111111111111111__1__11___ __________________________________________________ ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___________________________ 11111111111111111111111___________________________ __________________________________________________ __________________1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1____________ ∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵ ∵◣ ∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵ ∵▇◣ ∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵ ∵▇▇◣ ∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵ ∵▇▇▇◣ ∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵ ∵▋ ∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵ ∵▋ ∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵ ▋ ∵∵∵∵ ◣∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵▋∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵ ∵∵ ∵∵ ◣ ∵∵∵∵ ▇◣∵∵∵∵∵∵∵∵ ∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵◢▇◣∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵ ∵∵▇◣ ∵∵∵∵ ▇▇◣∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵◢▇▇▇◣∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵ ∵∵ ▇▇◣ ∵∵∵∵ ▇▇▇◣∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵◢▇▇▇▇▇◣∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵ ∵ ▇▇▇◣ ∵∵∵∵ ▊∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵◥▇╭┯╮▇◤∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵ ∵∵∵∵∵▊ ∵∵∵∵ ▊∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵▇┠╂┨▇∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵ ∵∵∵∵∵▊ ∵∵∵∵ ▊∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵▇╰┷╯▇∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵ ∵∵∵∵∵▊ ∵∵∵ ◢▇◣∵∴∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵◥▇▇▇◤∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵ ∵ ◢▇◣ ∵∵◢▇▇▇◣∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵▆▆▉∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵ ◢▇▇▇◣ ∵◢▇▇▇▇▇◣∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵ ▆▆▉∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵◢▇▇▇▇▇◣ ∵◥▇╭┯╮▇◤∵∵∵∵∵∵∵∵ ∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵▆▆▉∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵◥▇╭┯╮▇◤ ∵∵▇┠╂┨▇∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵ ▆▆▉∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵▇┠╂┨▇ ∵∵▇╰┷╯▇∵∵∵∵∵∵∵∵ ∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵▆▆▉∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵▇╰┷╯▇ ∵∵◥▇▇▇◤∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵▆▆▉∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵ ◥▇▇▇◤ ∵∵∵▆▆▉∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵▆▆▉∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵ ▆▆▉ ∵∵∵▆▆▉∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵▆▆▉∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵ ▆▆▉ ∵∵∵▆▆▉∴∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵▆▆▉∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵ ▆▆▉ ∵∵∵▆▆▉∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵▆▆▉∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵ ▆▆▉ ∵∵∵▆▆▉∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵▆▆▉∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵ ∵∵∵∵∵▆▆▉ ∵∴◢▇▇▇◣∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵◢▇▇▇◣∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵ ◢▇▇▇◣ ∵∵▉╭┯╮▉∵∵∵∵∵∵∵∵ ∵∵∵∵∵∵∵ ∵∵∵∵∵∵ ▇╭┯╮▇∵∵∵∵∵∵∵ ∵ ∵ ∵ ∵∵∵∵ ∵ ∵∵∵∵▇╭┯╮▇ ∵∵▉┠╂┨▉∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵ ∵∵∵ ∵ ∵∵▇┠╂┨▇∵∵∵∵∵ ∵∵∵ ∵ ∵∵ ∵∵∵∵ ∵∵∵ ∵▇┠╂┨▇ ∵∵▉╰┷╯▉∵∵∵∵∵∵∵∵ ∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵ ∵ ▇╰┷╯▇∵∵∵∵∵ ∵∵∵∵∵∵ ∵∵ ∵ ∵ ∵∵ ∵∵▇╰┷╯▇ ∵∵◥▇▇▇◤∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵◥▇▇▇◤∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵ ◥▇▇▇◤ ∵∵∵▆▆▇∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵▆▆▉∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵ ▆▆▉ ∵∵∵▆▆▇∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵▆▆▉∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵ ▆▆▉ ∵∵∵▆▆▇∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵▆▆▉∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵∵ ▆▆▉ ∵∵∵▆▆▇∵∵▉∵▉∵▉∵▉∵▉∵▉∵▉∵▉∵▉∵▉∵▆▆▉∵ ▉∵▉∵▉∵▉∵▉∵▉∵▉∵▉∵▉∵▉∵▆▆▉ ∵∵∵▆▆▇∵∵▉∵▉∵▉∵▉∵▉∵▉∵▉∵▉∵▉∵▉∵▆▆▉∵ ▉∵▉∵▉∵▉∵▉∵▉∵▉∵▉∵▉∵▉∵▆▆▉ ∵∵∵▆▆▇∵∵▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉∵▆▆▉∵ ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉∵▆▆▉ ∵∵◢▆▆▇ ∵ ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉∵▆▆▉∵ ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉∵▆▆▉◣ ∵∵▉▇▇▇▉▉┏┯┓▉┏┯┓▉┏┯┓▉┏┯┓▉▉▇▇▇▉▉┏┯┓▉┏┯┓▉┏┯┓▉┏┯┓▉▉▇▇▇▉ ∵∵▉╭┯╮▉▉┠╂┨▉┠╂┨▉┠╂┨▉┠╂┨▉▉╭┯╮▉▉┠╂┨▉┠╂┨▉┠╂┨▉┠╂┨▉▉╭┯╮▉ ∵∵▉┠╂┨▉▉┠╂┨▉┠╂┨▉┠╂┨▉┠╂┨▉▉┠╂┨▉▉┠╂┨▉┠╂┨▉┠╂┨▉┠╂┨▉▉┠╂┨▉ ∵∵▉┠╂┨▉▉┠╂┨▉┠╂┨▉┠╂┨▉┠╂┨▉▉┠╂┨▉▉┠╂┨▉┠╂┨▉┠╂┨▉┠╂┨▉▉┠╂┨▉ ∵∵▉╰┷╯▉▉┗┷┛▉┗┷┛▉┗┷┛▉┗┷┛▉▉╰┷╯▉▉┗┷┛▉┗┷┛▉┗┷┛▉┗┷┛▉▉╰┷╯▉ ∵∵▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉ ∵∵▉╭┯╮▉▉┏┯┓▉┏┯┓▉┏┯┓▉┏┯┓▉▉╭┯╮▉▉┏┯┓▉┏┯┓▉┏┯┓▉┏┯┓▉▉╭┯╮▉ ∵∵▉┠╂┨▉▉┠╂┨▉┠╂┨▉┠╂┨▉┠╂┨▉▉┠╂┨▉▉┠╂┨▉┠╂┨▉┠╂┨▉┠╂┨▉▉┠╂┨▉ ∵∵▉┠╂┨▉▉┠╂┨▉┠╂┨▉┠╂┨▉┠╂┨▉▉┠╂┨▉▉┠╂┨▉┠╂┨▉┠╂┨▉┠╂┨▉▉┠╂┨▉ ∵∵▉╰┷╯▉▉┗┷┛▉┗┷┛▉┗┷┛▉┗┷┛▉▉╰┷╯▉▉┗┷┛▉┗┷┛▉┗┷┛▉┗┷┛▉▉╰┷╯▉ ∵∵▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉ ∵∵▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉ ∵∵▉▉┏┯┓▉▉┏┯┓┏┯┓▉┏┯┓┏┯┓▉▉┏┯┯┯┓▉▉┏┯┓┏┯┓▉┏┯┓┏┯┓▉▉┏┯┓▉▉ ∵∵▉▉┠╂┨▉▉┠╂┨┠╂┨▉┠╂┨┠╂┨▉▉┠╂╂╂┨▉▉┠╂┨┠╂┨▉┠╂┨┠╂┨▉▉┠╂┨▉▉ ∵∵▉▉┠╂┨▉▉┠╂┨┠╂┨▉┠╂┨┠╂┨▉▉┠╂╂╂┨▉▉┠╂┨┠╂┨▉┠╂┨┠╂┨▉▉┠╂┨▉▉ ∵∵▉▉┗┷┛▉▉┗┷┛┗┷┛▉┗┷┛┗┷┛▉▉┗┷┷┷┛▉▉┗┷┛┗┷┛▉┗┷┛┗┷┛▉▉┗┷┛▉▉ ∵∵▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉ ∵∵▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉ ∵∵▉▉┏┯┓▉▉┏┯┓┏┯┓▉┏┯┓┏┯┓▉▉┏┯┯┯┓▉▉┏┯┓┏┯┓▉┏┯┓┏┯┓▉▉┏┯┓▉▉ ∵∵▉▉┠╂┨▉▉┠╂┨┠╂┨▉┠╂┨┠╂┨▉▉┠╂╂╂┨▉▉┠╂┨┠╂┨▉┠╂┨┠╂┨▉▉┠╂┨▉▉ ∵∵▉▉┠╂┨▉▉┠╂┨┠╂┨▉┠╂┨┠╂┨▉▉┠╂╂╂┨▉▉┠╂┨┠╂┨▉┠╂┨┠╂┨▉▉┠╂┨▉▉ ∵∵▉▉┗┷┛▉▉┗┷┛┗┷┛▉┗┷┛┗┷┛▉▉┗┷┷┷┛▉▉┗┷┛┗┷┛▉┗┷┛┗┷┛▉▉┗┷┛▉▉ ∵∵▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉ ∵∵▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉ ∵∵▉▉┏┯┓▉▉┏┯┓┏┯┓▉┏┯┓┏┯┓▉▉┏┯┯┯┓▉▉┏┯┓┏┯┓▉┏┯┓┏┯┓▉▉┏┯┓▉▉ ∵∵▉▉┠╂┨▉▉┠╂┨┠╂┨▉┠╂┨┠╂┨▉▉┠╂╂╂┨▉▉┠╂┨┠╂┨▉┠╂┨┠╂┨▉▉┠╂┨▉▉ ∵∵▉▉┠╂┨▉▉┠╂┨┠╂┨▉┠╂┨┠╂┨▉▉┠╂╂╂┨▉▉┠╂┨┠╂┨▉┠╂┨┠╂┨▉▉┠╂┨▉▉ ∵∵▉▉┠╂┨▉▉┠╂┨┠╂┨▉┠╂┨┠╂┨▉▉┠╂╂╂┨▉▉┠╂┨┠╂┨▉┠╂┨┠╂┨▉▉┠╂┨▉▉ ∵∵▉▉┠╂┨▉▉┠╂┨┠╂┨▉┠╂┨┠╂┨▉▉┠╂╂╂┨▉▉┠╂┨┠╂┨▉┠╂┨┠╂┨▉▉┠╂┨▉▉ ∵∵▉▉┗┷┛▉▉┠╂┨┠╂┨▉┠╂┨┠╂┨▉▉┗┷┷┷┛▉▉┠╂┨┠╂┨▉┠╂┨┠╂┨▉▉┗┷┛▉▉ ∵◢▉▉▉▉▉▉▉┗┷┛┗┷┛▉┗┷┛┗┷┛▉▉▉▉▉▉▉▉▉┗┷┛┗┷┛▉┗┷┛┗┷┛▉▉▉▉▉▉▉◣ ◢ ▉▉▉▉▉▉▉▉ ▅▅▆▆▆▇▆▆▆▅▅▅▉▉▉▉▉▉▉▉▉▅▅▅▆▆▆▇▆▆▆▅▅▅▉▉▉▉▉▉▉▉◣ ▅▅▅▅▅▅◢▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆☼▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆◣▅▅▅▅▅▅ ▅▅▅▅▅◢▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆☼▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆◣▅▅▅▅▅ ▅▅▅▅◢▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆☼▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆◣▅▅▅▅ ▅▅▅◢▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆☼▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆◣▅▅▅ ▅▅◢▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆☼▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆◣▅▅

Xếp Hình Giáng Sinh

_____________________________ (██) __________(█)_______________██████ _________(███)___________ █████████ ________(█████)________████████████ ______ (███████)______ (░░░░░░░░░░░) _____(█████████)_____(░░░░█░░█░░░░) ____(██░░░░░░░██)___ (░░(░░░●░░░)░░░) _____▒░░█░░█░░▒____ (░░░(░░◡░░)░░░░) ____▒░░░░░░░░░░▒___ (░░░░░░░░░░░░░) ____▒░░█░░░█░░░▒___██(░░░░░░░░░)██ ____▒░░░███░░░░▒___███(░░░░░░)████ _____▒░░░░░░░░▒___████████████████ _____██░░░░░░██___████████████████ ____▒▒███████▒▒___███ █████████ ███ ___▒░░░█████░░░▒__███ █████████ ███ _▒░▒░░░███░░░▒░▒__███ █████████ ███ _▒░░▒░░███░░▒░░▒_ ███ █████████ ███ _▒░░░▒░███░▒░░░▒_ (░░) █████████_(░░) __▒░░▒░███░▒░░▒_______█████████__(██) _▒▒▒▒░░███░░▒▒▒▒_____█████████__/▓▓▓ _▒░░░░░░░░░░░░░▒____ ████__████▓▓▓▓▓▓) ▒░░░░░░░░░░░░░░░▒___████__████▓▓▓▓▓▓▓) ▒░░░░░░░░░░░░░░░▒___████__████▓▓▓▓▓▓▓) ▒░░░░░░░░░░░░░░░▒__(░░░░)_(░░░░)▓▓▓▓▓▓▓) ▒░░░░░░░░░░░░░░░▒___████__████▓▓▓▓▓▓▓▓) _▒░░░░░░░░░░░░░▒____ ████__████▓▓▓▓▓▓▓) __▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒______████__████▓▓▓▓▓▓) _________________11111 ___________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11 _________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1 _______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1 _____¶¶¶¶¶¶¶¶¶11111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ___¶¶¶¶1___________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ _¶¶¶__________________________1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ _¶1______________________________1¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 1¶__________111_____________________¶¶¶¶¶¶¶¶ 1¶______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1___________¶¶¶¶¶¶¶¶ _¶___¶¶¶¶1_____________1¶¶¶¶¶1______1¶¶¶¶¶¶¶ _¶1_¶¶¶¶__1¶¶¶¶¶¶_____11111¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶¶ __¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶¶1__¶¶¶¶¶¶¶¶ ___¶¶¶¶____1¶¶¶¶¶1___¶¶1¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ___¶11¶______¶1¶¶_____¶1¶1_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ___¶__¶1_______¶1_____¶1_______¶¶¶1_¶¶¶¶¶¶¶1 ___¶__¶¶1___11¶¶¶1___¶¶¶1______¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶ ___¶___¶¶¶¶¶¶111¶¶¶¶¶¶1_¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶__¶¶¶¶¶¶ __1¶____¶¶_________1________1¶1___¶___¶¶¶¶1 __1¶______1____1¶¶¶¶¶¶¶1__________¶1__¶¶¶¶¶ __1¶_______¶¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶______¶1_¶¶___¶¶ ___¶______________111_____________¶1¶¶_____1¶ ___¶1_____________________________¶1¶_______¶ ___¶¶____________________________¶¶_¶¶______¶ ____¶1___________________________¶___¶¶¶11¶¶_ _____¶1_________________________¶¶_____11____ ______¶¶_______________________¶¶____________ _______¶¶_____________________¶¶_____________ ________1¶¶_________________1¶_______________ __________¶¶1_____________1¶¶________________ ____________¶¶¶________1¶¶¶__________________ ______________1¶¶111¶¶¶1_____________________ ___________________§§_________________________ _____________§____§§§§________________________ __§___§__________§§§§§§_________________§_____ _________§§_____§§§§§§§§______________________ _______________§§§§§§§§§§______§______________ §___§_________§§§§§§§§§§§§_________§__________ _________________§§§§§§_______________________ __________§_____§§§§§§§§______________________ _______________§§§§§§§§§§_____§_______________ ______________§§§§§§§§§§§§____________________ _§_____§_____§§§§§§§§§§§§§§§__________________ ___________§§§§§§§§§§§§§§§§§§§______§____§____ ________§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§______________ __§___________§§§§§§§§§§§§____________________ ____________§§§§§§§§§§§§§§§§_____§____________ _________§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§_________§_____ ______§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§_____________ ___§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§______§___ __§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§_______ §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§_____ ________________§§§§§§§§______________________ ___§______§_____§§§§§§§§______________________ ________________§§§§§§§§____§_________§_______ -//-██████ -/-//-██████ –▌-//-██████████ -▌//-(▓)-(▓) -▌/-(▓)-◒►◒-(▓) -▌-(▓)- = -(▓) -▌-(▓)-(▓) -▌-(▓)- ✺ -(▓) -▌-(▓)- ✺ -(▓) -▌-(▓)- ✺ -(▓) -▌-(▓)- ✺ -(▓) -▌-(▓)- ✺ -(▓) -(▓)(▓)(▓)(▓)(▓) __________1111_____¶¶¶¶¶¶¶11______________________ ________1¶___¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1____________________ _________¶1__¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶111¶¶¶¶___________________ __________¶¶¶¶_¶¶¶¶¶____1______¶1_________________ ___________1¶¶¶¶¶1¶11¶¶¶¶1¶¶¶¶_¶¶_________________ _____________11____¶¶11¶¶1¶¶_¶¶¶__________________ __________________¶¶¶_¶1¶¶¶¶11¶¶¶_________________ _________________¶¶___11¶¶1_____¶¶________________ _________________¶¶_____________¶¶________________ ____1________1¶¶¶¶¶1__________11¶¶¶¶¶________1____ ___¶¶¶1¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶1¶¶¶___ __1¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶1___________¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶__ _¶¶¶¶¶¶¶¶1_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_1_¶_1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶_ _¶¶¶¶¶1_11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_1¶¶¶¶¶_ ________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1_______________ ________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶________________ ________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶________________ ________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶________________ _______________1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______________ _____________1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____________ _____________¶¶1___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶_____________ _______________¶¶¶1____________1¶¶¶_______________ ________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______________ ________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶________________ ________________¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶________________ ________________¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶1_______________ _______________1¶__1__1¶__¶1__1__¶¶_______________ ________________1¶¶¶¶¶¶1__1¶¶¶¶¶¶¶________________ ________________¶¶¶¶¶¶______1¶¶¶¶¶________________ _______________¶¶¶¶¶¶¶______1¶¶¶¶¶¶1______________ _____________1¶¶¶¶¶¶¶________¶¶¶¶¶¶¶1_____________ ______________¶¶¶¶1_____________¶¶¶¶______________ __________(█) _______██████ _____ ████████ ___███████████ ___ (░░░░░░░)░░░) ___(░(░█░░█░)░░░) __ (░░(░░●░░░)░░░) __ (░░░░◡░░)░░░░) _██(░░░░░░░░░░)██ _███(░░░░░░░░░)███ ████ ██(░░░)██ ████ ████ █████████ ███ ████ ████░████ ███ (░░)_ ▓▓▓▓▌▓▐▓▓▓_(░░) (██) ███████████ (██) _____█████░█████_▓▓▓ _____█████-,█████▓▓▓▓▓) _____█████-,█████▓▓▓▓▓) ___(░░░░░░)(░░░░░) ▓▓▓▓) ______(███)_(███)▓▓▓▓▓▓) ____ (████)_(████)▓▓▓▓▓) ░░░░░░░░░░ ★ ░░░░░░░░░░██ ░░░░░░░░░████ ░░░░░░░██▒▒▒▒██ ░░░░░██▒▒▒▒▒▒▒▒██ ░░░░░░░██▒▒▒▒██ ░░░░░░░░██████ ░░░░░░░███▓▓███ ░░░░░░░░█▓▓▓▓█ ░░░░░░░█▓▓▓▓▓▓█ ░░░░░░█▓▓▓▓▓▓▓▓█ ░░░░░█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█ ░░░████▓▓▓▓▓▓▓▓████ ░░█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█ ░███████▓▓▓▓▓▓███████ ░░░░░░█▓▓▓▓▓▓▓▓█ ░░░░░█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█ ░░░░█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█ ░░███▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓███ ░█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█ ███████▓▓▓▓▓▓▓▓███████ ░░░░█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█ ░░░█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█ ░░█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█ ░██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██ ██████████████████████ ░░░░░░░░██████ _____________________________ (██) __________(█)_______________██████ _________(███)___________ █████████ ________(█████)________████████████ ______ (███████)______ (░░░░░░░░░░░) _____(█████████)_____(░░░░█░░█░░░░) ____(██░░░░░░░██)___ (░░(░░░●░░░)░░░) _____▒░░█░░█░░▒____ (░░░(░░◡░░)░░░░) ____▒░░░░░░░░░░▒___ (░░░░░░░░░░░░░) ____▒░░█░░░█░░░▒___██(░░░░░░░░░)██ ____▒░░░███░░░░▒___███(░░░░░░)████ _____▒░░░░░░░░▒___████████████████ _____██░░░░░░██___████████████████ ____▒▒███████▒▒___███ █████████ ███ ___▒░░░█████░░░▒__███ █████████ ███ _▒░▒░░░███░░░▒░▒__███ █████████ ███ _▒░░▒░░███░░▒░░▒_ ███ █████████ ███ _▒░░░▒░███░▒░░░▒_ (░░) █████████_(░░) __▒░░▒░███░▒░░▒_______█████████__(██) _▒▒▒▒░░███░░▒▒▒▒_____█████████__/▓▓▓ _▒░░░░░░░░░░░░░▒____ ████__████▓▓▓▓▓▓) ▒░░░░░░░░░░░░░░░▒___████__████▓▓▓▓▓▓▓) ▒░░░░░░░░░░░░░░░▒___████__████▓▓▓▓▓▓▓) ▒░░░░░░░░░░░░░░░▒__(░░░░)_(░░░░)▓▓▓▓▓▓▓) ▒░░░░░░░░░░░░░░░▒___████__████▓▓▓▓▓▓▓▓) _▒░░░░░░░░░░░░░▒____ ████__████▓▓▓▓▓▓▓) __▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒______████__████▓▓▓▓▓▓) ──────────────▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄ ─────────────█▓▓▓▓▓▓▓▓██▓▓▓▓█ ────────────█▓▓▓▓▓▓▓▓█──█▓▄▄▓█ ───────────█▓▓▓▓▓▓▓▓█───▀█──█▀ ──────────█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█──█────█ ─────────█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█──█──█ ────────█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█──▀▀ ───────▄████████████████▄ ───────██▀────────────▀██ ───────██──────────────██ ──────▄██▄────────────▄██▄ ──────████████████████████ ─────█────────────────────█ ────█──────────────────────█ ───█─────▄████▄──▄████▄─────█ ───█───██▀────▀██▀────▀██───█ ───█──██──▄▄▄──██──▄▄▄─▀██──█ ──▄█████──███──██──███──█████▄ ──██████──────████──────██████ ──▀█▀─▀██▄▄▄███▀▀███▄▄▄██▀─▀█▀ ───█────▀▀▀▀▀──────▀▀▀▀▀────█ ───█──────▄▄───────▄▄───────█ ───█▄──────▀▀▀▀▀▀▀▀▀───────▄█ ───█▓█────────────────────█▓█ ───█▓▓█▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄█▓▓█ ──▄██████████████████████████▄ ──██▀──────────────────────▀██ ▄█▀──█▄─▄█─█▀▀─█▀█─█▀█─█─█───▀█▄ ██▀──█▀█▀█─█▄──█▄▀─█▄▀─█▄█───▀██ ██▀──█───█─█▄▄─█─█─█─█─▄▄█───▀██ ██▀──────────────────────────▀██ ─█─█▀▐─█▐▀█▐─█▀─▀█▀▐▄─▄▌▐▀▌█▀─█ ─█─█─▐▄█▐▄▀▐─▀█──█─▐▀█▀▌▐▄▌▀█─█ ─█─█▄▐─█▐─█▐─▄█──█─▐───▌▐─▌▄█─█ ─█▄▄────────────────────────▄▄█ ──▀▀████████████████████████▀▀ ────▐▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▌ ─────▐▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▌ ──────▐▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▌ ───────▐▓▓▓▓▓▓▓▌▐▓▓▓▓▓▓▓▌ ─────────▐▓▓▓▓▌──▐▓▓▓▓▓▌ ────────▄████▀────▀████▄ ______________________¶¶ ______________________¶¶ _____________________¶¶¶¶ _____________________¶__¶ ____________________¶___¶¶ ___________________¶¶____¶¶ __________________¶¶______¶ _________________¶¶¶¶_____¶¶ _________________¶_¶_¶¶__¶_¶¶ ___________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ __________________¶¶¶__¶¶¶__¶¶ ________________¶¶¶_____¶¶___¶¶ _______________¶¶_____________¶¶ ______________¶¶_______________¶¶ ____________¶¶¶_______________¶¶¶¶ ______________¶¶¶¶¶___________¶¶ _______________¶¶¶_¶¶¶_¶¶_¶¶¶__¶¶ _____________¶¶_¶¶¶¶_¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶ ___________¶¶¶__¶¶¶___¶¶_¶¶¶__¶¶_¶¶¶ ____________¶_________¶¶__¶¶_______¶¶ _________¶¶¶________________________¶¶¶ __________¶¶¶¶__________________¶___¶¶¶ ____________¶¶__________________¶¶¶¶¶ ___________¶¶__¶______¶___¶__¶¶__¶¶¶¶ __________¶¶_¶¶¶¶____¶¶¶__¶¶_¶¶¶¶¶¶_¶¶ ___________¶¶¶_¶____¶¶¶¶__¶¶¶¶__¶¶¶__¶¶ ___________¶¶_¶¶_¶¶¶¶__¶_¶¶_¶¶____¶___¶¶¶ _________¶¶¶__¶¶¶¶¶___¶¶¶¶__¶___________¶¶¶ ______¶¶¶¶_____________¶¶_________________¶¶¶ _____¶¶¶¶¶¶¶_______________________________¶¶¶¶¶ ___________¶_____________________¶¶__¶¶¶¶¶¶¶ __________¶¶__________________¶¶_¶¶¶¶¶¶__¶¶ _________¶¶___________________¶¶¶¶¶__¶¶___¶¶ _______¶¶¶__¶¶¶_____¶__¶__¶¶¶_¶¶_¶¶¶_______¶¶ _____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶__¶¶_¶¶¶_¶¶__¶¶________¶¶¶ _______¶¶¶___¶¶__¶¶¶¶_¶¶¶_¶__¶¶¶______________¶¶¶ ______¶¶____¶¶_¶¶¶_¶¶¶__¶¶¶__¶¶_____________¶¶¶¶¶¶ _____¶¶_____¶¶¶¶¶__¶¶___¶¶__________________¶¶ __¶¶¶¶¶¶¶____________________________________¶ ____¶_¶_¶¶¶___________________________________¶¶ ________¶¶______________________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ _______¶¶____¶¶________________¶____¶¶¶__¶¶__¶ ____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___________¶¶___¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶ _______¶¶¶¶___¶__¶¶¶¶__¶¶_¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶ ____________¶¶¶¶¶¶_¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶ ____________¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶ _____________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶ _____________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶

Xếp Hình Hài Hước

░░░░░░░░░▀█▄▄░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░▄▄▀▀▀▀▀▀░▀█▄░░░░░░░░░░░░░░░▄▄▄▄░░░░░ ░░░░██▀▀░░░░░░░▀█▄░░░░░░░░░▄▄▀▀░░██▄▄░░░ ░▄█▀░░░░░░░▀█▄░░░▀█░░░░░░▄█▀░░░░░░░░▀▀▄░ ██▄▄░░░░░▄▄░░▀░░░░░█▄░▄░█▀░░░▄▀░░░░▄▀▀▀░ ░░▄█▀░░░░░░▀░░░░░░░░████░░░░▀░░░░░░░▀▀▄░ ▄█▄▄░░░▀▀▄░░▄▄█▀▀▀▀▀▀█▄▀▀▀█▄▄░▄▀▀▀░░░▄▄█ ▀▀░▄▀░░░▄█▀▀█░░░░▄░░░░░▄▀▀▀█▀▀▄▄░░░██░░░ ░░▀▀▀▀▄▄▀█▄█▀░░█▀░░░░░░░▀▄█▀░░░▀▄██▀▀░░░ ░░░░░░░█▄▄░░░░░░▀▀░░░░░░░░░░░░▄▄█░░░░░░░ ░░░░░░░░░█▄▄░░░░░░░░░▄▄▄█░░░░▄█░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░█▄▄░░░░░░░░░░░░░░▄█░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░▀▀▀▀█░░░▄▄▄███▀▀▀░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░▄▄▄▄▀██▄▄▄██▄▄▄░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░▄▀░▄▄█▀░░░░░░▄▄▄░▀█▄░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░█░░██░░░░░░░░█░░█░░▀█░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░██▄██░░░░░░░░█▄▄▀▄▄█▀░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░███░░░░░░░░███▀░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░▀███▄▄████▀░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░█████████░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░███░░░███░░░░░░░░░░░░░░░░░░░  ██░▀██████████████▀░██  █▌▒▒░████████████░▒▒▐█  █░▒▒▒░██████████░▒▒▒░█  ▌░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░▐  ░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░  ███▀▀▀██▄▒▒▒▒▒▒▒▄██▀▀▀██  ██░░░▐█░▀█▒▒▒▒▒█▀░█▌░░░█  ▐▌░░░▐▄▌░▐▌▒▒▒▐▌░▐▄▌░░▐▌  █░░░▐█▌░░▌▒▒▒▐░░▐█▌░░█  ▒▀▄▄▄█▄▄▄▌░▄░▐▄▄▄█▄▄▀▒  ░░░░░░░░░░└┴┘░░░░░░░░░  ██▄▄░░░░░░░░░░░░░░▄▄██  ████████▒▒▒▒▒▒████████  █▀░░███▒▒░░▒░░▒▀██████  █▒░███▒▒╖░░╥░░╓▒▐█████  █▒░▀▀▀░░║░░║░░║░░█████  ██▄▄▄▄▀▀┴┴╚╧╧╝╧╧╝┴┴███  ██████████████████████ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▄▄▄████████░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░▄▄█████████████░░░░▄███ ░░░░░░░░░░░░░░▄████████████████▄▄████▀░ ░░░░░░░░░░░░░░▀████████████████████▀░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░███████████████▀░█▀░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░▀█░░░░▀▀▀▀▀░░░░░░░▀▄░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░█░░░░░░░░▀▀▀▄░░░░▀█▄░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░█░░░░░▄▄▀██▀█░▄▀▀█▀█░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░▄█▄░░░░▀▄░░░▄▀░░▀▄▄▄▀░░░ ░░░░░░░░░░░░░░█▄▄▄░░░░░░███▄▄▄▄░░░█▄░░░ ░░░░░░░░░░░░░░▀▄█▄░░░░░░▄▀░░░░▀▀▀▀░░▀▄░ ░░░░░░░░░░░░░░▄▄█░░░░░░█░░░░░░░░░░░░░░█ ░░░░░░░░░░░░░████░░░░░█░░▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄█ ░░░░░░░░░▄▄█████░░░░░░▀▄▀░░░░░░▄█░░░░░░ ░░░░░░▄█████████▄░░░░░░░░░░░░▄█░░░░░░░░ ░░░▄▄███████████▀▀▄▄▄░░░░░▄███▄░░░░░░░░ ░▄██████████████░░░░▀▀▀▀▀▀▀░████▄░░░░░░ ▄███████████████░░░░░░░░░░░░█████▄░░░░░ █████████████████▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄██████▄░░░░ ░░░░░░░░░░░▄▄▀▀▀▀▀▀▀▀▄▄ ░░░░░░░░▄▀▀░░░░░░░░░░░░▀▄▄ ░░░░░░▄▀░░░░░░░░░░░░░░░░░░▀▄ ░░░░░▌░░░░░░░░░░░░░▀▄░░░░░░░▀▀▄ ░░░░▌░░░░░░░░░░░░░░░░▀▌░░░░░░░░▌ ░░░▐░░░░░░░░░░░░▒░░░░░▌░░░░░░░░▐ ░░░▌▐░░░░▐░░░░▐▒▒░░░░░▌░░░░░░░░░▌ ░░▐░▌░░░░▌░░▐░▌▒▒▒░░░▐░░░░░▒░▌▐░▐ ░░▐░▌▒░░░▌▄▄▀▀▌▌▒▒░▒░▐▀▌▀▌▄▒░▐▒▌░▌ ░░░▌▌░▒░░▐▀▄▌▌▐▐▒▒▒▒▐▐▐▒▐▒▌▌░▐▒▌▄▐ ░▄▀▄▐▒▒▒░▌▌▄▀▄▐░▌▌▒▐░▌▄▀▄░▐▒░▐▒▌░▀▄ ▀▄▀▒▒▌▒▒▄▀░▌█▐░░▐▐▀░░░▌█▐░▀▄▐▒▌▌░░░▀ ░▀▀▄▄▐▒▀▄▀░▀▄▀░░░░░░░░▀▄▀▄▀▒▌░▐ ░░░░▀▐▀▄▒▀▄░░░░░░░░▐░░░░░░▀▌▐ ░░░░░░▌▒▌▐▒▀░░░░░░░░░░░░░░▐▒▐ ░░░░░░▐░▐▒▌░░░░▄▄▀▀▀▀▄░░░░▌▒▐ ░░░░░░░▌▐▒▐▄░░░▐▒▒▒▒▒▌░░▄▀▒░▐ ░░░░░░▐░░▌▐▐▀▄░░▀▄▄▄▀░▄▀▐▒░░▐ ░░░░░░▌▌░▌▐░▌▒▀▄▄░░░░▄▌▐░▌▒░▐ ░░░░░▐▒▐░▐▐░▌▒▒▒▒▀▀▄▀▌▐░░▌▒░▌ ░░░░░▌▒▒▌▐▒▌▒▒▒▒▒▒▒▒▐▀▄▌░▐▒▒ ⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⠶⣿⣭⡧⡤⣤⣻⣛⣹⣿⣿⣿⣶⣄ ⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⣼⣊⣤⣶⣷⣶⣧⣤⣽⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷ ⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡇ ⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⣠⣶⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣧ ⢀⢀⢀⢀⢀⢀⠸⠿⣿⣿⠿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⣿⣻⣿⣿⣿⣿⣿⡆ ⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢸⣿⣿⡀⠘⣿⡿⢿⣿⣿⡟⣾⣿⣯⣽⣼⣿⣿⣿⣿⡀ ⢀⢀⢀⢀⢀⢀⡠⠚⢛⣛⣃⢄⡁⢀⢀⢀⠈⠁⠛⠛⠛⠛⠚⠻⣿⣿⣿⣷ ⢀⢀⣴⣶⣶⣶⣷⡄⠊⠉⢻⣟⠃⢀⢀⢀⢀⡠⠔⠒⢀⢀⢀⢀⢹⣿⣿⣿⣄⣀⣀⣀⣀⣀⣀ ⢠⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣶⣄⣙⠻⠿⠶⠒⠁⢀⢀⣀⣤⣰⣶⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣄ ⢿⠟⠛⠋⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣟⡿⠷⣶⣶⣶⢶⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡄ ⢀⢀⢀⢀⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠉⠙⠻⠿⣿⣿⡿ ⢀⢀⢀⢀⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⢀⢀⢀⢀⠈⠁ ⢀⢀⢀⢀⢸⣿⣿⣿⣿⢻⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿ ⢀⢀⢀⢀⢸⣿⣿⣿⣿⣄⠈⠛⠿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠟⣹⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠇ ⢀⢀⢀⢀⢀⢻⣿⣿⣿⣿⣧⣀⢀⢀⠉⠛⠛⠋⠉⢀⣠⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠏ ⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢻⣿⣿⣿⣿⣿⣷⣤⣄⣀⣀⣤⣴⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡿⠋ ⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⠙⠿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠛ ⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢹⣿⡿⢿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⡟⠁ ⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢸⣿⡇⢀⠈⠙⠛⠛⠛⠛⠛⠛⠻⣿⣿⣿⠇ ⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⣸⣿⡇⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢨⣿⣿ ⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⣾⣿⡿⠃⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢸⣿⡏ ⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⠻⠿⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢀⢠⣿⣿⡇ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒██████████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒██████████████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█████████████████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒███████████████████▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█████████████████████▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒██████████████████████▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒████████████████████████▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒█████████████████████████▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒███████████████████████████▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒████████████████████████████████▒ ▒▒▒▒▒▒███████████████──███████████████▒ ▒▒▒▒▒████████████████──███████████████▒ ▒███████████████████────██████████████▒ ▒███████████████████─────█████████████▒ ▒██████████████████──────█████████████▒ ▒█████████████████─────────███████████▒ ▒███████████───────────────────███████▒ ▒▒████████────────────────────███─████▒ ▒▒███████────────────────────███───███▒ ▒▒██████─────██──────────────██────██▒▒ ▒▒█████─────████─────────────██────██▒▒ ▒▒▒███─────████─███──────────██────██▒▒ ▒▒▒███─────███────█──────────███──███▒▒ ▒▒▒▒██─────███────█──────────███──██▓▒▒ ▒▒▒▒███────███────█───────────██████▒▒▒ ▒▒▒▒▒██────███────█────────────█████▒▒▒ ▒▒▒▒▒██────████──██──────────────██▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒██────███████──────────────██▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒██────██████─────────────████▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒██────█████──█─────────████▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒██─────██───███───────███▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒██────────█████─────██─█▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒████──────███──────██──█▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒██──█──────██──────██───█▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒██────██───────────██────█▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒█─────████───────████────█▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒█────██▒▒█████████▒▒█────█▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒█────█▒▒▒██─────██▒▒██──██▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒██──██▒▒▒██─────██▒▒▒████▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒████▒▒▒▒█████████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█████████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█───────█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█───────█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█████████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█████████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▄█───────█▄▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█───████───█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█───█▒▒█───█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█───█▒▒█───█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█───█▒▒█───█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒███▒▒▒▒███▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ___________________▄▄▄▀▀▀▀▀▀▀▄ _______________▄▀▀____▀▀▀▀▄____█ ___________▄▀▀__▀▀▀▀▀▀▄___▀▄___█ __________█▄▄▄▄▄▄_______▀▄__▀▄__█ _________█_________▀▄______█____█_█ ______▄█_____________▀▄_____▐___▐_▌ ______██_______________▀▄___▐_▄▀▀▀▄ ______█________██_______▌__▐▄▀______█ ______█_________█_______▌__▐▐________▐ _____▐__________▌_____▄▀▀▀__▌_______▐_____________▄▄▄▄▄▄ ______▌__________▀▀▀▀________▀▀▄▄▄▀______▄▄████▓▓▓▓▓▓▓███▄ ______▌____________________________▄▀__▄▄█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▄ ______▐__________________________▄▀_▄█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓_____▓▓____▓▓█▄ _______▌______________________▄▀_▄█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓____▓▓_▓▓_▓▓__▓▓█ _____▄▀▄_________________▄▀▀▌██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓__▓▓▓___▓▓_▓▓__▓▓█ ____▌____▀▀▀▄▄▄▄▄▄▄▄▀▀___▌█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓__▓________▓▓___▓▓▓█ _____▀▄_________________▄▀▀▓▓▓▓▓▓▓▓█████████████▄▄_____▓▓__▓▓▓█ _______█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▓██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██▄▄___▓▓▓▓▓█ _______█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓███▓▓▓▓████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██▓▓▓▓▓▓█ ________█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓█▓▓██░░███████░██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██▓▓▓▓▓█ ________█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██▓░░░░░█░░░░░██░░░░██▓▓▓▓▓▓▓▓▓██▓▓▓▓▌ ________█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓███░░░░░░░░____░██░░░░░░░██▓▓▓▓▓▓▓██▓▓▌ ________▐▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██░░░░░░░________░░░░░░░░░██████▓▓▓▓▓█▓▌ ________▐▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██░░░░░░___▓▓▓▓▓░░░░░░░███░░███▓▓▓▓▓█▓▌ _________█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██░░░░░___▓▓█▄▄▓░░░░░░░░___░░░░█▓▓▓▓▓█▓▌ _________█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█░░█░░░___▓▓██░░░░░░░░▓▓▓▓__░░░░█▓▓▓▓██ _________█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█░███░░____▓░░░░░░░░░░░█▄█▓__░░░░█▓▓█▓█ _________▐▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█░█████░░░░░░░░░░░░░░░░░█▓__░░░░███▓█ __________█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█░░███████░░░░░░░░░░░░░░░▓_░░░░░██▓█ __________█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█░░░███████░░░░░░░░░░░░░░_░░░░░██▓█ __________█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█░░░███████░░░░░░░░░░░░░░░░░░░██▓█ ___________█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█░░░░███████░░░░░░░░░░░█████░██░░░ ___________█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█░░░░░░__███████░░░░░███████░░█░░░░ ___________█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█░░░░░░█▄▄▄▀▀▀▀████████████░░█░░░░ ___________▐▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█░░░░░░██████▄__▀▀░░░███░░░░░█░░░ ___________▐▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▒█░░░░░░▓▓▓▓▓███▄░░░░░░░░░░░░░░░______▄▄▄ ___________█▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▒▒▒▒█░░░░░░▓▓▓▓▓█░░░░░░░░░░░░░░░▄▄▄_▄▀▀____▀▄ __________█▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▒▒▒▒█▓▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░____▄▀____▀▄_________▀▄ _________█▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▒▒▒▒█▓▓▓▓░░░░░░░░░░░░░░░░░______▐▄________█▄▄▀▀▀▄__█ ________█▓▓▓▓▓▓▓▓█▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▓▓▓░░░░░░░░░____________█_█______▐_________▀▄▌ _______█▓▓▓▓▓▓▓▓█▒▒▒▒▒▒███▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▒▒▄___________█__▀▄____█____▄▄▄____▐ ______█▓▓▓▓▓▓▓█_______▒▒█▒▒██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▒▒▒▄_________█____▀▀█▀▄▀▀▀___▀▀▄▄▐ _____█▓▓▓▓▓██▒_________▒█▒▒▒▒▒███▓▓▓▓▓▓█▒▒▒██________▐_______▀█_____________█ ____█▓▓████▒█▒_________▒█▒▒▒▒▒▒▒▒███████▒▒▒▒██_______█_______▐______▄▄▄_____█ __█▒██▒▒▒▒▒▒█▒▒____▒▒▒█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█▒____▒█▓█__▄█__█______▀▄▄▀▀____▀▀▄▄█ __█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█▒▒▒████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█_______█▓▓█▓▓▌_▐________▐____________▐ __█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒███▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█▒_______█▓▓▓█▓▌__▌_______▐_____▄▄____▐ _█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█▒▒_____█▓▓▓█▓▓▌__▌_______▀▄▄▀______▐ _█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒███████▓▓█▓▓▓▌__▀▄_______________▄▀ _█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒███▒▒▒▒▒▒▒██▓▓▓▓▓▌___▀▄_________▄▀▀ █▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒██▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▓▀▄__▀▄▄█▀▀▀ █▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒██▓▓▓▓██▄▄▄▀ █▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒████ █▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█ _█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█▒▒▒█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█▄▄▄▄▄ _█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█▒▒▒▒█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒███▒▒▒▒▒▒██▄▄ __█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█▒▒▒▒█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒███▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█▄ __█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█▒▒▒▒█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█ __█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█▒▒▒▒█▒▒▒▒▒▒▒▒▒██▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█ ___█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█▒▒▒▒█▒▒▒▒▒▒▒▒█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░▒▒▒▒▒▒▌ ____█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒██▒▒▒▒▒▒▒█▒▒▒▒█▒▒▒▒▒▒█▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░▒▒▌ ____█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█████████████▒▒▒▒▒█▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░▒▌ _____█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█_______▐▒▒▒▒█▒▒▒▒▒▒▒░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░▌ ______█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█________█▒▒█▒▒▒▒▒▒░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▌ _______█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█________█▒█▒▒▒▒▒▒░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▌ ________█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█________█▒▒▒▒▒▒░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█ _________█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█________█▒▒▒▒░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█ _________█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█________█▒▒▒░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█▀ __________█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█_______█▒░░░▒▒▒▒▒░░░░░░░░▒▒▒█▀▀▀ ___________█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█_______█░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░█▀ ____________█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█_______█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█▀ _____________█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█_______█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█▀ _____________█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█_______▀▀▀███████▀▀ ______________█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█ _______________█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█ ________________█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█ _________________█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█ __________________█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒██▒█ ___________________█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒██▒▒▒▒█ ___________________█▒▒▒▒▒▒▒▒████▒▒▒▒▒▒▒█ ___________________█████████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█ ____________________█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█ ____________________█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█ _____________________█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░▌ _____________________█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░▌ ______________________█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░▌ _______________________█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░█ ________________________█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░█ __________________________██▒▒▒▒▒▒░░░█▀ _____________________________█░░░░░█▀ _______________________________▀▀▀▀

Xếp Hình Khuôn Mặt

▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐ ▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐█████████▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐ ▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐█████████████████▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐ ▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐███████▐▐▐▐▐▐█████████▐▐▐▐▐▐▐▐ ▐▐▐▐▐▐▐▐▐█████▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐█████▐▐▐▐▐▐▐ ▐▐▐▐▐▐▐█████▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐████▐▐▐▐▐▐ ▐▐▐▐▐▐████▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐███▐▐▐▐▐ ▐▐▐▐▐████▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐███▐▐▐▐ ▐▐▐▐████▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐███▐▐▐ ▐▐▐▐███▐▐▐▐▐▐▐████▐▐▐▐▐▐▐▐██▐▐▐▐▐▐▐██▐▐▐ ▐▐▐███▐▐▐▐▐▐▐▐████▐▐▐▐▐▐▐████▐▐▐▐▐▐███▐▐ ▐▐▐███▐▐▐▐▐▐▐▐████▐▐▐▐▐▐▐████▐▐▐▐▐▐▐██▐▐ ▐▐███▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐██▐▐▐▐▐▐▐▐███▐▐▐▐▐▐▐▐███▐ ▐▐███▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐███▐ ▐▐███▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐███▐ ▐▐███▐▐▐▐▐██▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐███▐ ▐▐███▐▐▐▐▐██▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐███▐ ▐▐███▐▐▐▐▐▐██▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐██▐▐▐▐▐▐▐███▐ ▐▐████▐▐▐▐▐▐███▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐██▐▐▐▐▐▐▐▐███▐ ▐▐▐███▐▐▐▐▐▐▐█████▐▐▐▐▐████▐▐▐▐▐▐▐▐███▐▐ ▐▐▐▐███▐▐▐▐▐▐▐▐▐█████████▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐███▐▐ ▐▐▐▐█████▐▐▐▐▐▐▐▐██▐▐██▐▐█▐▐▐▐▐▐▐▐███▐▐▐ ▐▐▐▐▐▐████▐▐▐▐▐▐▐██▐▐▐██▐██▐▐▐▐▐▐███▐▐▐▐ ▐▐▐▐▐▐▐█████▐▐▐▐▐▐███▐▐▐▐██▐▐▐▐▐████▐▐▐▐ ▐▐▐▐▐▐▐▐▐██████▐▐▐▐▐██████▐▐▐▐████▐▐▐▐▐▐ ▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐███████▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐█████▐▐▐▐▐▐▐ ▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐██████████████████▐▐▐▐▐▐▐▐▐ ▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐█████████▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐ ▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐▐ ════════════════════════════════════════ ══════════════════░░░═══════════════════ ══════════════░▓▓███████▓▒░═══▒██░══════ ═══════════▒██▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓█▒▒██████═════ ═════════███████═══░░░░░░░░▓███░═███════ ════════▒████████▓══░░░░░░═███▒▒══███═══ ══════░██▒═════████══░░░░░░██══▒▓░═█░═══ ═════░█▓░░░░░░══░███══░░░░░═══▒██▓▒═════ ════░█▓░░░░░░░░░══███═░░░░░══██████▒════ ════█▓░═░░░░░░░░░══███═░░░░═███═▒███▒═══ ═══▓▓░░░░░░░░░░░░░══██═░░░═▒██════██▓▒══ ══▒█▒░░░░░░░░░░░░░░═══░░░░═██═════███▓══ ══█▓═░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░═██═════░██▓▓═ ═▒█░░░░░░░══════░░░░░░░░░═░█▓═════░██░█═ ═█▓░░░░░░═█████▒══░░░░░░░░▒█░═███═░██░█═ ░█▒░░░░░░═███████▓══░░░░░═▒█▓█████═██░▓█ ▒▓░░░░░░░░═══░▓████══░░░░░░███████░██░▒█ ▓▒░░░░░░░░░═░═══░███▒═░░░══███████▓██░▒█ ▓▒░░░░░░░░░░░░░░══███░░░░░═█████████▒░▒▓ █▒░░░░░░░░░░░░░░░══▒░░░░░░═░████████░▒▒▓ ▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░═███████▒░▒░▓ █▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░══▓████▒░▒▒▒▒ █▒░▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░═░▒▒░░▒▒▒▒▓ █▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▓ █▒░▒░░░░░░░░██═░░░░░░░░░░░░░░░░▒░▒▒▒▒▒▒▓ █▓░▒▒░░░░░░═██░═░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒█ ██░▒▒▒░░░░░═██▒═░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█ ▓█▒░▒▒░░░░░═▒██═░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓█ ░█▒░▒▒░▒░░░░═██▒═░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓█ ═██░▒▒▒▒▒░░░═░██░═░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█▒ ═▓█▒░▒▒▒▒▒░░░═▓██░═░░░░▒░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░██═ ══██▒▒▒▒▒▒▒░▒░═███▓═░░░░▒▒▒▒▒▒░░▒▒▒░▒█▓═ ══▒█▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒░═▓███▓░═░░░░░░░▓█▓▒▒▒██══ ═══██▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░▒█████▓▓▒▓▓█████░▒▓█░══ ════██▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░▒███████████▓░▒▓█▒═══ ═════██▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░▓█████▓▒░░░▓█▓════ ═════░██▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░▒░▒██▓═════ ═══════███▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░▓██▓══════ ════════▓███▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░▒▒███░═══════ ═════════░████▓▒▒▒▒▒▒░▒▒▒▒▓███▓═════════ ═══════════░▓██████▓▓███████▒═══════════ ══════════════░▓█████████▒░═════════════ ════════════════════════════════════════ ┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘ ┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌ ┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌███████████████┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘ ┘┌┘┌┘┌┘┌┘███████████████████████┘┌┘┌┘┌┘┌ ┌┘┌┘┌┘█████████████┘┌┘█████████████┘┌┘┌┘ ┘┌┘┌┘██████┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌██████┘┌┘┌ ┌┘┌┘████┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘███┘┌┘ ┘┌┘███┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘███┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘███┘┌ ┌┘┌████┘┌┘┌┘┌┘█████████████┘┌┘┌┘┌┘████┌┘ ┘┌┘┌████┘┌┘┌█████████████████┌┘┌┘████┌┘┌ ┌┘┌┘┌████████████┘┌┘┌┘┌┘┌███████████┌┘┌┘ ┘┌┘┌┘┌┘███████████████████████████┘┌┘┌┘┌ ┌┘┌┘┌┘┌┘█████████████████████████┘┌┘┌┘┌┘ ┘┌┘┌┘┌┘███┘┌┘┌┘┌█████████┌┘┌┘┌┘███┘┌┘┌┘┌ ┌┘┌┘┌┘███┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘███┘┌┘┌┘ ┘┌┘┌┘████┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┌███┘┌┘┌ ┌┘┌┘┌███┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌███┌┘┌┘ ┘┌┘┌███┌┘┌┘┌┘█████┘┌┘┌┘┌████┘┌┘┌┘┌███┌┘┌ ┌┘┌┘███┘┌┘┌┘██████┌┘┌┘┌██████┘┌┘┌┘███┘┌┘ ┘┌┘┌███┌┘┌┘┌███████┌┘┌███████┌┘┌┘┌███┌┘┌ ┌┘┌┌██┌┘┌┘┌┘███████┘┌┘███████┘┌┘┌┘┌███┌┘ ┘┌┘███┘┌┘┌┘┌██████┘┌┘┌┘██████┌┘┌┘┌┘███┘┌ ┌┘┌███┌┘┌┘┌┘┌┘███┘┌┘┌┘┌┘████┌┘┌┘┌┘┌███┌┘ ┘┌┘███┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘███┘┌ ┌┘┌███┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌███┌┘ ┘┌┘┌███┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌███┌┘┌ ┌┘┌┘███┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘███┘┌┘ ┘┌┘┌███┌┘┌┘┌██┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┌██┌┘┌┘┌███┌┘┌ ┌┘┌┘┌███┌┘┌┘████┌┘┌┘┌┘┌┘┌████┘┌┘┌███┌┘┌┘ ┘┌┘┌┘███┘┌┘┌┘██████┌┘┌██████┘┌┘┌┘███┘┌┘┌ ┌┘┌┘┌┘███┘┌┘┌┘█████████████┘┌┘┌┘███┘┌┘┌┘ ┘┌┘┌┘┌┘███┘┌┘┌┘┌█████████┌┘┌┘┌┘███┘┌┘┌┘┌ ┌┘┌┘┌┘┌┘████┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌████┘┌┘┌┘┌┘ ┘┌┘┌┘┌┘┌┘████┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌████┘┌┘┌┘┌┘┌ ┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘██████┌┘┌┘┌┘┌┘┌██████┘┌┘┌┘┌┘┌┘ ┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌█████████████████┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌ ┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘█████████████┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘ ┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘███████┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌ ┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘ ┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░█████████ ░░███████░░░░░░░░░░███▒▒▒▒▒▒▒▒███ ░░█▒▒▒▒▒▒█░░░░░░░███▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒███ ░░░█▒▒▒▒▒▒█░░░░██▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒██ ░░░░█▒▒▒▒▒█░░░██▒▒▒▒▒██▒▒▒▒▒▒██▒▒▒▒▒███ ░░░░░█▒▒▒█░░░█▒▒▒▒▒▒████▒▒▒▒████▒▒▒▒▒▒██ ░░░█████████████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒██ ░░░█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█▒▒▒▒▒▒▒▒▒█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒██ ░██▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█▒▒▒██▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒██▒▒▒▒██ ██▒▒▒███████████▒▒▒▒▒██▒▒▒▒▒▒▒▒██▒▒▒▒▒██ █▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█▒▒▒▒▒▒████████▒▒▒▒▒▒▒██ ██▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒██ ░█▒▒▒███████████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒██ ░██▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█ ░░████████████░░░█████████████████ ░░░░░░░░░██░█░█░█░█░█░█░█░░░░░ ░░░░░░░░█░░░░░░░░░░░░░░░░█░░░░░░ ░░░░░░░█░████████████████░█░░░░░░ ░░░░░░█░█░░░░░░░░░░░░░░░░█░█░░░░░░░♫░♫ ░░░░░█░█░░░░░░░░░░░░░░░░░░█░█░░░░░♫░♪░♫ ░░░░█░█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░█░█░░░░░♪░♫░♪ ░░░█░█░░░░░░██░░░░░░░░░░░░░░█░█░░░♫░♪░♫ ░░█░█░░░░░░████░░░░░██░░░░░░░█░█░░░♪░♫░♪ ░██░█░░░░░░████░░░░████░░░░░░█░██░♫░♪░ ███░█░░░░░░░██░░░░░░██░░░░░░░█░███ ░██░█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░█░██░ ░░█░█░░░░░██░░░░░░░░░░██░░░░░█░█░ ░░░░░█░░░░░██░░░░░░░░██░░░░░█░░░ ░░░░░░█░░░░░░█████████░░░░░█░░░ ░░░░░░░█░░░░░░░░░░░░░░░░░░█░░░ ░░░░░░░░█░░░░░░░░░░░░░░░░█░░░ ░░░░░░░░░████████████████░░ ________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__________ ______¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶________ _____¶¶¶¶¶______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶______ ____¶¶¶¶_________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____ ___¶¶¶¶___________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____ __¶¶¶¶_____¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶____ __¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶___ _¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶___ _¶¶¶_______¶¶¶¶_______¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶__ _¶¶¶___________________¶¶¶¶¶______¶¶¶__ _¶¶¶____________________¶¶¶_______¶¶¶__ _¶¶¶_____________________¶________¶¶¶__ _¶¶¶_____________________________¶¶¶¶__ _¶¶¶¶____________________________¶¶¶___ __¶¶¶_______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶______¶¶¶¶___ __¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶____ ___¶¶¶¶___¶¶______________¶¶__¶¶¶¶¶____ ____¶¶¶¶_¶_________________¶_¶¶¶¶¶_____ _____¶¶¶¶¶_________________¶¶¶¶¶¶______ ______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶________ ________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__________ ──────██────────────██ ───███▓▓█─██────██─█▓▓███ ──█▒▒█▓▓██▒▒█──█▒▒██▓▓█▒▒█ ──█▒▒███░█▒▒████▒▒█░███▒▒█ ─████░░░░░███▓▓███░░░░░███​█ █▓▓█░░░░░░░░█▓▓█░░░░░░░░█▓​▓█ █▓▓█░░░░░░░░░██░░░░░░░░░█▓​▓█ ─██░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░█​█ █▒▒█░░▄██▄██▄░░▄██▄██▄░░█▒​▒█ █▒▒█░░▀██▄██▀░░▀██▄██▀░░█▒​▒█ ─████░░░▀█▀░░░░░░▀█▀░░░███​█ ──█▓▓█░░░░░░░░░░░░░░░░░█▓▓​█ ──█▓▓█░░▀▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▀░░░█▓▓​█ ───████░░░▄▄▄▄▄▄▄▄♥░░████ ────█▒▒█░░░░░░░░░░░░█▒▒█ ────█▒▒███░░░░░░░░███▒▒█ ─────███▓▓█░░░░░░█▓▓███ ───────█▓▓███░░███▓▓█ ────────███▒▒██▒▒███ ──────────█▒▒██▒▒█ ───────────██▓▓██ ────────────█▓▓█ ─────────────██ ┤├┤├┤├┤├░├░├┤├┤├├├▒████▓√├┤├├├┤├░├┤├┤├┤├ ├├├┤├┤├┤├√├√├┤├┤▓█████████▒┤├√├├├├├┤├├├├ ┤├┤├┤├┤├├├├├├├███▓▒├├├┤╫▓███▒├┤├┤├┤├┤├├├ ├┤├├├┤├┤├┤├√▒██▓├┤├┤├┤├┤├├▒██▓├┤├├├√├┤├┤ ░├├├┤├┤├┤├┤▓██┤├√┤░░░░╫░░░┤├▓██├┤├┤├├├┤├ ├√├┤├√├├├├▓█▓├├░░╫░░░╫░╫░╫░░├▒██├√├┤├├├┤ ┤├├├┤├├├√▒█▓├├░░╫░░░╫░░░╫╫╫╫╫├╫██├┤├√├√├ ├┤├┤├├├┤├█▓├√░░░░░░░░╫░╫╫╫╫╫╫╫├▒█▓├┤├√├├ ┤├┤├├├√├██┤├░░╫░░░░░░░░░╫╫╫╫╫╫╫├▓█╫├√├√├ ├┤├┤├┤├▓█░├╫░╫░░░░░░░░░░░╫╫╫╫╫╫╫├██├├├├├ ┤├┤├├├√█▓├╫╫╫░╫░░░░░░░░░╫░╫╫╫╫▒╫╫░█▓┤├┤├ ├┤├├├┤██├░╫╫░╫░░░░┤░┤░░░░╫╫╫╫╫╫▒╫░▓█├┤├√ ░├√├√├█▒√╫╫╫╫░░░░┤░┤░░░░╫░╫╫╫╫╫╫▒╫░█▓├┤├ ├├├√├██├░╫╫╫░╫░░░░√┤┤░░░░╫╫╫╫╫╫▒╫▒░▓█┤├┤ ┤├√├┤█▒├╫╫╫░╫░░░░├┤├░░░░░░╫░╫╫╫╫▒▒╫░█▓├├ ├├├┤▒█├╫╫╫░╫░░░░░░├├├░░░░░░√├░╫╫╫▒╫░▓█├┤ ░├┤├█▓├╫╫╫░├┤├┤├┤├√├┤┤░░░├├╫▒╫├░▒▒▒╫╫█░├ ├├├├█▒░╫╫╫├░▓▓▒√├├├┤┤░░░├√█████┤░▒▒▒√█▓┤ ┤├┤▒█├╫╫╫├▒█████├├┤├░┤░├┤██▓╫▓██┤╫▒╫░▓█├ ├√├██┤╫╫├╫██├├▒██┤├░┤░┤├▒█├┤├√░█▓░╫▒╫▒█├ ┤├√█▓░╫╫┤██├├├┤├█▒┤├░░├├█▓├├┤├┤▓█┤╫╫▒░█├ ├┤├█╫╫╫░╫█├├├▒├┤▓█├┤░░├╫█√├▓█▓├├█▒╫▒╫░█▒ ┤├▒█░╫╫├▓█┤├▓██├√█┤├░░├▓█├╫▓▓█▒├█▓╫╫▒░▓▓ ├├▓█┤╫╫├█▓├▒▓▓█╫├█╫√░░├█▓├▓▓██▓┤▓█░▒╫░▒█ ├├██░╫╫├█▒├▓▓██▓√█▒├░░┤█▓├▓▓███├▓█░╫▒╫▒█ ├├█▓░▒╫√█╫├▓▓██▓├█▓├░░├█▓┤▓████├▓█░▒▒╫░█ ├├█▓╫▒╫├█▒├████▒┤█▒├░░├▓█├▓███▓├█▓░╫▒╫░█ ├├█▒░▒╫├█▓├▓███√├█╫┤░░├▒█┤├███├├█▒╫▒▒▒├█ ├├█▒╫▒▒░▓█┤├██▓├╫█√░╫╫░├█▒┤├▒├├▒█░╫▒▒╫░█ ├┤█▒╫▒▒╫░█░┤├√├├██├░╫╫░├▓█├√├├├█▓░╫▒▒▒┤█ ├├█▒╫▒▒╫├██├├├┤▒█░√╫╫╫╫░┤██├├├██░╫▒▒▒╫░▓ ├├█▒╫▒▒╫├├██▒░▓█▓√░╫╫╫╫╫├╫█████▒░▒▒▒▒▒┤█ ┤├█▒╫╫╫╫█▓┤████▓┤░╫╫╫╫╫╫╫├░▓█▓╫░▒▒▒▒▒╫░█ ├┤█▒░╫┤███░██▓├├░╫╫╫╫▒╫╫╫╫░░├░╫▒▒▒▒▒▒▒√█ ┤├█▒├├▒█√▓██▓█┤░╫╫╫╫▒╫▒╫▒╫▒╫▒╫▒▒▒▒▒▒▒╫░█ ├├█▒╫██▓├▒█┤├█▓░╫▒╫▒╫▒╫▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒╫░█ ┤├█▒███▒√╫█├├▓█√╫╫▒╫▒╫▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒╫░█ ├┤▓██┤█▓├├█░├▓█░╫▒▒▒╫▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒╫╫█ ├├▒█▓├█▓┤├█░√▓█┤▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░▒█ ├├▒█╫┤██├┤█▒├▓█░╫▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒╫░▓▓ ┤▓██▒├▓█┤├█▒┤▓█░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒╫╫▒▒▒▒┤█▓ ▒█▒█▒√▓█├┤█▓├▓█░╫▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒╫▒▓╫▒▒╫░█░ █▓┤█▓├▓█√├█▓┤▓█┤▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒╫░▓█░╫▒╫╫█├ █▒├▓█√▒█├┤█▓├▓█├╫╫╫╫╫▒▒▒▒▒▒▒╫░░█▓░╫▒░▓█┤ █▒┤▓█├▒█┤├█▓┤▒█├░▒▒░╫╫▒▒▒▒▒╫╫├██░╫▒╫░█▓├ █▒├▓█√▒█├├█▓├▒█▒████░╫▒▒▒▒╫░├██▒░▒▒╫░█╫├ █▒┤▓█├╫█├├██┤╫███▒▓█▓┤╫╫╫┤√▒██▒┤╫╫▒░▓█┤├ █▒├▓█┤├╫├├▒▒├▒█▓├√├▓█┤├┤╫▓███▒┤╫╫▒╫┤█▓├├ █▓├▓█├┤├┤├┤├├▒█├┤├┤▒█▓█████▓░░▒▒▒▒░▒█├┤├ █▓├▓█┤├√├├├┤├√├├├┤├█████▓▒┤░╫▒▒▒▒╫├██┤├┤ ▓█├├┤├┤├┤├√├├├┤├├▒██▒√░├┤░╫╫▒▒▒▒▒░▒█┤├┤├ ▒█├├├┤├├├├├├├┤├√▒██╫░╫╫╫╫▒▒▒▒▒▒▒╫┤██├√├├ ░█┤├┤├├├├├√├┤├├├█▓√░▒╫▒▒▒▒▒▒▒▒▒╫┤▓█├├├├├ ├█░├├┤├├├┤├├├├├██√╫▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒╫░▒█▒├├┤├┤ ┤█▒├┤├√├├├├├├├├█▒░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒╫░░██┤├┤├┤├ ├▓█┤├┤├├├┤├├├┤├█╫╫▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒╫░░██√├┤├┤├┤ √▒█├├├┤├┤├├├┤├╫█░╫▒▒▒▒▒▒▒▒▒╫░░██┤├├├├├┤├ ├┤█√├┤├┤├┤├√├├▒█├╫▒▒▒▒▒▒╫╫░┤▒██┤├┤├┤├├├┤ ├├█▒┤├√├┤├┤├┤├▒█┤├╫╫╫╫╫╫░├░▓██├├┤├┤├┤├┤├ ├┤▓█├√├┤├├├├├┤▒██▓╫░├√├░▒███▓├├┤├├├√├├├┤ ├├░█├├┤├├├┤├├├▓████████████├├├√├┤├√├┤├├├ ├┤├█▓┤├├├┤├┤├┤█▒├╫▓█████▒┤├√├┤├┤├√├├├┤├┤ ┤├├▓█├┤├┤├┤├├╫█├√├┤├┤├├├├├┤├√├┤├√├├├├├√├ ├├├┤██▒╫├┤░▒███┤├┤├┤├√├├├├├┤├√├┤├┤├√├├├┤ ░├┤├├████████▒├├┤├┤├├├┤├┤├├├├├┤├┤├┤├┤├┤├ ______________________8888888_____________________ _________________8888888888888888_________________ _______________8888____________8888_______________ _____________888__________________888_____________ ____________66______________________86____________ ___________68________________________868__________ _________86____________________________68_________ _________6______________________________6_________ ________6________________________________6________ _______86________________________________68_______ _______6__________________________________6_______ _______6__________________________________6_______ ______68___________888666666888___________86______ ______68_________66888______888668_________6______ ______68_______868______________888________6______ ______68_____868___________________68______6______ _____86_____86______888_____68______66_____68_____ __8_66688__86______86668___6668______68__88686_8__ _666688868_68______86668___6668______86_866886666_ __688888___6________666____666________68__88_8868_ ___8668__866______6____________68_____668___668___ ____86666666__8886______________6888__66666668____ ___________6__888888__________888888__6___________ ___________86______668______8668_____66___________ ____________66______6666666666______86____________ _____________66_______666666_______86_____________ ______________868______8888______868______________ ________________868____________868________________ __________________6666888888666___________________ _________________866_________668__________________ _______________88666_________8668_________________ ___________88666666668_____86666666666____________ __________8686666886668____6688666688868__________ ___________68888888___________888888888___________

Xếp Hình Bằng Tay

___________________________________¶¶¶¶ ________________________¶¶¶¶____¶¶¶¶11¶ ________________________¶¶1¶¶_¶¶¶¶1111¶ _______________________¶¶111¶¶¶1111111¶ ___________________¶¶¶_¶1111¶¶1111111¶ ___________________¶11¶¶111¶¶111111¶¶ ___________________¶11¶1111¶111111¶¶ __________________¶¶11¶111¶111111¶¶ __________________¶11¶111¶¶111111¶ __________________¶11¶111¶1111111¶ _________________¶11¶111¶11111111¶ _________________¶1¶111¶¶1111111¶¶ ________________¶1¶¶111¶1111111¶¶ _______________¶¶1¶111¶1111111¶¶ _______________¶¶¶111¶11111111¶ ______________¶¶¶11¶¶111111111¶ ______________¶¶11¶¶111111¶¶¶1¶¶ _____________¶11¶¶1111111¶111111¶¶ ___________¶¶¶¶¶1111111¶¶11111111¶¶¶ __________¶¶¶1111111¶¶1111111111111¶¶¶ _________¶¶111111¶¶¶11111111111111111¶¶¶¶ _________¶111111¶¶1111111111111111111111¶¶¶ _________¶111111¶1111111111¶¶¶1111111111111¶ ________¶11111111111111111¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶111111¶ _______¶¶111111111111111¶¶¶________¶111111¶¶ _______¶11111111111¶¶¶¶¶¶__________¶111111¶ ______¶¶11111111111¶¶_____________¶¶11111¶¶ ______¶111111111111¶______________¶¶11111¶ _____¶¶111111111111¶________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ _____¶1111111111111¶________________¶¶¶111111¶¶¶¶ _____¶1111111111111¶¶_____________¶¶¶111111¶¶¶11¶ ____¶¶1111111111111¶¶¶_________¶¶¶1111111¶¶11111¶ ____¶1111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111111111¶1111¶¶ ____¶111111111111111111¶¶¶¶11111111111111¶¶¶¶¶¶ ___¶111111111111111111111111111111111111111¶¶¶ __¶111111111111111111111111111111111111111¶¶ ¶¶11111111111111111111111111111111111111¶¶¶ 111111111111111111111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶ 111111111111111111111111111111¶¶¶¶ 1111111111111111111111111111¶¶¶ 111111111111111111111111111¶¶ 1111111111111111111111111¶¶ 111111111111111111111111¶¶ 1111111111111111111111¶¶ 111111111111111111¶¶¶¶ 111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 111111¶¶¶ ¶¶¶¶¶¶¶ ________$$$$ _______$$__$ _______$___$$ _______$___$$ _______$$___$$ ________$____$$ ________$$____$$$ _________$$_____$$ _________$$______$$ __________$_______$$ ____$$$$$$$________$$ __$$$_______________$$$$$$ _$$____$$$$____________$$$ _$___$$$__$$$____________$$ _$$________$$$____________$ __$$____$$$$$$____________$ __$$$$$$$____$$___________$ __$$_______$$$$___________$ ___$$$$$$$$$__$$_________$$ ____$________$$$$_____$$$$ ____$$____$$$$$$____$$$$$$ _____$$$$$$____$$__$$ _______$_____$$$_$$$ ________$$$$$$$$$$ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░█████████ ░░███████░░░░░░░░░░███▒▒▒▒▒▒▒▒███ ░░█▒▒▒▒▒▒█░░░░░░░███▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒███ ░░░█▒▒▒▒▒▒█░░░░██▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒██ ░░░░█▒▒▒▒▒█░░░██▒▒▒▒▒██▒▒▒▒▒▒██▒▒▒▒▒███ ░░░░░█▒▒▒█░░░█▒▒▒▒▒▒████▒▒▒▒████▒▒▒▒▒▒██ ░░░█████████████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒██ ░░░█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█▒▒▒▒▒▒▒▒▒█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒██ ░██▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█▒▒▒██▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒██▒▒▒▒██ ██▒▒▒███████████▒▒▒▒▒██▒▒▒▒▒▒▒▒██▒▒▒▒▒██ █▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█▒▒▒▒▒▒████████▒▒▒▒▒▒▒██ ██▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒██ ░█▒▒▒███████████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒██ ░██▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█ ░░████████████░░░█████████████████ ░░░░░░░░░░░█████████████ ░░░░░░░░░███░███░░░░░░██ ███░░░░░██░░░░██░██████████ ████████░░░░░░████░░░░░░░██ ████░░░░░░░░░░██░░██████████ ████░░░░░░░░░░░███░░░░░░░░░██ ████░░░░░░░░░░░██░░██████████ ████░░░░░░░░░░░░████░░░░░░░░█ ████░░░░░░░░░░░░░███░░████░░█ █████████░░░░░░░░░░████░░░░░█ ███░░░░░██░░░░░░░░░░░░░█████ ░░░░░░░░░███░░░░░░░██████ ░░░░░░░░░░░██░░░░░░██ ░░░░░░░░░░░░███░░░░░██ ░░░░░░░░░░░░░░██░░░░██ ░░░░░░░░░░░░░░░███░░░██ ░░░░░░░░░░░░░░░░░██░░░█ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░█░░░█ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░██░██ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░███ ★░░░░░░░░░░░████░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░★ ★░░░░░░░░░███░██░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░★ ★░░░░░░░░░██░░░█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░★ ★░░░░░░░░░██░░░██░░░░░░░░░░░░░░░░░░░★ ★░░░░░░░░░░██░░░███░░░░░░░░░░░░░░░░░★ ★░░░░░░░░░░░██░░░░██░░░░░░░░░░░░░░░░★ ★░░░░░░░░░░░██░░░░░███░░░░░░░░░░░░░░★ ★░░░░░░░░░░░░██░░░░░░██░░░░░░░░░░░░░★ ★░░░░░░░███████░░░░░░░██░░░░░░░░░░░░★ ★░░░░█████░░░░░░░░░░░░░░███░██░░░░░░★ ★░░░██░░░░░████░░░░░░░░░░██████░░░░░★ ★░░░██░░████░░███░░░░░░░░░░░░░██░░░░★ ★░░░██░░░░░░░░███░░░░░░░░░░░░░██░░░░★ ★░░░░██████████░███░░░░░░░░░░░██░░░░★ ★░░░░██░░░░░░░░████░░░░░░░░░░░██░░░░★ ★░░░░███████████░░██░░░░░░░░░░██░░░░★ ★░░░░░░██░░░░░░░████░░░░░██████░░░░░★ ★░░░░░░██████████░██░░░░███░██░░░░░░★ ★░░░░░░░░░██░░░░░████░███░░░░░░░░░░░★ ★░░░░░░░░░█████████████░░░░░░░░░░░░░★ ★░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░★ ─────█▀▀▀▀▀▀▀▀█─── ───▄▀──────────█── ──▄▀───────────█── ─▄▀─█───────────█─ █──▄█────────▄──█─ ▀▀▀█──█──█──█▄▀▀ ───█──█──█▀▀ ───█──█▄▄█ ───█──█ ───▀▄▄▀ ░░░░░░░░░░░░░░░▄▄░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░█░░█░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░█░░█░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░█░░█░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░█░░█░░░░░░░░░░ ██████▄███▄████░░███▄░░░░░░░ ▓▓▓▓▓▓█░░░█░░░█░░█░░░███░░░░ ▓▓▓▓▓▓█░░░█░░░█░░█░░░█░░█░░░ ▓▓▓▓▓▓█░░░░░░░░░░░░░░█░░█░░░ ▓▓▓▓▓▓█░░░░░░░░░░░░░░░░█░░░░ ▓▓▓▓▓▓█░░░░░░░░░░░░░░██░░░░░ ▓▓▓▓▓▓█████░░░░░░░░░██░░░░░░ ▐▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▌ ▐─────────────────────────▄▄─────────▌ ▐────────────────────────███─▄▄──────▌ ▐─────────▄▄────────────████─██──────▌ ▐────────▐██▌──────────████▌██─▄▄────▌ ▐────────███▌─────────████▌███▐██────▌ ▐────────████─────────███▌▐██▌▐██────▌ ▐────────████────────████▌███▐███────▌ ▐────────███▌───────████▌▐██▌▐██▌────▌ ▐────────███▌▄─────█████▌███▐██▌─██──▌ ▐────────███▌██───█████▌███▌▐██▌███──▌ ▐───────▐███▌██──█████▌▐███▐██▌─██▌──▌ ▐───────████▌██▌██████▌███▐███─███▌──▌ ▐───────████▌██▌█████▌███▌▐██─███▌───▌ ▐───────████▌██▌████▌▐███▐███─██▌────▌ ▐───────████▌██▌████▌███▌▐██▌███▌█▌──▌ ▐───────████▌██▌███▌████▐██▌─██▌███──▌ ▐──────▐████▌██▌██▌▐███████▌███▌███──▌ ▐──────█████▌██▌──████████▌─██▌███▌──▌ ▐──────█████▌███▌█████████▌██▌─██▌───▌ ▐──────█████▌████████████▌─██▌███────▌ ▐──────█████▌███████████████▌─██▌────▌ ▐──────█████▌███████████████▌███─────▌ ▐──────█████▌██████████████▌─██▌─────▌ ▐──────▐████▐██████████████████──────▌ ▐───────███▌▐█████████████████▌──────▌ ▐───────███▌▐█████████████████───────▌ ▐───────████▐████████████████▌───────▌ ▐──────▐████▐████████████████────────▌ ▐──────█████▐███████████████▌────────▌ ▐─────▐█████▐███████████████─────────▌ ▐─────█████▌▐██████████████▌─────────▌ ▐───▐██████▐██████████████▌──────────▌ ▐──▐███████▐██████████████───────────▌ ▐──███████▌██████████████▌───────────▌ ▐──███████▐█████████████▌────────────▌ ▐──██████▌█████████████▌─────────────▌ ▐──▐████▌▐███████████▌───────────────▌ ▐───▐███▌███████████▌────────────────▌ ▐────▐█▌▐██████████▌─────────────────▌ ▐────────────────────────────────────▌ ▐▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▌

Xếp Hình Trái Tim

───▄▄▄▄▄▄─────▄▄▄▄▄▄ ─▄█▓▓▓▓▓▓█▄─▄█▓▓▓▓▓▓█▄ ▐█▓▓▒▒▒▒▒▓▓█▓▓▒▒▒▒▒▓▓█▌ █▓▓▒▒░╔╗╔═╦═╦═╦═╗░▒▒▓▓█ █▓▓▒▒░║╠╣╬╠╗║╔╣╩╣░▒▒▓▓█ ▐█▓▓▒▒╚═╩═╝╚═╝╚═╝▒▒▓▓█▌ ─▀█▓▓▒▒░░░░░░░░░▒▒▓▓█▀ ───▀█▓▓▒▒░░░░░▒▒▓▓█▀ ─────▀█▓▓▒▒░▒▒▓▓█▀ ──────▀█▓▓▒▓▓█▀ ────────▀█▓█▀ ──────────▀ _____symbols.vn_____ __xxxxxxxxxxx______xxxxxxxxxx _xxxxxxxxxxxxxx___xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx_xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx _xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx __xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ____xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx _______xxxxxxxxxxxxxxxxx ________xxxxxxxxxxxx __________xxxxxxxxx ____________xxxxx _____________xxx _____________xx _____________* _______symbols.vn________ ┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘ ┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌ ┌┘┌┘┌█████┌┘█████┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘ ┘┌┘┌██████████████┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌ ┌┘┌████┘┌████┘┌┘███┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘███████┘┌┘ ┘┌┘███┘┌┘┌██┘┌┘┌┘██┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘████████┌┘┌ ┌┘┌██┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌███┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘█████┘┌┘ ┘┌┘██┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌██┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘███┘██┌┘┌ ┌┘┌██┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘██┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘███┘┌██┘┌┘ ┘┌┘██┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘███┘┌┘┌┘┌┘┌┘███┘┌┘┘┌┌┘┌ ┌┘┌███┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌██┘┌┘┌┘┌┘┌┘███┘┌┘┌┘┌┘┌┘ ┘┌┘┌██┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌███┌███┌┘┌┘███┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌ ┌┘┌┘███┘┌┘┌┘┌┘┌███┘█████┌┘█████┘┌┘┌┘┌┘┌┘ ┘┌┘┌┘███┘┌┘┌┘┌███┌███┌█████┌┘███┘┌┘┌┘┌┘┌ ┌┘┌┘┌┘███┘┌┘┌███┌██┘┌┘┌███┌┘┌┘██┌┘┌┘┌┘┌┘ ┘┌┘┌┘┌┘███┘┌███┌┘██┌┘┌┘┌█┌┘┌┘┌███┌┘┌┘┌┘┌ ┌┘┌┘┌┘┌┘██████┌┘██┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌██┘┌┘┌┘┌┘ ┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌███┌┘┌██┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘██┌┘┌┘┌┘┌ ┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘██┌┘┌┘██┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌██┘┌┘┌┘┌┘ ┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌██┘┌┘┌┘██┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌███┌┘┌┘┌┘┌ ┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘██┌┘┌┘┌██┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘██┌┘┌┘┌┘┌┘ ┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌██┘┌┘┌┘┌██┘┌┘┌┘┌┘┌┘███┘┌┘┌┘┌┘┌ ┌┘┌┘┌┘██████████┌┘███┘┌┘┌┘┌┘███┘┌┘┌┘┌┘┌┘ ┘┌┘┌┘┌██████████┘┌┘███┘┌┘┌┘███┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌ ┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘██┌┘┌┘┌┘┌┘███┘┌┘███┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘ ┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌██┘┌┘┌┘┌┘┌┘███┘███┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌ ┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘██┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘█████┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘ ┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌██┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘███┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌ ┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘ ┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌ ┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘symbols.vn┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘ ┘ ────────╠███████───███████╠───────────── ───────╠█████████─╠█████████──────────── ───────█████████████████████╠─────────── ──────╠██████████████████████─────────── ──────███████████████████████─────────── ──────███████████████████████╠────────── ──────███████████████████████╠────────── ──────███████████████████████─────────── ──────╠██████████████████████─────────── ──────╠█████████████████████╠─────────── ───────█████████████████████──────────── ───────╠███████████████████╠──────────── ────────╠███████████──╠████───────────── ─────────██████████─────╠█╠───────────── ─────────╠████████──███───────────────── ──────────╠███████─╠█████─────────────── ─────╠╠────╠██████─╠███████───────────── ──█████╠────╠█████╠─╠███████╠─────────── ─╠███████╠█╠─╠█████╠──████████╠───────── ╠███████████╠──█████───╠████████╠─────── ╠█████████████──╠██╠─────╠████████╠───── ─██████████████───────────█████████╠──── ──╠█████████████╠───────╠███████████╠─── ───╠█████████████████████████████████╠── ────╠█████████████████████████████████── ─────╠█████████████████████████████████─ ───────████████████████████████████████╠ ────────╠███████████████████████████████ ─────────╠██████████████████████████████ ───────────█████████████████████████████ ────────────╠██████████████████████████─ ───────────────────────────────╠██████── ─────────────────────────────────███╠─── ─────────────────────────────────╠█╠──── ────────▓▓▓▓▓▓▓────────────▒▒▒▒▒▒ ──────▓▓▒▒▒▒▒▒▒▓▓────────▒▒░░░░░░▒▒ ────▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓────▒▒░░░░░░░░░▒▒▒ ───▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▒▒░░░░░░░░░░░░░░▒ ──▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░▒ ──▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒ ─▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒ ▓▓▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░▒▒░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░▒ ▓▓▒▒▒▒▒▒▀▀▀▀▀███▄▄▒▒▒░░░▄▄▄██▀▀▀▀▀░░░░░░▒ ▓▓▒▒▒▒▒▒▒▄▀████▀███▄▒░▄████▀████▄░░░░░░░▒ ▓▓▒▒▒▒▒▒█──▀█████▀─▌▒░▐──▀█████▀─█░░░░░░▒ ▓▓▒▒▒▒▒▒▒▀▄▄▄▄▄▄▄▄▀▒▒░░▀▄▄▄▄▄▄▄▄▀░░░░░░░▒ ─▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒ ──▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░▒ ───▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▀▀▀░░░░░░░░░░░░░░▒ ────▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░▒▒ ─────▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▄▄▄▄▄▄▄▄▄░░░░░░░░▒▒ ──────▓▓▒▒▒▒▒▒▒▄▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▄░░░░░▒▒ ───────▓▓▒▒▒▒▒▀▒▒▒▒▒▒░░░░░░░▀░░░▒▒ ────────▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░▒▒ ──────────▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░▒▒ ───────────▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░▒▒ ─────────────▓▓▒▒▒▒▒▒░░░░░▒▒ ───────────────▓▓▒▒▒▒░░░░▒▒ ────────────────▓▓▒▒▒░░░▒▒ ──────────────────▓▓▒░▒▒ ───────────────────▓▒░▒ ────────────────────▓▒ ─────────▀▀▀▀▀▀──────────▀▀▀▀▀▀▀ ──────▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀───▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀ ────▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀──────────▀▀▀ ───▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀──────────────▀▀ ──▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀──────────────▀▀ ─▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀───▀▀▀▀▀▀▀───────────────▀▀ ─▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀─────▀▀▀▀▀▀▀──────────────▀▀ ─▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀───▀▀▀▀▀▀▀▀──────────────▀▀ ─▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀───────────────▀▀ ─▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀───────────────▀▀ ─▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀───────────────▀▀ ──▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀───────────────▀▀ ───▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀───────────────▀▀▀ ─────▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀───────────────▀▀▀ ──────▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀───▀▀▀────────▀▀▀ ────────▀▀▀▀▀▀▀▀▀──▀▀▀▀▀────▀▀▀▀ ───────────▀▀▀▀▀▀───▀▀▀───▀▀▀▀ ─────────────▀▀▀▀▀─────▀▀▀▀ ────────────────▀▀▀──▀▀▀▀ ──────────────────▀▀▀▀ ───────────────────▀▀ ────────█████─────────────█████ ────████████████───────████████████ ──████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██───███▓▓▓▓▓▓▓▓▓████ ─███▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██─██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓███ ███▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓███▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓███ ██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██ ██▓▓▓▓▓▓▓▓▓──────────────────▓▓▓▓▓▓▓▓██ ██▓▓▓▓▓▓▓─██───████─█──█─█████─▓▓▓▓▓▓██ ██▓▓▓▓▓▓▓─██───█──█─█──█─██────▓▓▓▓▓▓██ ███▓▓▓▓▓▓─██───█──█─█──█─█████─▓▓▓▓▓▓██ ███▓▓▓▓▓▓─██───█──█─█──█─██────▓▓▓▓▓▓██ ─███▓▓▓▓▓─████─████─████─█████─▓▓▓▓███ ───███▓▓▓▓▓──────────────────▓▓▓▓▓▓███ ────████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓████ ─────████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓████ ───────████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█████ ──────────████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓████ ─────────────███▓▓▓▓▓▓▓████ ───────────────███▓▓▓███ ─────────────────██▓██ ──────────────────███ ────────█████─────────────█████ ────████████████───────████████████ ──████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██───███▓▓▓▓▓▓▓▓▓████ ─███▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██─██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓███ ███▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓███▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓███ ██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██ ██▓▓▓▓───────────────────────────▓▓▓▓██ ██▓▓─███──█─████─█───█─████─█████──▓▓██ ██▓▓─██─█─█─█────█───█─█────█──██──▓▓██ ██▓▓─██─█─█─████─██─██─████─████───▓▓██ ██▓▓─██─█─█─█─────███──█────█──██──▓▓██ ██▓▓─██──██─████───█───████─█──███─▓▓██ ─██▓▓▓───────────────────────────▓▓▓███ ───███▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓███ ────████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓████ ─────████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓████ ───────████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█████ ──────────████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓████ ─────────────███▓▓▓▓▓▓▓████ ───────────────███▓▓▓███ ─────────────────██▓██ ──────────────────███ ────────█████─────────────█████ ────████████████───────████████████ ──████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██───███▓▓▓▓▓▓▓▓▓████ ─███▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██─██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓███ ███▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓███▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓███ ██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██ ██▓▓▓▓▓▓▓────────────────────▓▓▓▓▓▓▓▓██ ██▓▓▓▓▓───████▄─███─████─█████──▓▓▓▓▓██ ███▓▓▓▓───██──█──█──█────█──────▓▓▓▓███ ███▓▓▓▓───██──█──█──████─█████──▓▓▓▓███ ─███▓▓▓───██──█──█──█────────█──▓▓▓▓██ ──████▓───████▀─███─████─█████──▓████ ───███▓▓───────────────────── ▓▓▓███ ────████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓████ ─────████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓████ ───────████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓████ ──────────████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓████ ─────────────███▓▓▓▓▓▓▓███ ───────────────███▓▓▓███ ─────────────────██▓██ ──────────────────███ ____________________██████ _________▓▓▓▓____█████████ __ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ▓▓▓▓▓=▓____▓=▓▓▓▓▓ __ ▓▓▓_▓▓▓▓░●____●░░▓▓▓▓ _▓▓▓▓_▓▓▓▓▓░░__░░░░▓▓▓▓ _ ▓▓▓▓_▓▓▓▓░░♥__♥░░░▓▓▓ __ ▓▓▓___▓▓░░_____░░░▓▓ ▓▓▓▓▓____▓░░_____░░▓ _ ▓▓____ ▒▓▒▓▒___ ████ _______ ▒▓▒▓▒▓▒_ ██████ _______▒▓▒▓▒▓▒ ████████ _____ ▒▓▒▓▒▓▒_██████ ███ _ ___▒▓▒▓▒▓▒__██████ _███ _▓▓X▓▓▓▓▓▓▓__██████_ ███ ▓▓_██████▓▓__██████_ ███ ▓_███████▓▓__██████_ ███ _████████▓▓__██████ _███ _████████▓▓__▓▓▓▓▓▓_▒▒ _████████▓▓__▓▓▓▓▓▓ _████████▓▓__▓▓▓▓▓▓ __████████▓___▓▓▓▓▓▓ _______▒▒▒▒▒____▓▓▓▓▓▓ _______▒▒▒▒▒ _____▓▓▓▓▓ _______▒▒▒▒▒_____ ▓▓▓▓▓ _______▒▒▒▒▒ _____▓▓▓▓▓ ________▒▒▒▒______▓▓▓▓▓ ________█████____█████ _’▀█║────────────▄▄───────────​─▄──▄_ ──█║───────▄─▄─█▄▄█║──────▄▄──​█║─█║ ──█║───▄▄──█║█║█║─▄║▄──▄║█║─█║​█║▄█║ ──█║──█║─█║█║█║─▀▀──█║─█║█║─█║​─▀─▀ ──█║▄║█║─█║─▀───────█║▄█║─▀▀ ──▀▀▀──▀▀────────────▀─█║ ───────▄▄─▄▄▀▀▄▀▀▄──▀▄▄▀ ──────███████───▄▀ ──────▀█████▀▀▄▀ ────────▀█▀ ________________________________█████_____█████ ______________________________███____██_██_____███ _____________________________██________██__________██ ____________________________██__________█____________██ ________██████____________██________________________██ _____███████████________██________________________██ ____█████████████_______██_______________________██ ___███████████████______██______________________██ ___████████████████______██___________________██ ___████████████████_______██_________________██ ____███████████████_______███_______________██ _______███████████_______██__██_____________██ ___________███████______████___██__________██ ____██████__██████████████_____██_____██ __██████████████████████________██__██ _████████████████████_____________████ ██_█████_████████████_______________█ █__█_██__████████████ _____█__████████████ _______█████████████ _______██████████████ _______███████████████ ________███████████████ _______███████__████████ ______███████_____███████ ____█████████________██████ ░░▄███▄███▄ ░░█████████ ░░▒▀█████▀░ ░░▒░░▀█▀ ░░▒░░█░ ░░▒░█ ░░░█ ░░█░░░░███████ ░██░░░██▓▓███▓██▒ ██░░░█▓▓▓▓▓▓▓█▓████ ██░░██▓▓▓(◐)▓█▓█▓█ ███▓▓▓█▓▓▓▓▓█▓█▓▓▓▓█ ▀██▓▓█░██▓▓▓▓██▓▓▓▓▓█ ░▀██▀░░█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█ ░░░░▒░░░█▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▓▓█ ░░░░▒░░░█▓▓▓▓█▓█▓▓▓▓▓█ ░▒░░▒░░░█▓▓▓█▓▓▓█▓▓▓▓█ ░▒░░▒░░░█▓▓▓█░░░█▓▓▓█ ░▒░░▒░░██▓██░░░██▓▓██ ████████████████████████ █▄─▄███─▄▄─█▄─█─▄█▄─▄▄─█ ██─██▀█─██─██─█─███─▄█▀█ ▀▄▄▄▄▄▀▄▄▄▄▀▀▄▄▄▀▀▄▄▄▄▄▀ █▀███▀▀███▀▀███▀▀███▀▀███▀█ █▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█ █▒▒█▒▒▒▒▒███▒▒█▒▒▒█▒█████▒█ █▒▒█▒▒▒▒█▒▒▒█▒█▒▒▒█▒█▒▒▒▒▒█ █▒▒█▒▒▒▒█▒▒▒█▒▒█▒█▒▒█████▒█ █▒▒█▒▒▒▒█▒▒▒█▒▒█▒█▒▒█▒▒▒▒▒█ █▒▒████▒▒███▒▒▒▒█▒▒▒█████▒█ █▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█ █▒▒▒▒▒▒▒▒██▒▒▒▒▒▒▒▒██▒▒▒▒▒█ █▒▒▒▒▒▒▒█──█▒████▒█──█▒▒▒▒█ █▒▒▒▒▒▒█──█─█────█─█──█▒▒▒█ █▒▒▒▒▒▒█─██───────███─█▒▒▒█ █▒▒▒▒▒▒█──────────────█▒▒▒█ █▒▒▒▒▒▒▒█────────────█▒▒▒▒█ █▒▒▒▒██▒▒█──██───██──█▒▒▒▒█ █▒▒▒█──█▒█──██───██──█▒▒▒▒█ █▒▒▒█──█▒█────███────█▒▒▒▒█ █▒▒▒█──█▒█───█───█──█▒▒▒▒▒█ █▒▒▒▒█──█─█───███──█▒▒▒▒▒▒█ █▒▒▒▒▒█────██────██▒▒▒▒▒▒▒█ █▒▒▒▒▒█──────████─██▒▒▒▒▒▒█ █▒▒▒▒▒▒█───────────█▒▒▒▒▒▒█ █▒▒▒▒▒▒▒███─────────█▒▒▒▒▒█ █▒▒▒▒▒▒▒▒▒█──────█───█▒▒▒▒█ █▒▒▒▒███▒▒█───────█───█▒▒▒█ █▒▒▒█──████─────████───█▒▒█ █▒▒▒█────█─────█────█─█▒▒▒█ █▒▒▒█─────█────█────██▒▒▒▒█ █▒▒▒█──────█───█──────█▒▒▒█ █▒▒▒▒█─────██████─────█▒▒▒█ █▒▒▒▒▒█──███▒▒▒▒█─────█▒▒▒█ █▒▒▒▒▒▒██▒▒▒▒▒▒▒▒█───█▒▒▒▒█ █▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒███▒▒▒▒▒█ █▒▒▒▒█▒▒▒▒█▒▒███▒▒█▒▒▒█▒▒▒█ █▒▒▒▒▒█▒▒█▒▒█▒▒▒█▒█▒▒▒█▒▒▒█ █▒▒▒▒▒▒██▒▒▒█▒▒▒█▒█▒▒▒█▒▒▒█ █▒▒▒▒▒▒█▒▒▒▒█▒▒▒█▒█▒▒▒█▒▒▒█ █▒▒▒▒▒█▒▒▒▒▒▒███▒▒▒███▒▒▒▒█ █▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█ █▄▄█▄▄██▄▄█▄▄█▄▄█▄▄██▄▄█▄▄█ ▀██▀─▄███▄─▀██─██▀██▀▀█ ─██─███─███─██─██─██▄█ ─██─▀██▄██▀─▀█▄█▀─██▀█ ▄██▄▄█▀▀▀─────▀──▄██▄▄█ $$$_____$$$$$$$$$$$$$$$_$$$_______$$$_$$$$$$$$$$ $$$____$$$____$$$____$$$_$$$_____$$$__$$$_______ $$$____$$$___________$$$_$$$_____$$$__$$$_______ $$$_____$$$_________$$$___$$$___$$$___$$$$$$$$__ $$$______$$$_______$$$_____$$$_$$$____$$$_______ $$$_______$$$_____$$$______$$$_$$$____$$$_______ $$$$$$$$$___$$$_$$$_________$$$$$_____$$$$$$$$$$ _♥__♥_____♥__♥___ Put This _♥_____♥_♥_____♥__ Heart _♥______♥______♥__ On Your __♥_____/______♥__ Page If ___♥_________♥___ You Had ____♥___/___♥_____ Your Heart ______♥__♥_______ Broken ________♥_________…………….

Xếp Hình Biểu Cảm

────────────────────▄▄▄▄ ────────────────▄▄█▀▀──▀▀█▄ ─────────────▄█▀▀─────────▀▀█▄ ────────────▄█▀──▄▄▄▄▄▄──────▀█ ────────────█───█▌────▀▀█▄─────█ ────────────█──▄█────────▀▀▀█──█ ────────────█──█──▀▀▀──▀▀▀▄─▐──█ ────────────█──▌────────────▐──█ ────────────█──▌─▄▀▀▄───────▐──█ ───────────█▀▌█──▄▄▄───▄▀▀▄─▐──█ ───────────▌─▀───█▄█▌─▄▄▄────█─█ ───────────▌──────▀▀──█▄█▌────█ ───────────█───────────▀▀─────▐ ────────────█──────▌──────────█ ────────────██────█──────────█ ─────────────█──▄──█▄█─▄────█ ─────────────█──▌─▄▄▄▄▄─█──█ ─────────────█─────▄▄──▄▀─█ ─────────────█▄──────────█ ─────────────█▀█▄▄──▄▄▄▄▄█▄▄▄▄▄ ───────────▄██▄──▀▀▀█─────────█ ──────────██▄─█▄────█─────────█ ───▄▄▄▄███──█▄─█▄───█─────────██▄▄▄ ▄█▀▀────█────█──█▄──█▓▓▓▓▓▓▓▓▓█───▀▀▄ █──────█─────█───████▓▓▓▓▓▓▓▓▓█────▀█ █──────█─────█───█████▓▓▓▓▓▓▓█──────█ █─────█──────█───███▀▀▀▀█▓▓▓█───────█ █────█───────█───█───▄▄▄▄████───────█ █────█───────█──▄▀───────────█──▄───█ █────█───────█─▄▀─────█████▀▀▀─▄█───█ █────█───────█▄▀────────█─█────█────█ █────█───────█▀───────███─█────█────█ █─────█────▄█▀──────────█─█────█────█ █─────█──▄██▀────────▄▀██─█▄───█────█ █────▄███▀─█───────▄█─▄█───█▄──█────█ █─▄██▀──█──█─────▄███─█─────█──█────█ ██▀────▄█───█▄▄▄█████─▀▀▀▀█▀▀──█────█ █──────█────▄▀──█████─────█────▀█───█ ───────█──▄█▀───█████─────█─────█───█ ──────▄███▀─────▀███▀─────█─────█───█ ───────────────────────────────────── ▀█▀─█▀▄─█─█─█▀────▄▀▀─▀█▀─▄▀▄─█▀▄─█─█ ─█──█▄▀─█─█─█▀────▀▀█──█──█─█─█▄▀─█▄█ ─▀──▀─▀─▀▀▀─▀▀────▀▀───▀───▀──▀─▀─▄▄█ ───────────────────────────────────── ░░░░░░░░░░░░░░░▄▄▄▄▄▄▄▄░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░▄▄█████████████▄░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░▄██████████████████░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░▄██████████████▀▀▀░▀██░░░░░░░░░░░░░ ░░░░▄██████▀▀▀▀▀▀░░░░░░░░▀██░░░░░░░░░░░░ ░░░░████████░░░░░░░░░░░░░░▀█░░░░░░░░░░░░ ░░░░████████░░░░░░░░░░░░░░▄█▄░░░░░░░░░░░ ░░░░████████░░░░░░░░░░▄░░███▀░░░░░░░░░░░ ░░░░░██████░░░░░█▀███▀▀░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░███████░░░░░▀▀▀░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░▀█░░▀██░░░░░░░░░░▄░░░░▀░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░▀▄░░▄▀░░░░░░░░░░░▄████▀░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░▄░░░░░░░░██▀█▄██░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░▀░░░░░░░░░░░▀▀▀▀▀░▀░░░░░░░░░░ ░░░░░░▄▄▄███░░░░░░░░░░░░░░░░░█▄░░░░░░░░░ ▄▄▄█████████▀░░░░░░░░▄▄░░░░▄▄█████▄▄▄░░░ ████████████░░░░░░░░░░██████████████████ █████████████░░░▀░░░░░▄█████████████████ ██████████████░░░▄█▀▀█▀▀████████████████ ░░░░░░░░░░░░░░░▄▄▄▄▄▄▄▄░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░▄▄█████████████▄░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░▄██████████████████░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░▄██████████████▀▀▀░▀██░░░░░░░░░░░░░ ░░░░▄██████▀▀▀▀▀▀░░░░░░░░▀██░░░░░░░░░░░░ ░░░░████████░░░░░░░░░░░░░░▀█░░░░░░░░░░░░ ░░░░████████░░░░░░░░░░░░░░▄█▄░░░░░░░░░░░ ░░░░████████░░░░░░░░░░▄░░███▀░░░░░░░░░░░ ░░░░░██████░░░░░█▀███▀▀░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░███████░░░░░▀▀▀░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░▀█░░▀██░░░░░░░░░░▄░░░░▀░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░▀▄░░▄▀░░░░░░░░░░░▄████▀░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░▄░░░░░░░░██▀█▄██░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░▀░░░░░░░░░░░▀▀▀▀▀░▀░░░░░░░░░░ ░░░░░░▄▄▄███░░░░░░░░░░░░░░░░░█▄░░░░░░░░░ ▄▄▄█████████▀░░░░░░░░▄▄░░░░▄▄█████▄▄▄░░░ ████████████░░░░░░░░░░██████████████████ █████████████░░░▀░░░░░▄█████████████████ ██████████████░░░▄█▀▀█▀▀████████████████ ░░░░░░░░░░░░░░▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░▄████████████████▄░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░▄██▀░░░░░░░▀▀████████▄░░░░░░░░ ░░░░░░░░░▄█▀░░░░░░░░░░░░░▀▀██████▄░░░░░░ ░░░░░░░░░███▄░░░░░░░░░░░░░░░▀██████░░░░░ ░░░░░░░░▄░░▀▀█░░░░░░░░░░░░░░░░██████░░░░ ░░░░░░░█▄██▀▄░░░░░▄███▄▄░░░░░░███████░░░ ░░░░░░▄▀▀▀██▀░░░░░▄▄▄░░▀█░░░░█████████░░ ░░░░░▄▀░░░░▄▀░▄░░█▄██▀▄░░░░░██████████░░ ░░░░░█░░░░▀░░░█░░░▀▀▀▀▀░░░░░██████████▄░ ░░░░░░░▄█▄░░░░░▄░░░░░░░░░░░░██████████▀░ ░░░░░░█▀░░░░▀▀░░░░░░░░░░░░░███▀███████░░ ░░░▄▄░▀░▄░░░░░░░░░░░░░░░░░░▀░░░██████░░░ ██████░░█▄█▀░▄░░██░░░░░░░░░░░█▄█████▀░░░ ██████░░░▀████▀░▀░░░░░░░░░░░▄▀█████████▄ ██████░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▀▄████████████ ██████░░▄░░░░░░░░░░░░░▄░░░██████████████ ██████░░░░░░░░░░░░░▄█▀░░▄███████████████ ███████▄▄░░░░░░░░░▀░░░▄▀▄███████████████ █████████████▀▀██▀█████████████████ ███████████▀▀██▀█▄▄█▀▀▀▀███████████ █████████░░░░░░░░░░░░░░░░░░████████ ████████░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▀██████ ███████░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░█████ █████▀░░░░░░░░▄░░░░░░░░░░▄░░░░░▀███ ████▀░░░░▄▀▀▀▀░█░░░░░▄▀▀▀░▀▄░░░░░██ ████░░░░█░▄▀▀▄░█░░░░█░▄▀▀▄░░█░░░░██ ███░░░░░█░░▀▀░▄▀░░░░▀▄░▀▀░░▄▀░░░░░█ ██▀░░░░░▀▀▀▀▀▀░░░░░░░░▀▀▀▀▀░░░░░░░█ ██░░░░░░░░░░░░░▐░░░░░░░░░░░░░░░░░░█ █▀░░░░░░░░░░░░░▌░░░░▌░░░░░░░░░░░░░█ █░░░░░░░░░░░░░▐░▄░▄░▐░░░░░░░░░░░░░█ █░░░░░░░░▐░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░█ █░░░░░░░░▌░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░██ █░░░░░░░▐░░▄▀▀▀▀▀▀▀▀▄░░░░░░░░░░░░██ ██░░░░░░░▄▀▄████████▄█▄░▌░░░░░░░███ ███░░░░░░█▄█▄▄█▄▄█▄▄██▀░▐░░░░░▄████ ███▄░░░░░░▀█▄▄▄▄▄▄▄▄▀░░░░░░░▄██████ █████▄░░▀▄░░░░░░░░░░░░░░░░▄████████ ██████▄▄░░▀░░░░░░░░░░░░░▄██████████ ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀ ─────────────────▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄ ────────────▄▄▀▀▀░░░░░░░░░░░▀▄▄ ────────▄▄▀▀░░░░░░░▄▄▄▄▄▄▄░░░░░▀▄ ──────▄▀░░░░░░░░░▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄░░░░░█ ────▄▀░░░░░▄▄▄▄▄▄▄░░░░░░░░░░░▄▄▄▄▄█▄▄ ───▄▀░▐▌░░░░░░░░░░▀▀░░░░░░░▀▀░░░░░░█ ──█░░░▀░░░░░░░▄▀▀▀▄░░░░▄░░░░▄▀▀▀▄░░▐▌ ─█░░░░░░▄▄▄░░▐░░▄░░▌░░░░▀▄░▐░░▄░░▌░░█ ▐▌░░░░▀▀░░░░▄░▀▄▄▄▀░░░░░░░▌░▀▄▄▄▀░░░▐▌ █░░░░░░░░░░░░▀▄▄▄░░░░░░░░▐░░░░░▄▄▄▀░░█ █░░░░▄▀░░░░░░░▄▄░░░░░░▄▀░▐░░░▄▄░░░░░░█ ▐▌░░▀░░░░░░░▄▀░░░▐▀░░░░░░░▀▌░░░▀▄░░░░█ ▐▌░░░▐░░░░░▐▌░░░░░▀█░░░░░░░▌░░░░█░░░░█ ─█░░░░░░░░░░░░░░▄░░▀▀▄▄▄▄▀▀░▀▄░░░░░░░█ ─▐▌░░░░░░░░░░░▄▀░░░░▄▄▄▄▄▄░░░░▌░░░░░░█ ──█░░░░░░░░░░▐░░░░▄▀░░░░░░▀▄░░▌░░░░░▐▌ ──▐▌░░░░░░░░░▐░░░░▀░░░▀▀░░░▀░░░░░░░░█ ───█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▐▌ ───▐▌░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░█ ────▀▄░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▄▀ ──────▀▄░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▄▀ ────────▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀ ─────────────────────────▐█ ────▄──────────────────▄█▓█ ───▐██▄───────────────▄▓░░▓▓ ───▐█░██▓────────────▓▓░░░▓▌ ───▐█▌░▓██──────────█▓░░░░▓ ────▓█▌░░▓█▄███████▄███▓░▓█ ────▓██▌░▓██░░░░░░░░░░▓█░▓▌ ─────▓█████░░░░░░░░░░░░▓██ ─────▓██▓░░░░░░░░░░░░░░░▓█ ─────▐█▓░░░░░░█▓░░▓█░░░░▓█▌ ─────▓█▌░▓█▓▓██▓░█▓▓▓▓▓░▓█▌ ─────▓▓░▓██████▓░▓███▓▓▌░█▓ ────▐▓▓░█▄▐▓▌█▓░░▓█▐▓▌▄▓░██ ────▓█▓░▓█▄▄▄█▓░░▓█▄▄▄█▓░██▌ ────▓█▌░▓█████▓░░░▓███▓▀░▓█▓ ───▐▓█░░░▀▓██▀░░░░░─▀▓▀░░▓█▓ ───▓██░░░░░░░░▀▄▄▄▄▀░░░░░░▓▓ ───▓█▌░░░░░░░░░░▐▌░░░░░░░░▓▓▌ ───▓█░░░░░░░░░▄▀▀▀▀▄░░░░░░░█▓ ──▐█▌░░░░░░░░▀░░░░░░▀░░░░░░█▓ ──▓█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░██▓ ──▓█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓█▓ ──██░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░█▓ ──█▌░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▐▓▌ ─▐▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░█▓ ─█▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓▓ ─█▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓▓ ▐█▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░█ █▓▌░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓ ░░░░░░░░███████████████░░░░░░░░ ░░░░░█████████████████████░░░░░ ░░░░████████████████████████░░░ ░░░██████████████████████████░░ ░░█████████████████████████████ ░░███████████▀░░░░░░░░░████████ ░░███████████░░░░░░░░░░░░░░░███ ░████████████░░░░░░░░░░░░░░░░██ ░█░░███████░░░░░░░░░░░▄▄░░░░░██ █░░░░█████░░░░░░▄███████░░██░░█ █░░█░░░███░░░░░██▀▀░░░░░░░░██░█ █░░░█░░░░░░░░░░░░▄██▄░░░░░░░███ █░░▄█░░░░░░░░░░░░░░░░░░█▀▀█▄░██ █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░█░░░░██░ ░███░░░░░░░░░░░░░░░░░░░█░░░░█░░ ░░█░█░░░░░░░█░░░░░██▀▄░▄██░░░█░ ░░█░█░░░░░░█░░░░░░░░░░░░░░░░░█░ ░░░██░░░░░░█░░░░▄▄▄▄▄▄░░░░░░█░░ ░░░██░░░░░░░█░░█▄▄▄▄░▀▀██░░█░░░ ░░░██░░░░░░░█░░▀████████░░█░░░░ ░░█░░█░░░░░░░█░░▀▄▄▄▄██░░█░░░░░ ░░█░░░█░░░░░░░█░░░░░░░░░█░░░░░░ ░█░░░░░█░░░░░░░░░░░░░░░░█░░░░░░ ░░░░░░░░█░░░░░░█░░░░░░░░█░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░████████░░░░░░░ ───────▄██████████████████▄─────── ────▄███████████████████████▄───── ───███████████████████████████──── ──█████████████████████████████─── ─████████████▀─────────▀████████── ██████████▀───────────────▀██████─ ███████▀────────────────────█████▌ ██████───▄▀▀▀▀▄──────▄▀▀▀▀▄──█████ █████▀──────────────────▄▄▄───████ ████────▄█████▄───────▄█▀▀▀█▄──██▀ ████──▄█▀────▀██─────█▀────────█▀─ ─▀██───────────▀────────▄███▄──██─ ──██───▄▄██▀█▄──▀▄▄▄▀─▄██▄▀────███ ▄███────▀▀▀▀▀──────────────▄▄──██▐ █▄▀█──▀▀▀▄▄▄▀▀───────▀▀▄▄▄▀────█▌▐ █▐─█────────────▄───▄──────────█▌▐ █▐─▀───────▐──▄▀─────▀▄──▌─────██▐ █─▀────────▌──▀▄─────▄▀──▐─────██▀ ▀█─█──────▐─────▀▀▄▀▀─────▌────█── ─▀█▀───────▄────────────▄──────█── ───█─────▄▀──▄█████████▄─▀▄───▄█── ───█────█──▄██▀░░░░░░░▀██▄─█──█─── ───█▄───▀▄──▀██▄█████▄██▀─▄▀─▄█─── ────█▄────▀───▀▀▀▀──▀▀▀──▀──▄█──── ─────█▄────────▄▀▀▀▀▀▄─────▄█───── ──────███▄──────────────▄▄██────── ─────▄█─▀█████▄▄────▄▄████▀█▄───── ────▄█───────▀▀██████▀▀─────█▄──── ───▄█─────▄▀───────────▀▄────█▄─── ──▄█─────▀───────────────▀────█▄── ────────────────────────────────── ▐▌▐█▄█▌▐▀▀█▐▀▀▌─█▀─█▀─▐▌▐▀█▐▀█─█─█ ▐▌▐─▀─▌▐▀▀▀▐──▌─▀█─▀█─▐▌▐▀▄▐▀▄─█─█ ▐▌▐───▌▐───▐▄▄▌─▄█─▄█─▐▌▐▄█▐─█─█▄

Xếp Hình Âm Nhạc

░▄▀▀▀▀▄░░▄▄ █░░░░░░▀▀░░█░░░░░░▄░▄ █░║░░░░██░████████████ █░░░░░░▄▄░░█░░░░░░▀░▀ ░▀▄▄▄▄▀░░▀▀ ╔══╗ ║██║ ║(O)║♫ ♪ ♫ ♪ ╚══╝ ▄ █ ▄ █ ▄ ▄ █ ▄ █ ▄ █ Min- – – – – – – – – – – -●Max ───────────████ ──────────▓▓──▓▓ ──────█▓■▓▓■▓▓■▓▓■▓█ ─────────▓▓█▓▓█▓▓ ──────█▓■▓▓■▓▓■▓▓■▓█ ─────────▓▓█▓▓█▓▓ ──────█▓■▓▓■▓▓■▓▓■▓█ ─────────▓▓█▓▓█▓▓ ──────█▓■▓▓■▓▓■▓▓■▓█ ─────────▓▓▣▣▣▣▓▓ ──────────██████ ──────────║║║║║║ ──────────║▓▓▓▓║ ──────────║║║║║║ ──────────║▓▓▓▓║ ──────────║║║║║║ ──────────║▓▓▓▓║ ──────────║║║║║║ ──────────║▓▓▓▓║ ──────────║║║║║║ ──────────║▓▓▓▓║ ──────────║║║║║║ ──────────║▓▓▓▓║ ──────────║║║║║║ ──────────║▓▓▓▓║ ──────────║║║║║║ ──────────║▓▓▓▓║ ──────────║║║║║║ ──────────║▓▓▓▓║ ──────────║║║║║║ ──────────║▓▓▓▓║────────█ ──────────║║║║║║───────▓█ ──────────║▓▓▓▓║──────▓▓█ ─▓▓───────║║║║║║──────▓▓█ ─▓▓▓──────║▓▓▓▓║─────▓◇▓█ ─▓▓▓▓─────║║║║║║────▓▓◇▓█ ─▓▓▓▓▓────║▓▓▓▓║──▓▓▓▓◈▓█ ──▓▓▓▓▓───║║║║║║─▓▓▓▓▓◈▓█ ───▓▓▓▓▓▓─║▓▓▓▓║─▓▓▓▓◇▓█ ────▓▓▓▓▓█║║║║║║█▓▓▓◇▓█ ─────▓▓▓▓█║▓▓▓▓║█▓▓▓▓█ ────▓▓▓▓▓█║║║║║║█▓▓▓▓▓█ ───▓▓▓▓▓▓█║▓▓▓▓║█▓▓▓▓▓▓█ ──▓▓▓▓▓▓▓█║║║║║║█▓▓▓▓▓▓▓█ ─▓▓■▓▓▓▓▓█■▒▒▒▒■█▓▓▓▓▓█▓▓█ ─▓■▓▓▓▓▓▓███▓▓███▓▓▓▓▓▓▓▓█ ─▓■▓▓▓▓▓●▓───────▓▓▓▓▓▓▓▓█ ─▓▓■▓▓▓●▓─────────▓▓▓▓▓▓▓█ ─▓▓▓▓▓●▓───────────▓▓▓▓▓▓█ ─▓▓▓▓●▓─────────────▓▓▓▓▓█ ─▓▓▓●▓───────────────▓▓▓▓█ ─▓▓●▓─────────────────▓▓▓█ ─▓▓▓───────────────────▓▓█ ─▓▓▓───────────────────▓▓█ ─────────█████ ────────████████───█████ ────────██████████████████ ────────████████████████████ ───────────██████████████████ ──────────────████████████████ ──────────────██████████████████ ──────────────███████████████████ ──────────────████████████████████ ───────────────███─███████████████ ───────────────███──██████████████ ────────────────███───████████████ ────────────────███──█████████████ ────────────────███──█████████████ ────────────────███─██████████████ ────────────────███─██████████████ ────────────────██──██████████████ ────────────────██─███████──██████ ───────────────██████████────█████ ──────────███─██████████─────█████ ─────███─█████████─█████──────█████ ───████████████─█──█████───────████ ──█████████████────█████───────█████ ─███████████████────████───────█████ ─███████████████────████────────█████ ─████████████───────████────────█████ ──██████████────────████─────────████ ───████████─────────█████────────█████ ─────█████─────────█████──────────████ ─────────────────███████──────────████ ───────────────███████ ██░░░░░░░░█████████░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░█ ██░░░░░░░██████████░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░█ ██░░░░░░███████████░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░█ ██░░░░░░░██████████░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░█ ██░░░░░░░███████████░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░█ ██░░░░░░░░██████████████████░░░░░░░░░░░░█ ██░░░░░░░░█████████░░░░░░░███░░░░░░░░░░░█ ██░░░░░░██████████░░░░░░░░███░░░░░░░░░░░█ ██░░░░░████████████░░░░░░░███░░░░░░░░░░░█ ██░░░░██████████████░░░░░░████░░░░░░░░░░█ ██░░░░█████████████████░░░████░░░░░░░░░░█ ██░░░░██████████████░░██░░█████░░░░░░░░░█ ██░░░░██████████████░░░░███████░░░░░░░░░█ ██░░░░█████████████████████████░░░░░░░░░█ ██░░░░█████████████████████████░███░░░░░█ ██░░░░░█████████████████░░░███████████░░█ ██░░░░░░███████████████░░░░█████████░░░░█ ██░░░░░░███████████████░░░░█████████░░░░█ ██░░░░░░████████████████████████████░░░░█ ██░░░░░░░░░███████████████░█████████░░░░█ ██░░░░░░░░░░████████████████████████░░░░█ ██░░░░░░░░░░████████████████████████░░░░█ ██░░░░░░░░░░░███████████████████████░░░░█ ██░░░░░░░░░░░░░░████████████████████░░░░█ ██░░░░░░░░░░░░░░░██████████████████░░░░░█ ██░░░░░░░░░░░░░░░░░██████████████░░░░░░░█ ██░░░░░░░░░░░░░░░░░░░█████████████░░░░░░█ ██░░░░░░░░░░░░░░░░░░██████████████░░░░░░█ ██░░░░░░░░░░░░░░░░░░█████████████░░░░░░░█ ██░░░░░░░░░░░░░░░███████████████░░░░░░░░█ ██░░░░░░░░░░░░░░██████████████░░░░░░░░░░█ ██░░░░░░░░░░░░███████████████░░░░░░░░░░░█ ██░░░░░░░░░░░███████████████░░░░░░░░░░░░█ ██░░░░░░░░░░███████████████░░░░░░░░░░░░░█ ██░░░░░░░░░░░░░██░████████████░░░░░░░░░░█ ██░░░░░░░░░░░░░░░░░█████░░░░░░░░░░░░░░░░█ ______________________________¶¶¶¶¶¶ _____________________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ____________________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ____________________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ____________________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ _____________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ____________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ___________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__________¶¶¶¶ __________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______¶¶¶¶¶¶ _________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶______¶¶¶¶¶ ________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____¶¶¶ ________________¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶ _______________¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶ _______________¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ______________¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ______________¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ____________¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ___________¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ___________¶¶_¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ___________¶_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ _________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ __________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ _____________¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ __________¶¶¶_______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ _________¶__________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ _________¶_________¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶ __________¶________¶¶¶¶¶¶¶______¶¶¶¶¶¶¶¶ ___________¶______¶¶¶¶¶¶¶_________¶¶¶¶¶¶ ____________¶____¶¶¶¶¶¶¶__________¶¶¶¶¶¶ _____________¶__¶¶¶¶¶¶¶__________¶¶¶¶¶¶ _______________¶¶¶¶¶¶¶___________¶¶¶¶¶ ______________¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶_______¶¶¶¶¶¶ ______________¶¶¶¶¶¶_____¶______¶¶¶¶¶ _____________¶¶¶¶¶¶______¶______¶¶¶¶¶ _____________¶¶¶¶¶_______¶_____¶¶¶¶¶¶ ____________¶¶¶¶¶_______¶¶_____¶¶¶¶¶¶ ___________¶¶¶¶¶¶______¶¶______¶¶¶¶¶¶ ___________¶¶¶¶¶¶______¶_______¶¶¶¶¶¶¶¶ ____________¶¶¶¶______¶____________¶¶¶¶¶¶ ______¶¶¶¶¶¶_¶¶¶_¶¶¶¶¶ ¶¶¶¶¶¶_______¶¶¶

Xếp Hình Hoa Hồng

╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫ ╫╫╫╫╫╫╫███████╫╫╫╫╫╫█████╫╫╫╫╫╫╫╫╫ ╫╫╫╫╫███████╫╫╫╫╫╫╫╫╫██████╫╫╫╫╫╫╫ ╫╫╫╫██████╫╫╫███████╫╫╫╫█████╫╫╫╫╫ ╫╫╫██████╫╫████████████╫╫███████╫╫ ╫╫██████╫╫████╫╫╫╫╫╫████╫╫████████ ╫██████╫╫███╫╫╫╫███╫╫╫███╫████████ ╫██████╫╫███╫╫╫╫█████╫╫██╫████████ ███████╫╫████╫╫╫██████╫██╫███████╫ ████████╫╫████████████╫╫╫╫██████╫╫ ╫████████╫╫████████████╫╫██████╫╫█ ╫╫████████╫╫███████████╫█████╫╫╫██ █╫╫████████╫╫██████████╫██╫╫╫╫████ ██╫╫╫╫╫╫████╫╫████████╫╫█╫╫███████ ███████╫╫╫███╫███████╫╫╫╫╫████████ █████████╫╫╫██╫█████╫╫╫╫█████████╫ ███████████╫╫█╫█████╫╫╫█████████╫╫ █████████████╫╫╫███╫╫╫██████████╫╫ ██████████████╫╫███╫╫███████████╫╫ ███████████████╫███╫████████████╫╫ ████████████████╫╫╫█████████████╫╫ █████████████████╫█████████████╫╫╫ █████████████████╫█████████████╫╫╫ ╫████████████████╫████████████╫╫╫╫ ╫╫███████████████╫███████████╫╫╫╫╫ ╫╫╫██████████████╫██████████╫╫╫╫╫╫ ╫╫╫╫╫████████████╫████████╫╫╫╫╫╫╫╫ ╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫███████╫█████╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫ ╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫█████╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫ ╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫███╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫ ╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫███╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫ ╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫███╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫ ╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫███╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫ ╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫████╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫ █╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫████╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫ ███╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫████╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫ ████╫╫╫╫╫╫╫╫████╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫ █████╫╫╫╫╫╫████╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫ █████╫╫╫╫╫████╫╫█████████╫╫╫╫╫╫╫╫╫ ██████╫╫╫███████████████████╫╫╫╫╫╫ ██████╫███████████████████████╫╫╫╫ ████████████████████████████████╫╫ ╫╫███████████████████████████████╫ ╫╫╫███████████████████████████████ ╫╫████╫██████████████████████████╫ ╫████╫╫╫████████████████████████╫╫ ████╫╫╫╫╫╫███████████████████╫╫╫╫╫ ███╫╫╫╫╫╫╫╫╫█████████████╫╫╫╫╫╫╫╫╫ ╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫███████╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫ ╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫ __________________________111¶¶¶111 _______________________1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ _____________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1 ___________________1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1 ____________11111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ________1¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶¶1111111¶¶¶¶¶¶¶¶1 _______¶¶¶11¶¶¶¶11111¶¶¶¶¶11111111¶¶¶¶¶¶¶1 ______¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶111¶¶¶¶1111¶11¶¶¶¶¶¶¶¶ ____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶111111¶¶¶11111111 _____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶111¶¶¶111111111¶¶1 _____________1¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ _____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111¶¶1111¶¶¶¶¶¶¶¶¶ _____________¶¶¶¶¶¶1¶¶¶¶11¶1111¶¶¶¶¶¶¶¶¶1 ____________¶¶¶¶¶¶111¶¶¶111111¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶ ____________¶¶¶¶¶111¶¶¶¶11111¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶ ____________¶¶¶¶11111¶¶¶¶111¶¶¶¶111¶¶¶¶¶¶ ____________¶¶¶¶11111¶¶¶¶11¶¶¶¶1111¶¶¶¶¶¶ ____________¶¶¶¶¶1111¶¶¶1¶¶¶¶¶11111¶¶¶¶¶¶ ____________1¶¶¶¶11111¶¶¶¶¶¶1111111¶¶¶¶¶¶ _____________¶¶¶¶¶1111¶¶¶¶1111111¶¶¶¶¶¶¶1 _____________1¶¶¶¶¶¶¶1¶¶¶1111111¶¶¶¶¶¶¶¶ ______________1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1 ____¶____________11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1 ___¶¶¶_____________1¶¶¶¶¶1¶¶¶¶11 __¶¶¶¶____________¶¶¶11¶¶1 _¶¶¶¶¶1___________¶___11¶¶ ¶¶¶¶¶¶¶1__________¶__¶1¶¶¶ ¶1¶1¶¶¶¶_________¶¶_1¶¶¶1 ¶11¶¶¶¶¶¶_______1¶__¶¶ ¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______¶__¶¶ ¶¶¶¶¶¶¶¶¶_________¶¶ ¶¶¶¶¶¶¶¶¶________¶¶ ¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______¶¶1_11111 ¶¶¶¶¶¶¶¶______¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1 ¶¶¶¶¶¶¶¶_____¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ¶11¶¶¶¶____¶¶¶_¶¶¶1111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1 ¶11¶¶¶__1¶¶¶____¶¶¶¶1111¶¶¶¶¶¶¶¶¶1 ¶¶¶¶1__¶¶¶1______¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1 ¶1___1¶¶¶__________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ¶__¶¶¶¶______________1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 1¶¶¶¶___________________111¶11¶1 ¶¶1 ───────────────────────────────── ────────▄███▄───────▄███▄──────── ───────███████─────███████─────── ──────█████████───█████████────── ────▄███████████─███████████▄──── ──▄█████████████─█████████████▄── ▄███████████████─███████████████▄ ████████████████─████████████████ ████████████████─████████████████ ▀███████████████████████████████▀ ──▀███████████████████████████▀── ────▀███████████████████████▀──── ──────────▀███████████▀────────── ────▄████████████████████████▄─── ─▄█████████████████████████████▄─ █████████████████████████████████ █████████████████████████████████ ███████████████─██─██████████████ ███████████████─██─██████████████ ─██████████████─██─████████████▀─ ──▀████████████─██─██████████▀─── ────▀█████████──██──████████▀──── ──────███████───██───██████▀───── ───────▀███▀────███───▀███▀────── ─────────────────███───────────── ──────────────────███──────────── ───────────────────███─────────── ──────────────▒███░───░████████▒ ───────────█████▒░█████░▒▒▒▒▒▒█████ ──────────██▒▒▒▒██████████████▒▒▒██░ ─────────██▒▒▒▒███▒██▒██▒▒█████▒░▒██ ─────────█░▒▒▒██▒████████████▒█▒▒▒█░ ─────────█▒▒▒▒██▒▒▒░▓▓▒░▓▒▒████▒▒██ ─────────█▒▒▒▒██▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█▒█░▒████ ─────███████████▒▒▒▒▒▒▒▒██████▒██▓▒███ ─────██▒▒▒▒▒▒█████▒▒▒▒▒▒▒▒█████▒▒▒▒▒██ ───────██▒▒▒▒▒▒▒▓██████▒▒▒▒▒██▒▒▒▒▒▒███ ────█████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒████▒▒▒██▒▒▒▒▒▒███ ────██▒▒▒███▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓█████▒▒▒▒▒███ ────███▒▒▒▒███▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒███▓▒▒███ ──────█████▒▒████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█████ ─────────████▒▒██████▒▒▒▒█████ ────────────███▒▒██████████ ──────────────████▓──█▓█ ────────────────────████ ────────────────────█░█─────█████████ ────────────────────█▓█───█████████████ ──░█████████───────████──██▓███▒▓████ ─█████████████─────█░███████░██████ ───████░▒███▒██────█▓██████████ ─────█████▓▒█████─████ ─────────██████████▓█ ──────────────────█▓█────████▒█▓▒█ ─────────────────█▓██──█████████████ ─────────────────█▓█──██▒████░█████ ────────────────██████████▒██████ ────────────────█▓███████████ ───────────────████ ───────────────█▒█ ───────────────███ __________________________1_______________________ ________________________1¶¶¶1_____________________ ______________________1¶¶1¶¶¶1____________________ _____________________¶¶¶111¶1¶¶___________________ ___________________1¶¶11111¶¶1¶¶1_________________ ___________________¶1111111¶¶111¶1________________ __________________¶¶11111111¶1111¶1_______________ _________________¶¶111111111¶¶111¶¶_______________ _________________¶11111111111¶1111¶_______________ ________________1¶11111111111¶¶111¶1______________ ________________¶¶11111111111¶¶111¶¶______________ ________________1¶11111111111¶¶111¶¶______________ ________________1¶11111111111¶¶111¶¶______________ ________________¶¶11111111111¶1111¶¶______________ _________________¶1111111111¶¶1111¶1______________ _________________¶¶111111111¶11111¶_______________ _________________1¶11111111¶¶1111¶¶_______________ __________________¶¶1111111¶1111¶¶________________ ___1_______________¶¶11111¶¶111¶¶_________________ __1¶¶¶11____________¶¶¶111¶11¶¶¶__________________ __1¶¶¶¶¶¶¶___________1¶¶¶¶¶¶¶¶1___________________ __1¶¶¶11¶¶¶1____________¶¶11______________________ __1¶1¶¶1¶1¶¶1__________1¶1________________________ __1¶11¶¶¶1¶¶¶1________¶¶¶_________________________ __1¶111¶111¶¶¶¶______¶¶¶__________________________ ___¶¶¶1¶¶1111¶¶1____¶¶¶___________________________ ___¶¶¶¶¶¶¶111¶¶¶___¶¶¶____________________________ ___1¶¶111¶¶1¶¶1¶1_¶¶¶____11111111111111111111¶¶___ ____¶¶¶111¶¶¶11¶11¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____ _____¶¶111¶¶111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1______ _____1¶¶¶¶1¶¶1¶¶1¶¶111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11111¶¶¶________ ______1¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11111¶¶¶¶1_________ _______¶¶111¶¶1¶¶¶¶¶1¶11111111¶¶¶¶¶¶¶¶1___________ ________¶¶1¶¶1¶¶111¶¶111111¶¶11¶¶¶¶¶1_____________ _________¶¶¶1¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11_______________ __________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1____________________ __________1¶¶1____________________________________ __________1¶¶_____________________________________ __________¶¶¶_____________________________________ __________¶¶______________________________________ _________¶¶¶______________________________________ _________¶¶¶______________________________________ ________1¶¶1______________________________________ ________¶¶¶_______________________________________ ________¶¶¶_______________________________________ _______1¶¶1_______________________________________ _______1¶¶1_______________________________________ _______¶¶¶________________________________________ _______¶¶¶________________________________________ ______¶¶¶_________________________________________ ______¶¶¶_________________________________________ _____1¶¶¶_________________________________________

Xếp Hình Người, Nam Nữ, Cô Gái

. ┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘ ┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌ ┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌███┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘ ┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌█████┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌ ┌┘┌┘┌┘┌┘┌██┘┌┘█┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘███┘┌┘┌┘ ┘┌┘┌┘┌┘┌██┘┌┘┌█┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌█████┌┘┌┘┌ ┌┘┌┘┌┘┌┘█┘┌┘┌┘██┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌██┘┌┘██┌┘┌┘ ┘┌┘┌┘┌┘┌█┌┘┌┘┌██┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘█┘┌┘┌┘█┘┌┘┌ ┌┘┌┘┌┘┌██┘┌┘┌┘██┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘██┌┘┌┘┌█┌┘┌┘ ┘┌┘┌┘┌┘██┌┘┌┘┌██┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌█┌┘┌┘┌██┘┌┘┌ ┌┘┌┘┌┘┌┘█┘┌┘┌██┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘█┘┌┘┌┘██┌┘┌┘ ┘┌┘┌┘┌┘┌██┘┌███┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌██┘┌┘┌█┌┘┌┘┌ ┌┘┌┘┌┘┌┘┌█████┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌██┘███┘┌┘┌┘ ┘┌┘┌┘┌┘┌████┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘███████████┘┌┘┌┘┌ ┌┘┌┘┌┘┌██████┘┌┘┌┘┌██████████████┘┌┘┌┘┌┘ ┘┌┘┌┘████┌███┌┘┌┘███████┘┌┘██████┌┘┌┘┌┘┌ ┌┘┌┘████┌┘███┘┌┘████┌┘┌┘┌┘┌┘┌█████┌┘┌┘┌┘ ┘┌┘████┌┘┌████┘███┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌███┌███┌┘┌┘┌ ┌┘███┘┌┘┌████████┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘██┌┘┌███┌┘┌┘ ┘┌███┌┘┌┘██┌████┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌██┘┌┘┌██┘┌┘┌ ┌┘┌███┌┘┌██┘┌██┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌███┌┘┌┘███┘┌┘ ┘┌┘┌██┘┌┘██┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌███┌┘┌┘┌┘███┘┌ ┌┘┌┘███┘┌██┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌█████┌┘┌┘┌┘██┌┘ ┘┌┘┌┘██┌┘██┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌██████┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌ ┌┘┌┘┌┘┌┘┌███┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘████┌┘██┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘ ┘┌┘┌┘┌┘┌┘████┌┘┌┘┌┘┌┘███┘┌┘┌███┌┘┌┘┌┘┌┘┌ ┌┘┌┘┌┘┌┘┌█████┌┘┌┘┌┘███┘┌┘┌┘┌██┘┌┘┌┘┌┘┌┘ ┘┌┘┌┘┌┘┌┘██┌███┌┘┌█████┌┘┌┘┌┘██┌┘┌┘┌┘┌┘┌ ┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘██┌██┘┌┘██████████┌┘██┌┘┌┘┌┘┌┘ ┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌█████┌┘┌┘┌┘┌██████████┘┌┘┌┘┌┘┌ ┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘████┌┘┌┘┌┘┌┘███┘┌██████┘┌┘┌┘┌┘ ┘┌┘┌┘┌┘┌┘████┌┘┌┘┌┘┌┘┌███┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌ ┌┘┌┘┌┘┌█████┌┘┌┘┌┘┌┘┌████┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘ ┘┌┘┌┘┌┘█████┘┌┘┌┘┌┘┌██████┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌ ┌┘┌┘┌┘┌██┘██┌┘┌┘┌┘┌┘██┌┘███┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘ ┘┌┘┌┘┌┘██┌██┘┌┘┌┘█████┘┌┘██┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌ ┌┘┌┘┌┘┌██┘██┌┘┌┘┌┘███┘┌┘┌┘██┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘ ┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌███┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘███┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌ ┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌███┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘ ┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌┘┌ ███████████████████▄░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░████████████ ███████████████████▄▄▄░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▄███████████ ██████████████▀█▀███████▄▄░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▀█▀████████ ██████████████▀░░░░▄█████▄░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▄███████ ███████████████▄░░░░▀██████░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░███████ ███████████████▄█▄▀▄░░▀████▄░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░███████ ██████████░░░▄▀▀▀░░░░▄░▄████▀░░░░░░▄▄▄▄▄▄▄░░░░░░░░░░░░░░░▄███████ █████████░░░░░▀▄░░░░░░▀████▄░░░░░▄█▄███████▄▄▄░▄▄░░░░░░░░▄███████ ████████░░░░░░░░▀░░░░▄████▀░░░░░░░░█████▀███████▀▄░░░░░░░████████ ███████▄░░░░░░░░░░░▄██████░░░░░░░░░░███▄▄▄░░▀░▀████▄░░░▄█████████ ███████▄░░░░░░░░░░░█████▀░░░░░░░░░░░▀░▀█▀░▀▄▄▄░░░▄██░░░▄█████████ ███████▄░░░░░░░░░░░▄███▄░░░░░░░░░░░░▀▄░▄░░░░░▀▀▄░░▀░░░░▄█████████ ████████░░░░░░░░░▄░▄██▀░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▀░░░░░░▄█████████ █████████▄░░░░░▄▄██▄█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▄█████████ ███████████▄░▄▄█████▀░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▄█████████ ███████████▄░▄███▄███░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░██████████ ███████████▄▀░▀░▀▄▀██▄░░░░░▄░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▄███████████ ███████████▄█▄░▄░▄█▄░░▀░░░▀▄█▄░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▄█████████████ ████████████████████░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▄▄██████████████ ███████████████████▄░░█▄░░░▄░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▄███████████████ █████████████████▄▄▄░░▀▀▀██▄░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▄█████████████████ ███████████▄░░▀░▀████▄▀▄▄▄▀▄▀▄▄▄░░░░░░░░░░░░░░▀██████████████████ █████████████▄░░░░░░▀░▀░▀███▄███▄░░░░░░░░░░░░▄███████████████████ ███████████████▄▄▄▄▄░░▀░▀░░░░░░░▀████▄░░░░░▄▄████████████████████ ████████████████▀░░░░░░░░░░░░░░░░░███▄░░░▄▄▄█████████████████████ ████████████▀░▀░░░░░░░░░░░░▄░░░░░░▀█▀░░▄█████████████████████████ ██████████▀░░░░░░░░░░▄█████▄░░░░░░░░▀▄███████████████████████████ ██████████▄▄░░░▄▄▄█▄▄▄▀████▄▄▄▀▄▄▄░▄▄████████████████████████████ █████████████▄████████▀█▀▀▀░░▀▀▀░░░░░░░▀█████████████████████████ ██████████████████▀░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▀███████████████████████ ████████████████▀░░░░░░░░░░░░░░░░░░▄░▄▄▄░░███████████████████████ ██████████████▀░░░░░░░░░░▄█▄▄░▄█▄▀░▀░░░░░▀▄██████████████████████ ████████████▀░░░░░░░░▄▄▄██▀░░░░░░░░░░░░░░░░▄▀████████████████████ ██████████▀░░░░░░░░▄██▀░░░░░░░░░░░░░░▄░▄▄▄░░▀▄███████████████████ ██████████░░░░░░▄▄█▄░░░░░░░░░░░▄░▄▄▄▀░▀░░░░░░░███████████████████ █████████▄░░░░░▄██▀░░░░▄░▄▄▄▀▀▀░░░░░░░░░░░░░░░░▄█████████████████ ████████▀░░░░▄████░░░▄███▄░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▀████████████████ ██████▀░░░░░▄███▀░░░░███▀░░░░░░░░░░▄▄▄░░░░░░░░░░░▄███████████████ █████▄░░░░░▄████░░░▄██░░░░░░░▄▄▄█▄███▄▀░░░░░░░░░░░▀██████████████ . ═══════════════════░▒░══════════════════ ════════════▒▒▒▓███████████▓▒═══════════ ════════▒██████████▓▓▓▓██▓████▓═════════ ══════▒███████▓█▓▓▓█▓█▓███▓▓▓███════════ ═════▓███▓██▓▓████▓██▓█▓▓▓███▓██▒═══════ ═════▓██▓███▓█▓████████▓▓█████▓██═══════ ═════▒█████████▓▓▓███████████████▒══════ ═════▒██████▓█████▒▒▒▒▒██████████▒══════ ═════▒███████▓█▓█▒═════░▒▓█▓▓▒▒██▒══════ ═════▒█████████▓█▓░░▒▒░░░░░▒▒▒▒██▒══════ ═════▒████████████▒░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓█▒══════ ═════▒██████████▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░▓█▒══════ ═════▒███████▓███▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░▒▓▒══════ ═════▓█▒░░▓██▓█▓▒▒▒▒░░░░░░░░░░░▒█▒══════ ═════▓█▒▒▒░▒███▒░░▒░░░▒▒▒▒▒█▓█████══════ ═════██░▒██▒▒████▒░▓██████████████══════ ═════▒█▒▒▒▓▒░▓█▓███████████▒▒█████══════ ══════▒█═░░▒▒▒█▒▒▒▒█▓██████░═████═══════ ═▒▓███▓██░░▒▒▒▒▒▒▒▒██████▓▒░░▒██▒═══════ ██████████▓█▒▒▒▒▒▒▒▒█▓▒▒▒▒░░░═░█════════ █████████▓▓█▓▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▓▓▒░▒█════════ ██████████▒▒▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░▒▓██▓▒█════════ ▓▓█▓████▓▒▒▒▒▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▓▓▓██═══════ ██▓▒██▒░░▒▓▒▒▒▓█▓▒▒▒▒▒▒█████▒▒▓███══════ █▓▒█▓░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▒▒▓▒▒░░░▒▒▒▒█████═════ ▓▓██░░▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▓▓▓▒▒▒▒▒▓██▓▓██████════ ▓██▒░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓██▓▒▒▒░▒░▒█████▓██═══ ▓▓█▒░▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▓▓██████▓▒▒▒▒█████▓▓██░══ █▓█▒░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓████████▓▒████▓██▓██══ ▓██▒░▒░▒░░░▒▒▒▒▒▒▒▓▓████▓▒▒▒███▓▓█▓▓▓█══ ▒██░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▓▓███▓▓▒▒██▓█▓█▓▒█▓██░ ▒█▒═░░░░░▒▒░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒██▓▓▒█▒▒█▓▒▒▓█ ▒█▓░░░░░░░▒▒░▒▒▒▒░░░░▒▒░░██▒▓▒▓▒▒█▓▒▒▒▒█ ▒▒█▒═░░░░░░░░░░░░░░░▒░═▒█▒▒▓▒▓█▓▓▒▒▒▒▒▒▓ █▒█▒═░░░░░░░░░░░░░░▒═░██▒▒▒▓▓▒▒▓▒▒▒▒▒▓▒▓ ▓▓▒█░░░░░░░░░░░░░░░═▒█▒▒██▓▒▒▓▒▒▒▒▒▓▓▓▒▓ ▓█▒█▒═░░░░░░░░▒░░░═▒█▒▒▓▓▓▓▓▒▒▓▒▒▓▓▓▓▒▓▓ ▓█▓▒▒═░░░░░▒░▒░░▒═▒█▒▓▓▓▓▓█▓▒▒█▓▒▓▓▓▒▓▓▒ ▓▓█▓▒░░░░░░░▒▒▒▒═░█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▓██▒▒▒▓▓█▓ ▓▓▓▓█▒═░░░░▒▒▒▒═░▓▓▓▓▓▒▓███▒▓█▒▒▓█▓▒▒▒▒▒ ▓▓▒▓█▓═░░▒▒░▒▒═░██▓▓▓▓▓████▒▓▓██▓▓██▓▓▓▓ ▓▒▒▓▒█░░▒▒░▒░═▒█████████▓███▓▓▓▓▓▓▓▓████ ▓█▓▓▓█▓═▒░▒░░██████████████▓████████████ ▓█▓▓▓▒█░░▒═░██████▓█▓█▓█▓▓▓▒█▒▒▒▒▒██████ _______oBBBBB8o______oBBBBBBB _____o8BBBBBBBBBBB__BBBBBBBBB8________o88o, ___o8BBBBBB**8BBBB__BBBBBBBBBB_____oBBBBBBBo, __oBBBBBBB*___***___BBBBBBBBBB_____BBBBBBBBBBo, _8BBBBBBBBBBooooo___*BBBBBBB8______*BB*_8BBBBBBo, _8BBBBBBBBBBBBBBBB8ooBBBBBBB8___________8BBBBBBB8, __*BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB8_o88BB88BBBBBBBBBBBB, ____*BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB8, ______**8BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB*, ___________*BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB8*, ____________*BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB8888**, _____________BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB*, _____________*BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB*, ______________*BBBBBBBBBBBBBBBBBB8, _______________*BBBBBBBBBBBBBBBB*, ________________8BBBBBBBBBBBBBBB8, _________________8BBBBBBBBBBBBBBBo, __________________BBBBBBBBBBBBBBB8, __________________BBBBBBBBBBBBBBBB, __________________8BBBBBBBBBBBBBBB8, __________________*BBBBBBBBBBBBBBBB, __________________8BBBBBBBBBBBBBBBB8, _________________oBBBBBBBBBBBBBBBBBB, ________________oBBBBBBBBBBBBBBBBBBB, ________________BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB, _______________8BBBBBBBBBBBBBBBBBBB8, ______________oBBBBBBBBB88BBBBBBBBB8, ______________8BBBBBBBBB*8BBBBBBBBB*, ______________BBBBBBBBB*_BBBBBBBBB8, ______________BBBBBBBB8_oBBBBBBBBB*, ______________8BBBBBBB__oBBBBBBBB*, ______________BBBBBBB*__8BBBBBBB*, _____________8BBBBBB*___BBBBBBB*, ____________8BBBBBB8___oBBBBBB8, ___________8BBBBBB8____8BBBBBB*, __________oBBBBBB8____BBBBBBB8, __________BBBBBBB8___BBBBBBBB*, _________oBBBBBBB8___BBBBBBBB, _________8BBBBBB8____BBBBBBB*, _________BBBBBB*_____8BBBBB*, ________oBBBB8_______BBBBB*, ________oBBB8________BBBB*, ______8BBBB*_______*BBBBBBBB8o, ______BBBBB*____________*88BBBo ─────────────────────────▄▀▄ ─────────────────────────█─█ ─────────────────────────█─█ ─────────────────────────█─█ ─────────────────────────█─█ ─────────────────────────█─▀█▀█▄ ─────────────────────────█──█──█ ─────────────────────────█▄▄█──▀█ ────────────────────────▄█──▄█▄─▀█ ────────────────────────█─▄█─█─█─█ ────────────────────────█──█─█─█─█ ────────────────────────█──█─█─█─█ ────▄█▄──▄█▄────────────█──▀▀█─█─█ ──▄█████████────────────▀█───█─█▄▀ ─▄███████████────────────██──▀▀─█ ▄█████████████────────────█─────█ ██████████───▀▀█▄─────────▀█────█ ████████───▀▀▀──█──────────█────█ ██████───────██─▀█─────────█────█ ████──▄──────────▀█────────█────█ Look son, ███──█──────▀▀█───▀█───────█────█ a good video! ███─▀─██──────█────▀█──────█────█ ███─────────────────▀█─────█────█ ███──────────────────█─────█────█ ███─────────────▄▀───█─────█────█ ████─────────▄▄██────█▄────█────█ ████────────██████────█────█────█ █████────█──███████▀──█───▄█▄▄▄▄█ ██▀▀██────▀─██▄──▄█───█───█─────█ ██▄──────────██████───█───█─────█ ─██▄────────────▄▄────█───█─────█ ─███████─────────────▄█───█─────█ ──██████─────────────█───█▀─────█ ──▄███████▄─────────▄█──█▀──────█ ─▄█─────▄▀▀▀█───────█───█───────█ ▄█────────█──█────▄███▀▀▀▀──────█ █──▄▀▀────────█──▄▀──█──────────█ █────█─────────█─────█──────────█ █────────▀█────█─────█─────────██ █───────────────█──▄█▀─────────█ █──────────██───█▀▀▀───────────█ █───────────────█──────────────█ █▄─────────────██──────────────█ ─█▄────────────█───────────────█ ──██▄────────▄███▀▀▀▀▀▄────────█ ─█▀─▀█▄────────▀█──────▀▄──────█ ─█────▀▀▀▀▄─────█────────▀─────█ ══════════════▒████████████████████████ ════════════▓█████████▓███▓▓██▓███▓█████ ═══════════████████▓█████▓█▓█▓██▒▓█▓▓▓▓█ ══════════██▓████████▓██▓███▓██▒▒▒███▓██ ════════▓██▓███▓████▓██▓███████▒▓▒▓█████ ═══════▒██████▓████▓██▓██▓▒▒▒▓▓▓▓▓▒█████ ═══════██████▓████▓██▓▓██▒▒▓▓▒▓▓▒▒▒▒████ ══════███████████▓███▓▓██▓▓▓▓▓▒██▓▓▓▓███ ═════▓██████████▓███▓▓████▓▓▓▒▓█████▓▓██ ═════█████▓████▓▓███▓█████═█▓▒██▓████▓▓█ ════█████▓████▓▓███▓▓████░═▒█████▓████▓█ ════████▓█████▓███▓▓▓████════░████▓████▓ ═══▒████▓████▓████▓▓████══════▒████▓████ ═══████▓████▓████▓▓█▓██════════░████████ ═══████▓███▓▓███▓▓█▒▒█════████▒══███▓███ ═══▓██▓████████▓██▓═█════██═══▒▓══██████ ════██████▓███▓███═█════█▓════════██▓███ ════████▓███▓███▒═░═══════════════██▓███ ════▓██▓███▓██▓══════════════════▓█▓████ ═════█▓██████═══════════════▓███═▒█▓████ ═════██▓███═══░════════════██████▓█▓████ ════▒█████═══███▓═════════██═░█▒████████ ════████▓██═██░▒██═══════░█═░▓██▒═▒█▓███ ═══████▓███═█═══██░══════▒══████═══█████ ══▓███▓████▓══░███════════════▒════██▓██ ══███▓▓█████════▓══════════════════██▓▓█ ═▓███▓███▓██══════════════════════░███▓█ ═▓███▓▓█████░════════════════════▒██████ ══████▓▓████▒═══════════════════███▓███▓ ══░████▓▓███▓══════════════════════▒███▓ ═══▒████▓▓███═════════════════════▓████▓ ════▒████▓███▒═══════════════════██████▓ ═════████▓████═════░███▓════════██████▓█ ═════▒█████▓███════▓▒══░█══════██████▓▓█ ═════███▓██▓████════█▒▓█▓═════▒████▓▓███ ════██▓███▓██████═══▒██▓══════████▓▓████ ═══██▓█████▓██████═══════════░███▓▓█████ ═▒██████▓██▓▓██████══════════▓███▓██████ ░█░████▓█████▓███▓██░════════▒████▓█████ █═░███▓██████▓███▓███▓══░═════█████▓████ ═░███▓██████▓███▓████████═══════████▓███ ═████▓▓████▓█████████████░═══════███████ ══████▓███▓████▓█████████════════█████▒═ ═══▓███▓███████▓█████▓██▓══════▓████════ ════███▓█▓█████▓████▓███═════▒█████═════ ═════███████████████▓█▓═════▓███▓▓══════ ═════██▓███████████▓█▓══════██▓═════════ ═════█████▓████═█████░══════█▓══════════ ══░████████▓███═██████══════░═══════════ ═══░▒░═░███████══█████══════════════════ ▀███████████████████████████████████████▀ ▄██───────────────────────────────────██▄ ▀██─█████████████████████████████████─██▀ ▄██─█████████████████████████████████─██▄ ▄██─█████████████████████████████████─██▄ ▀██─███████▓█████████████████████████─██▀ ▄██─▓██████╫╫╫█████████▓█████████████─██▄ ▀██─╫██████╫╫╫╫▓▓▓██████▓████████████─██▀ ▄██─╫▓▓███╫╫███╫╫▓▓██████████████████─██▄ ▀██─▓╫▓███╫██╫██▓╫╫╫▓████████████████─██▀ ▄██─▓─▓███╫██╫██╫▓╫╫╫▓███████████████─██▄ ▀██─╫─████╫╫███╫▓▓▓╫╫╫▓██████████████─██▀ ▄██─╫╫████╫╫╫▓╫╫▓▓╫╫╫╫╫██████████████─██▄ ▀██─╫─▓███╫─╫╫╫╫▓▓╫─╫╫╫▓█████████████─██▀ ▄██─╫╫▓███───╫╫╫▓▓╫─╫╫╫╫▓████████████─██▄ ▀██─╫─▓███╫─╫╫╫╫▓╫───╫╫╫╫╫███████████─██▀ ▄██─╫─╫███╫──╫╫▓▓╫───╫╫╫╫╫╫██████████─██▄ ▀██─╫╫╫███▓─╫─╫▓▓─────╫╫╫──▓█▓███████─██▀ ▄██──╫╫███▓───╫▓╫───╫╫╫╫─╫─╫▓█▓██████─██▄ ▀██──╫▓████╫──╫▓────╫╫╫╫────▓▓███████─██▀ ▄██───╫████╫╫╫╫▓──────╫╫────╫▓╫▓█████─██▄ ▀██─╫─╫█████╫╫╫▓╫╫╫╫──╫╫╫───╫▓╫─▓████─██▀ ▄██─╫╫╫█████╫╫╫╫╫╫╫▓╫╫╫─╫╫───▓▓╫─▓███─██▄ ▀██─╫╫▓██████╫╫╫╫────────╫───╫▓╫─╫███─██▀ ▄██──╫▓▓▓████╫╫▓╫────────╫───╫▓▓─╫███─██▄ ▀██─╫╫▓▓▓█████╫▓▓▓╫╫──────╫╫╫╫▓▓─▓███─██▀ ▄██─╫▓▓▓▓█████▓╫▓▓▓▓▓▓▓▓╫╫╫╫╫╫╫╫╫████─██▄ ▀██─▓▓▓╫▓██████╫▓╫╫╫╫╫▓▓▓╫╫╫╫╫╫╫▓████─██▀ ▄██─▓▓╫╫╫██████╫╫▓╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫██████─██▄ ▀██─╫╫╫╫╫██████▓─╫╫╫╫─╫╫╫╫╫╫╫╫▓██████─██▀ ▄██─╫╫╫╫▓███████╫──╫─╫─╫──╫╫╫▓▓██████─██▄ ▀██─╫╫╫╫█████████───────╫╫▓▓▓╫███████─██▀ ▄██─╫╫╫▓██████████▓╫╫╫╫╫╫▓▓╫╫▓▓██████─██▄ ▀██─╫╫▓╫████████▓▓▓▓▓▓╫╫▓╫╫╫╫╫▓██████─██▀ ▄██─▓▓╫█████████▓▓╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫▓███████─██▄ ▀██─▓─██▓███████╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫╫▓████████─██▀ ▄██─╫██╫╫███████╫╫─╫╫╫╫╫─╫╫╫▓████████─██▄ ▀██─██╫─███████▓╫╫───╫╫╫╫╫╫╫▓████████─██▀ ▄██─█╫─████████▓╫╫───╫╫╫─╫╫▓╫████████─██▄ ▀██─▓╫█████████▓╫╫╫╫╫─╫──╫╫╫▓████████─██▀ ▄██─▓███╫╫█████▓╫──╫╫╫─╫─╫╫╫█████████─██▄ ▀██─███╫──█████▓────╫╫╫──╫╫▓█████████─██▀ ▄██╫█▓▓───█████▓─────╫─╫╫╫▓█████████▓─██▄ ▀██─▓╫╫─╫─▓██▓█▓──────╫─╫╫▓██████▓╫╫──██▀ ▄██─╫▓─╫╫─╫██▓█▓──────╫╫╫╫██████╫─╫╫──██▄ ▀██─▓╫╫╫╫─╫██▓█▓╫─╫───╫╫╫▓█████╫─╫╫╫──██▀ ▄██─╫╫╫╫╫╫─▓██▓╫╫╫╫╫──╫╫╫▓████╫─╫╫─╫──██▄ ▀██─╫╫╫╫╫──╫██▓─╫╫╫╫──╫╫─▓███▓─╫╫─╫───██▀ ▄██─╫╫╫╫───╫██╫─╫╫╫╫╫╫─╫╫████╫╫╫─╫────██▄ ▀██─╫╫╫╫╫──╫██╫─╫╫╫╫╫╫▓▓▓███▓╫╫─╫╫──╫─██▀ ▄██─╫╫─╫╫──▓███╫╫╫╫╫╫╫▓▓▓███▓╫─╫▓──╫╫─██▄ ▀██─╫───╫──▓███▓╫╫╫─╫╫╫─╫███╫──▓╫──╫╫─██▀ ▄██───────────────────────────────────██▄ ▀███████████████████████████████████████▀ ──────────────────────────────── ───────────────██████████─────── ──────────────████████████────── ──────────────██────────██────── ──────────────██▄▄▄▄▄▄▄▄▄█────── ──────────────██▀███─███▀█────── █─────────────▀█────────█▀────── ██──────────────────█─────────── ─█──────────────██────────────── █▄────────────████─██──████ ─▄███████████████──██──██████ ── ────█████████████──██──█████████ ─────────────████──██─█████──███ ──────────────███──██─█████──███ ──────────────███─────█████████ ──────────────██─────████████▀ ────────────────██████████ ────────────────██████████ ─────────────────████████ ──────────────────██████████▄▄ ────────────────────█████████▀ ─────────────────────████──███ ────────────────────▄████▄──██ ────────────────────██████───▀ ────────────────────▀▄▄▄▄▀ _________▄██✿███▄ _______ ▄██▀██████▄ ______██▀__███▒████ _____██____███░░ٮ░▀ ______██____██░░░░░ _______██____ ██░░♥ _ (❀✿❀) ________ █_____ █▒ ___ (✿ ☼ ✿) _________█ ___▓▓░▓___ (❀▐ ❀) ____█❀ _█_ ▓▓▓▒░▒▓__█_▐__▄ _____▀█▀_ ▓▓_▓▓▒░▒▓ ▀█▐_█ _________▓▓_▓▓▓▓▓▓____ ▐▀ _________▓▓_▓▓▓▓▓______▐ _______ ▓▓__▓▓▓▓_▓▓____▐░ ______ ▓▓__▓▓▓▓▓___▓___▒▒ _____ ▓▓_▓███❋██▓__▓▓▓ ___▒▒___▓██▒███▒▓ ___░___▓██▒███▒██▓ ______▓██▒███▒███▒▓ _____▓██▒███▒███▒██▓ _____▓█▒███▒███▒███▒▓ ▓___▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ ▓________▒░░░▒░░░▒ ▓________▒░░░▒░░░▒ ▓________▒░░▒_▒░░░▒ ▓________▒░░▒__▒░░░▒ ▓________▒░░▒__ ▒░░░▒ ▓________▒░░▒__▒░░░▒ ▓________▒░░▒▒░░░▒ ▓▄▄▄▄▄▄▒░░▒░░▒ ▓██████▒░░▒▒ ▓_█❤█___███ ▓███____ ███ ▓█_______███ ▓________██❥█ ▓________██▀██▄ ══════════════▒█████████████████████████ ════════════▓█████████▓███▓▓██▓███▓█████ ═══════════████████▓█████▓█▓█▓██▒▓█▓▓▓▓█ ══════════██▓████████▓██▓███▓██▒▒▒███▓██ ════════▓██▓███▓████▓██▓███████▒▓▒▓█████ ═══════▒██████▓████▓██▓██▓▒▒▒▓▓▓▓▓▒█████ ═══════██████▓████▓██▓▓██▒▒▓▓▒▓▓▒▒▒▒████ ══════███████████▓███▓▓██▓▓▓▓▓▒██▓▓▓▓███ ═════▓██████████▓███▓▓████▓▓▓▒▓█████▓▓██ ═════█████▓████▓▓███▓█████═█▓▒██▓████▓▓█ ════█████▓████▓▓███▓▓████░═▒█████▓████▓█ ════████▓█████▓███▓▓▓████════░████▓████▓ ═══▒████▓████▓████▓▓████══════▒████▓████ ═══████▓████▓████▓▓█▓██════════░████████ ═══████▓███▓▓███▓▓█▒▒█════████▒══███▓███ ═══▓██▓████████▓██▓═█════██═══▒▓══██████ ════██████▓███▓███═█════█▓════════██▓███ ════████▓███▓███▒═░═══════════════██▓███ ════▓██▓███▓██▓══════════════════▓█▓████ ═════█▓██████═══════════════▓███═▒█▓████ ═════██▓███═══░════════════██████▓█▓████ ════▒█████═══███▓═════════██═░█▒████████ ════████▓██═██░▒██═══════░█═░▓██▒═▒█▓███ ═══████▓███═█═══██░══════▒══████═══█████ ══▓███▓████▓══░███════════════▒════██▓██ ══███▓▓█████════▓══════════════════██▓▓█ ═▓███▓███▓██══════════════════════░███▓█ ═▓███▓▓█████░════════════════════▒██████ ══████▓▓████▒═══════════════════███▓███▓ ══░████▓▓███▓══════════════════════▒███▓ ═══▒████▓▓███═════════════════════▓████▓ ════▒████▓███▒═══════════════════██████▓ ═════████▓████═════░███▓════════██████▓█ ═════▒█████▓███════▓▒══░█══════██████▓▓█ ═════███▓██▓████════█▒▓█▓═════▒████▓▓███ ════██▓███▓██████═══▒██▓══════████▓▓████ ═══██▓█████▓██████═══════════░███▓▓█████ ═▒██████▓██▓▓██████══════════▓███▓██████ ░█░████▓█████▓███▓██░════════▒████▓█████ █═░███▓██████▓███▓███▓══░═════█████▓████ ═░███▓██████▓███▓████████═══════████▓███ ═████▓▓████▓█████████████░═══════███████ ══████▓███▓████▓█████████════════█████▒═ ═══▓███▓███████▓█████▓██▓══════▓████════ ════███▓█▓█████▓████▓███═════▒█████═════ ═════███████████████▓█▓═════▓███▓▓══════ ═════██▓███████████▓█▓══════██▓═════════ ═════█████▓████═█████░══════█▓══════════ ══░████████▓███═██████══════░═══════════ ═══░▒░═░███████══█████══════════════════

Xếp Hình Thần Chết, Phù Thuỷ, Đầu Lâu Đáng Sợ

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▄░░▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░██▌░░▒▒▒▒ ▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▄▄███▀░░░░▒▒▒ ▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░█████░▄█░░░░▒▒ ▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▄████████▀░░░░▒▒ ▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▄█████████░░░░░░░▒ ▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▄███████▌░░░░░░░▒ ▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▄█████████░░░░░░░░▒ ▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▄███████████▌░░░░░░░░▒ ▒░░░░░░░░░░░░░░░▄▄▄▄██████████████▌░░░░░░░░▒ ▒░░░░░░░░░░░▄▄███████████████████▌░░░░░░░░░▒ ▒░░░░░░░░░▄██████████████████████▌░░░░░░░░░▒ ▒░░░░░░░░████████████████████████░░░░░░░░░░▒ ▒█░░░░░▐██████████▌░▀▀███████████░░░░░░░░░░▒ ▐██░░░▄██████████▌░░░░░░░░░▀██▐█▌░░░░░░░░░▒▒ ▒██████░█████████░░░░░░░░░░░▐█▐█▌░░░░░░░░░▒▒ ▒▒▀▀▀▀░░░██████▀░░░░░░░░░░░░▐█▐█▌░░░░░░░░▒▒▒ ▒▒▒▒▒░░░░▐█████▌░░░░░░░░░░░░▐█▐█▌░░░░░░░▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒░░░░███▀██░░░░░░░░░░░░░█░█▌░░░░░░▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒░▐██░░░██░░░░░░░░▄▄████████▄▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒██▌░░░░█▄░░░░░░▄███████████████████ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▐██▒▒░░░██▄▄███████████████████████ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▐██▒▒▄████████████████████████████ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▄▄████████████████████████████████ ████████████████████████████████████████████ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░█░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░██░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░▄▄███▄░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░▐██▌░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░▀█░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒░░░░░░░░░░░░░░▄███░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒ ▒░░░░░░░░░░░░░░░████░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒ ▒░░░░▄░░░░░░░░░▐████░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒ ▒░░░░░▀▀▄░░░░▄█▀░███░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒ ▒░░░░░░░░▀▀█▀░░░░▐███░░░░░░░░░▒▒▒▒▒ ▒▒░░░░░░░░░░▀▄▄▄▄████▌░░░░░░░▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒░░░░░░░░░██████████░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒░░░░░░░░░█████████░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒░░░░░░░░░▀██████░▀▄░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░▀████▄░▀▀▄▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░▀██▄▒▒▒▀▄▄▄▄▄▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▀█▄▒▒▒▒███▄▀█ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▀███▀▀ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▀▀▒ ────────▄▄▄▄▄▄▄▄▄ ────────▌▐░▀░▀░▀▐ ────────▌░▌░░░░░▐ ────────▌░░░░░░░▐ ────────▄▄▄▄▄▄▄▄▄ ──▄▀▀▀▀▀▌▄█▄░▄█▄▐▀▀▀▀▀▄ ─█▒▒▒▒▒▐░░░░▄░░░░▌▒▒▒▒▒█ ▐▒▒▒▒▒▒▒▌░░░░░░░▐▒▒▒▒▒▒▒▌ ▐▒▒▒▒▒▒▒█░▀▀▀▀▀░█▒▒▒▒▒▒▒▌ ▐▒▒▒▒▒▒▒▒█▄▄▄▄▄█▒▒▒▒▒▒▒▒▌ ▐▒▒▒▒▐▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▐▒▒▒▒▒▌ ▐▒▒▒▒▒█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█▒▒▒▒▒▌ ▐▒▒▒▒▒▐▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▌▒▒▒▒▒▌ ▐▒▒▒▒▒▒▌▒▒▒▒▒▒▒▒▒▐▒▒▒▒▒▒▌ ▐▒▒▒▒▒▒▌▄▄▄▄▄▄▄▄▄▐▒▒▒▒▒▒▌ ▐▄▄▄▄▄▄▌▌███████▌▐▄▄▄▄▄▄▌ ─█▀▀▀▀█─▌███▌███▌─█▀▀▀▀█ ─▐░░░░▌─▌███▌███▌─▐░░░░▌ ──▀▀▀▀──▌███▌███▌──▀▀▀▀ ────────▌███▌███▌ ────────▌███▌███▌ ──────▐▀▀▀██▌█▀▀▀▌ ▒▒▒▒▒▒▐▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▌▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▄▄▄▄░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▄██████▒▒▒▒▒▄▄▄█▄▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▄██▀░░▀██▄▒▒▒▒████████▄▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒███░░░░░░██▒▒▒▒▒▒█▀▀▀▀▀██▄▄▒▒▒ ▒▒▒▒▒▄██▌░░░░░░░██▒▒▒▒▐▌▒▒▒▒▒▒▒▒▀█▄▒ ▒▒▒▒▒███░░▐█░█▌░██▒▒▒▒█▌▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▀▌ ▒▒▒▒████░▐█▌░▐█▌██▒▒▒██▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▐████░▐░░░░░▌██▒▒▒█▌▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒████░░░▄█░░░██▒▒▐█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒████░░░██░░██▌▒▒█▌▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒████▌░▐█░░███▒▒▒█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▐████░░▌░███▒▒▒██▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒████░░░███▒▒▒▒█▌▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒██████▌░████▒▒▒██▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▐████████████▒▒███▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒█████████████▄████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ██████████████████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ██████████████████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ █████████████████▀▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ █████████████████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ████████████████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ████████████████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ███████████████████████████ ███████▀▀▀░░░░░░░▀▀▀███████ ████▀░░░░░░░░░░░░░░░░░▀████ ███│░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│███ ██▌│░░░░░░░░░░░░░░░░░░░│▐██ ██░└┐░░░░░░░░░░░░░░░░░┌┘░██ ██░░└┐░░░░░░░░░░░░░░░┌┘░░██ ██░░┌┘▄▄▄▄▄░░░░░▄▄▄▄▄└┐░░██ ██▌░│██████▌░░░▐██████│░▐██ ███░│▐███▀▀░░▄░░▀▀███▌│░███ ██▀─┘░░░░░░░▐█▌░░░░░░░└─▀██ ██▄░░░▄▄▄▓░░▀█▀░░▓▄▄▄░░░▄██ ████▄─┘██▌░░░░░░░▐██└─▄████ █████░░▐█─┬┬┬┬┬┬┬─█▌░░█████ ████▌░░░▀┬┼┼┼┼┼┼┼┬▀░░░▐████ █████▄░░░└┴┴┴┴┴┴┴┘░░░▄█████ ███████▄░░░░░░░░░░░▄███████ ██████████▄▄▄▄▄▄▄██████████ ███████████████████████████ ███████▀▀▀░░░░░░░▀▀▀███████ ██████▀░░░░░░░░░░░░░░░▀████ █████│░░░░░░░░░░░░░░░░│████ ████└┐░░░░░░░░░░░░░░░┌┘░███ ███░░└┐░░░░░░░░░░░░░░┌┘░░██ ███░┌┘▄▄▄▄▄░░░░░▄▄▄▄▄└┐░░██ ██▌░▄██████▄░░░▄██████▄░▐██ ███─┘░░▓▓▓▓░░░░░▓▓▓▓░░└─███ ██▀▓▓▓░▓▓▓▓░░░░░▓▓▓▓░▓▓░▀██ ██▄▓▓▓░▓▓▓▓▄▄▄▄▄▓▓▓▓░▓▓▄███ ████▄─┘█████████████└─▄████ █████░░▐███████████▌░░█████ ██████░░▀█████████▀░░▐█████ ███████░░░░▓▓▓▓▓░░░░▄██████ ████████▄░░░░░░░░░▄████████ ███████████▓▓▓▓▓███████████ ███████████▓▓▓▓▓███████████ ████╗████████╗██╗███████╗███╗═══███╗████████╗ ═██╔╝═══██╔══╝╚█║██╔════╝████╗═████║██╔═════╝ ═██║════██║════╚╝███████╗██╔████╔██║█████╗ ═██║════██║══════╚════██║██║╚██╔╝██║██╔══╝ ████╗═══██║══════███████║██║═╚═╝═██║███████╗ …………………▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄ ……………▄▄█▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓█▄▄ …………▄▀▀▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓▓▀▄ ………▄▀▓▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▓▀▄ ……..█▓█▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓▒▓█ …..▌▓▀▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▀▓█ …..█▌▓▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓█ …▐█▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓█▌ …█▓▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓█ ..█▐▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒█▓█ …█▓█▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒█▌▓█ ..█▓▓█▒░░░░▒█▄▒▒░░░░░░░░░▒▒▄█▒░░░░▒█▓▓█ ..█▓█▒░▒▒▒▒░░▀▀█▄▄░░░░░▄▄█▀▀░░▒▒▒▒░▒█▓█ .█▓▌▒▒▓▓▓▓▄▄▄▒▒▒▀█░░░░█▀▒▒▒▄▄▄▓▓▓▓▒▒▐▓█ .██▌▒▓███▓█████▓▒▐▌░░▐▌▒▓████▓████▓▒▐██ ..██▒▒▓███▓▓▓████▓▄░░░▄▓████▓▓▓███▓▒▒██ ..█▓▒▒▓██████████▓▒░░░▒▓██████████▓▒▒▓█ ..█▓▒░▒▓███████▓▓▄▀░░▀▄▓▓███████▓▒░▒▓█ ….█▓▒░▒▒▓▓▓▓▄▄▄▀▒░░░░░▒▀▄▄▄▓▓▓▓▒▒░▓█ ……█▓▒░▒▒▒▒░░░░░░▒▒▒▒░░░░░░▒▒▒▒░▒▓█ ………█▓▓▒▒▒░░██░░▒▓██▓▒░░██░░▒▒▒▓▓█ ………▀██▓▓▓▒░░▀░▒▓████▓▒░▀░░▒▓▓▓██▀ ………….░▀█▓▒▒░░░▓█▓▒▒▓█▓▒░░▒▒▓█▀░ …………█░░██▓▓▒░░▒▒▒░▒▒▒░░▒▓▓██░░█ ………….█▄░░▀█▓▒░░░░░░░░░░▒▓█▀░░▄█ …………..█▓█░░█▓▒▒▒░░░░░▒▒▒▓█░░█▓█ …………….█▓█░░█▀█▓▓▓▓▓▓█▀░░█░█▓█▌ ……………..█▓▓█░█░█░█▀▀▀█░█░▄▀░█▓█ ……………..█▓▓█░░▀█▀█░█░█▄█▀░░█▓▓█ ………………█▓▒▓█░░░░▀▀▀▀░░░░░█▓▓█ ………………█▓▒▒▓█░░░░ ░░░░█▓▓█ ………………..█▓▒▓██▄█░░░▄░▄██▓▒▓█ ………………..█▓▒▒▓█▒█▀█▄█▀█▒█▓▒▓█ ………………..█▓▓▒▒▓██▒▒██▒██▓▒▒▓█ ………………….█▓▓▒▒▓▀▀███▀▀▒▒▓▓█ ……………………▀█▓▓▓▓▒▒▒▒▓▓▓▓█▀ ………………………..▀▀██▓▓▓▓██▀ — ███████████▓▓▓▓▓▓▓▓▒░░░░░▒▒░░░░░░░▓█████ ██████████▓▓▓▓▓▓▓▓▒░░░░░▒▒▒░░░░░░░░▓████ █████████▓▓▓▓▓▓▓▓▒░░░░░░▒▒▒░░░░░░░░░▓███ ████████▓▓▓▓▓▓▓▓▒░░░░░░░▒▒▒░░░░░░░░░░███ ███████▓▓▓▓▓▓▓▓▒░░▒▓░░░░░░░░░░░░░░░░░███ ██████▓▓▓▓▓▓▓▓▒░▓████░░░░░▒▓░░░░░░░░░███ █████▓▒▓▓▓▓▓▒░▒█████▓░░░░▓██▓░░░░░░░▒███ ████▓▒▓▒▒▒░░▒███████░░░░▒████░░░░░░░░███ ███▓▒▒▒░░▒▓████████▒░░░░▓████▒░░░░░░▒███ ██▓▒▒░░▒██████████▓░░░░░▓█████░░░░░░░███ ██▓▒░░███████████▓░░░░░░▒█████▓░░░░░░███ ██▓▒░▒██████████▓▒▒▒░░░░░██████▒░░░░░▓██ ██▓▒░░▒███████▓▒▒▒▒▒░░░░░▓██████▓░░░░▒██ ███▒░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░███████▓░░░▓██ ███▓░░░░░▒▒▒▓▓▒▒▒▒░░░░░░░░░██████▓░░░███ ████▓▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▒▒▓██▒░░░░░░░▓███▓░░░░███ ██████████▓▓▓▓▒▒█████▓░░░░░░░░░░░░░░████ █████████▓▓▓▓▒▒░▓█▓▓██░░░░░░░░░░░░░█████ ███████▓▓▓▓▓▒▒▒░░░░░░▒░░░░░░░░░░░░██████ ██████▓▓▓▓▓▓▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓████████ ██████▓▓▓▓▓▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░▓██████████ ██████▓▓▓▓▒▒██████▒░░░░░░░░░▓███████████ ██████▓▓▓▒▒█████████▒░░░░░░▓████████████ ██████▓▓▒▒███████████░░░░░▒█████████████ ██████▓▓░████████████░░░░▒██████████████ ██████▓░░████████████░░░░███████████████ ██████▓░▓███████████▒░░░████████████████ ██████▓░███████████▓░░░█████████████████ ██████▓░███████████░░░██████████████████ ██████▓▒██████████░░░███████████████████ ██████▒▒█████████▒░▓████████████████████ ██████░▒████████▓░██████████████████████ ██████░▓████████░███████████████████████ ██████░████████░▒███████████████████████ █████▓░███████▒░████████████████████████ █████▒░███████░▓████████████████████████ █████░▒██████░░█████████████████████████ █████░▒█████▓░██████████████████████████ █████░▓█████░▒██████████████████████████ █████░▓████▒░███████████████████████████ █████░▓███▓░▓███████████████████████████ ██████░▓▓▒░▓████████████████████████████ ███████▒░▒██████████████████████████████ ████████████████████████████████████████ ████████████████████████████████████████ ████████████████████████████████████████ ███████████████████▒────────████████████ ██████████████████───────────███████████ █████████████████▓──────░────▓██████████ ██████████████████─░██████░──███████████ ██████████████████▒▓██▓████──▓██████████ ████████████████░──▒██░▓██▒▒▒███████████ ████▓──▓███████▓────▒▓█░▒──▓████████████ ████▓▒────▓█████▒────▒░────█████████████ ███▓░████▒───████▒▒█──▓──▓▓████▓▓▓▓█████ ████─▓██████──████▓▓─▒█▓▓█▓─────────▓███ ████─▓█████████───▓▒▓▓▒▒██─▒▓█████▓─▓███ ████─▓███████▒▓█▓█─██─▓▒▓▒▒███████──████ ███▒─▒██████░─█▓▓▓─██─▒▓██▒─██████░─████ ███▓▒─█████▒─▒▒▓▓█─██░█▓░▓─▒██████▒─████ ███▓▒─█████─████▓█─██─▒▓██─▓██████──████ ███▓▓─█████──█████─██─█▓░▓─███████──████ ███▓▓▓█████░▒██▓▓▓─▓█─▓▒█──███████──████ ███─────███▓─▓██▒▒▒▒█─██▓─▓███████▒▓████ ██▓─▒░█▒─██▓─█▓──█─▓█─▒█▓─███████▓▒─▓███ ██▒▓─█░█▒███─████─▒▓▓▒█▒─██████▓─────███ ██▓█─█─▓████▓────▒▓████████████─██▒▒─▓██ ██████████████████─██▓▓▓▓████████─█─█░██ ██████████████████─────────████████─████ ████████████▓───────────────████████████ ████████████──░██──────░██▓─▓███████████ ███████████▓─▒███───────██▓─▒███████████ ████████████▓───────███─────████████████ ████████████▒▓▓▓▓▓▓█████───█████████████ ██████████▓───███████████▒▒█████████████ █████████▒──▒████████████───████████████ ████████▒──▒█████████████▓───███████████ ███████───████████████████───███████████ ██████───██████████████████───██████████ █████───███████████████████░──▒█████████ █████▒▓█████████████████████─▒▒█████████ ████▒──█░████████████████████░─▒████████ █████▓█▒────▓████████████████▒▒▒████████ ██████████▓────▓████████████░░██████████ ██████████████▒──▒▓─█▓██████──██████████ ████████████████▒▓────█████░─▒██████████ ███████████████▓────▓██████──███████████ ██████████████▓▓░▒█▓██████▓─▓███████████ ████████████████▓█████████──████████████ █████████████████████████▓─█████████████ █████████████████████████─▒█████████████ ████████████████████████▓▓▓─████████████ ████████████████████████────▓░▒█████████ ██████████████████████░─░▓─▓─▓██████████ █████████████████████████▓▓█████████████

Xếp Hình Kí Tự Like, Hi, Fun

░▐██──░██───░▐██░▐█░▐▀░▐█▀▀ ─░█▌──░██────░█▌░▐██▌─░▐█▀▀ ░▐██──░██▄▄█░▐██░▐█░▐▄░▐█▄▄ ░█░░░█░█░▄▀░█▀▀░░░░▀█▀░█░█░█░▄▀▀░ ░█░░░█░█▀░░░█▀░░▄▄░░█░░█▀█░█░░▀▄░ ░█▄▄░█░█░▀▄░█▄▄░░░░░█░░█░█░█░▄▄▀░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░████░░████░░░████░░░░░░░ ░░░░░░░░████░░████░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░████░░████░░░████░░░░░░░ ░░░░░░░░████▄▄████░░░████░░░░░░░ ░░░░░░░░██████████░░░████░░░░░░░ ░░░░░░░░████▀▀████░░░████░░░░░░░ ░░░░░░░░████░░████░░░████░░░░░░░ ░░░░░░░░████░░████░░░████░░░░░░░ ░░░░░░░░████░░████░░░████░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ╱╭━╮ ╱┃╭╯ ╭╯╰┳╮╭┳━╮ ╰╮╭┫┃┃┃╭╮╮ ╱┃┃┃╰╯┃┃┃┃ ╱╰╯╰━━┻╯╰╯

Xếp Hình Tình Yêu, Love

████████████████████████ █▄─▄███─▄▄─█▄─█─▄█▄─▄▄─█ ██─██▀█─██─██─█─███─▄█▀█ ▀▄▄▄▄▄▀▄▄▄▄▀▀▄▄▄▀▀▄▄▄▄▄▀ █───▄▀▀▀▀▄─▐█▌▐█▌▐██ █──▐▄▄────▌─█▌▐█─▐▌─ █──▐█▀█─▀─▌─█▌▐█─▐██ █──▐████▄▄▌─▐▌▐▌─▐▌─ ███─▀████▀───██──▐██

Tin Nhắn Xếp Hình Chúc Mừng Sinh Nhật

♫♫♫.•*¨`*•..¸♥☼♥ ¸.•*¨`*•.♫♫♫ ╔═══════ ೋღღೋ ═══════╗ ೋ Happy Birthday To You ೋ ╚═══════ ೋღღೋ ═══════╝ ♫♫♫.•*¨`*•..¸♥☼♥ ¸.•*¨`*•.♫♫♫ ♪ღ♪•*¨¨*•˙B¸A♪R•R*E•L¨¨˙R¸O¸L¸L˙•*¨¨*•♪ღ♪ «•♪♪•*•˙¸¸¸˙•*¨¨*•˙¸♪•*•˙¸¸¸˙•*¨¨*•˙¸¸¸˙•*♪♪•* ♪♪░ʎ░ɐ░p░ɥ░ʇ░ɹ░ ı░q░░ʎ░d░d░ɐ░ɥ░♪♪ *•♪♪•*•˙¸¸¸˙•*¨¨*•˙¸♪ღ♪•*•˙¸¸¸˙•*¨¨*•˙¸¸¸˙•*♪♪ ♪♪*•.¸¸¸.•*¨¨*•.¸¸¸.•*•♪ღ♪¸.•*¨¨*•.¸¸¸.•*•♪♪•* ♪♪░H░A░P░P░Y░░B░I ░R░T░H░D░A░Y░♪♪ *•♪♪*•.¸¸¸.•*¨¨*•.¸¸¸.•*•♪¸.•*¨¨*•.¸¸¸.•*•♪♪•« «•♪♪•*•˙¸¸¸˙•*¨¨*•˙¸♪•*•˙¸¸¸˙•*¨¨*•˙¸¸¸˙•*♪♪•* ♪♪░ʎ░ɐ░p░ɥ░ʇ░ɹ░ ı░q░░ʎ░d░d░ɐ░ɥ░♪♪ *•♪♪•*•˙¸¸¸˙•*¨¨*•˙¸♪ღ♪•*•˙¸¸¸˙•*¨¨*•˙¸¸¸˙•*♪♪ ♪ღ♪*•.¸¸.•*¨¨*•.♪ღ♪*•.¸¸.•*¨¨*•.♪ღ♪ ░H░A░P░P░Y░♪░B░I░R░T░H░D░A░Y░ ♪ღ♪*•.¸¸.•*¨¨*•.♪ღ♪*•.¸¸.•*¨¨*•.♪ღ♪

Xếp Hình Súng, Vũ Khí

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ █████████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ██████████▒▒▒▒█▄▒▒▒ ██████████▒▒▒▒██▒▒▒ ███████████▄▄▒██▒▒▒ █████████▒▒▒▒▒██▒▒▒ █████████▒▒▒▒█████▒ ████████▒▒▒▒▒███████ █████▒▒▒▒▒▒▒▒██▒███ ████████▒▒▒▒▒▒▒████ ██████████▒▒▒▒█████ ███████████▒▒█████▒ ████████████████▒▒▒ ████████▒██████▒▒▒▒ ████████▒▒███▒▒▒▒▒▒ ████████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ████████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ █████████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ █████████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ █▄█▄█▄█▄█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ███████████▒▒▒▒▒▒▒▒ █████████████▒▒▒▒▒▒ ▒██████▒███████▒▒▒▒ ▒███████▒███████▒▒▒ ▒▒████████████▒▒▒▒▒ ███████████▒▒▒▒▒▒▒▒ ████████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ████████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ █▒██████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▌▒██████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒██████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒█████████▄▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ __¶_____________________________________________¶ __¶¶___________________________________________¶¶ __¶¶¶¶________________________________________¶¶¶ __¶¶_¶¶_____________________________________¶¶_¶¶ __¶¶__¶¶___________________________________¶¶__¶¶ __¶¶_¶_¶¶_________________________________¶¶_¶_¶¶ __¶¶__¶__¶_______________________________¶¶_¶__¶¶ __¶¶___¶__¶¶____________________________¶__¶___¶¶ ___¶¶___¶¶_¶¶_________________________¶¶__¶___¶¶ ____¶¶___¶¶_¶¶_______________________¶¶_¶¶___¶¶¶ _____¶¶___¶¶__¶_____________________¶¶_¶¶____¶¶ ______¶¶___¶¶__¶¶__________________¶__¶¶___¶¶¶ _______¶¶____¶¶_¶¶_______________¶¶_¶¶¶____¶¶ ________¶¶____¶¶_¶¶_____________¶¶_¶¶____¶¶¶ _________¶¶____¶¶__¶¶__________¶__¶¶____¶¶¶ __________¶¶_____¶¶_¶¶_______¶¶__¶¶____¶¶ ___________¶¶_____¶¶_¶¶_____¶¶_¶¶_____¶¶ _____________¶¶____¶¶__¶¶__¶__¶¶____¶¶¶ ______________¶¶¶____¶¶_¶¶¶_¶¶¶___¶¶¶ ________________¶¶¶___¶¶__¶¶¶___¶¶¶¶ __________________¶¶¶___¶¶_¶¶__¶¶¶ ____________________¶¶¶__¶¶_¶¶¶¶ ____________________¶_¶¶¶__¶¶_¶¶___¶¶¶¶¶¶ _________¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶_¶¶_¶¶__¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶ ________¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶_¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶__¶¶_¶¶ ________¶¶¶¶___¶¶¶¶¶__¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶ _____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______¶¶¶¶¶_¶¶¶ ___________¶¶¶_¶_¶¶¶¶¶______¶¶¶_¶¶¶_¶¶¶¶ __________¶¶¶_¶_¶¶__¶¶¶_____¶¶¶__¶¶¶__¶¶¶ _________¶¶_¶¶_¶¶__¶¶_¶_____¶_¶¶__¶¶_¶_¶¶¶ _______¶¶¶_¶_¶¶¶__¶¶_¶¶_____¶¶_¶___¶¶_¶¶_¶¶¶ ______¶¶_¶¶_¶¶¶____¶¶¶_______¶¶¶_____¶¶_¶_¶¶¶¶ _¶¶¶¶¶¶_¶_¶¶¶_________________________¶¶_¶¶_¶¶¶¶¶¶ ¶¶____¶¶_¶¶¶____________________________¶¶_¶¶____¶ ¶¶_____¶¶¶¶______________________________¶¶_____¶¶ _¶¶¶____¶¶_______________________________¶____¶¶¶ __¶¶¶¶__¶¶_______________________________¶¶¶¶¶¶¶ ____¶¶¶¶¶_________________________________¶¶¶ ░▐█▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄█▄☆ ░███████████████████████ ░▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██▓▓▓▓▓▓▓▓◤ ╬▀░▐▓▓▓▓▓▓▌▀█░░░█▀░ ▒░░▓▓▓▓▓▓█▄▄▄▄▄█▀╬░ ░░█▓▓▓▓▓▌░▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ░▐█▓▓▓▓▓░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ░▐██████▌╬░▒▒▒▒▒▒▒▒ ───▒▓▒░ ─█▒████████ ▒█▒▓█▓█████ ─▓▒▓█▓██▓██ ──▒▓█▓██▓██ ─░▒▓█▓██▓██░ ─░▒▓█▓██▓██░ ─░▒▓▓▓██▓██░ ─░▒▓█▓██▓██░ ─░▒▓▓▓██▓██░ ─░▒██▓██▓██░ ─▒▒▓██▓█▓██▒ ─░▒▒█▓▓▓▓▓██ ─▒▒▒█▓▓█▓▓██ ─░▒▒█▓▓██▓██░ ─▒▒▒█▓▓█▓▓██░ ─▒▒▒█▓▓██▓██▒ ─▒▒▒█▓▓██▓██▒ ─░▒▒█▓▓▓█▓██▒ ─▒▒▒█▓▓█▓▓██▒ ─▒▒▒█▓▓▓█▓██▓ ─▒▒▒█▓▓▓█▓▓██▓ ─░▒▓█▓▓▓█▓▓███████▒ ─▒▓▒▒█▓█▓▓▓██▓░──▒█▓ ─▒▓──▒█▓█▓▓█▓──────█░ ─▒▒──▒██▓▓▓█▒──────▓▒ ─▒▓──▒███▓▓█▓──────▒▒ ─▒▒──▒███▓▓█▓──────▓▒ ─▒▒──░███▓▓██─────▓▓▒ ─▓▒──▒███▓▓▓██▒▒▒▓░▒▒ ─▒▓▒▓▓█▓█▓▓▓████▓░─▒▓ ─▒▒▓██▓█▓▓▓▓██▒────▓▓ ─▒▒▓▓▓▓▓███▓▓█────░█▒ ─▒▒▓▓█▓▓▓██████▓▒▓██▒ ─▒▒▓▓█▓▓▒▓████████▓██ ─▒▒▓▓█▓▓▒▓▓▓██▓██▓▓▓██▒ ─▒▒▓▓█▓▓▓▓▓▒██▓▒▓█▓█████▓ ─▒▒▓▓█▓█▓▓▓▒██▓▒▒████████████▓ ─▒▒▓█▓▓▓▓▓▓▒██▓▓▓██▓██████████████▓▒▒█▒ ─▒▒▓█▓▓▓▓█▓▒██▓▓▒██▓▓▓▓▓▓█████████████▓ ─▒▒▓█▓▓▓▓▓█▒██▓▓▓▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓███▓████▓ ─▒░▓█▓▓█▓▒█▓▓█▓▓▓▓██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓██▓▓█▓ ─▒▒▓█▓██▓▒▓█▓██▓▓▓▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▓█▓▓██ ─█▓▒█▓▓██▓▓█▓██▓▓▓▓▓██▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▓██ ─█▓▒█▓▓▓█▓▓█▓▓██▓▓▓▓▓████▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓██ ─░░▓█▓▓▓█▓▓██▓█████▓▓▓▓███▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██ ─▒▒▓█▓▓▓▓▒▓███▓▒▒▒▓██▓▓▓▓▓▓██▓▓▓▓▓█▓▓██ ──▒█▓████████▒──────▓██▓▓▓▓▓▓█▓████▓▓██ ──░█████▓▒██▒─────────▒████▓▓▓▓▓█████▓ ───▒█▓────▓█────────────░▓███████▓▓██▓ ───▒█─────▒▓───────────────░▒▓███████▓ ───▓█───────────────────────────▒▓▓██▒ ──────────────────────────────░░░──────── ───────────────────────────░▓█████▒────── ──────────────────────────░████████▒───── ─────────────────────────░██████████░──── ─────────────────────────███████████▓──── ────────────────────────░████████████──── ────────────────────────█████████████▒─── ───────────────────────░█████████████▓─── ───────────────────────▓██████████████─── ───────────────────────███████████████─── ───────────────────────█████▓█████████░── ──────────────────────░████▓▓█████████░── ───────────────────────███▓▓▓▓▓███▓▓██▒── ───────────────────────████▓▓▓▓▓▓▓▓▓██▒── ───────────────────────████▓▓▓▓▓▓▓▓▓██▒── ───────────────────────████▓▓▓▓▓▓▓▓▓██▒── ──────────░░░───░░░▒▓▓▓███▓▓▓▓▓▓▓█████░── ─────────░████████████████▓▓██████████░── ──────────████████████████▓▓██▓▓▓█████░── ──────────██▓▓████████████▓████▓▓█████░── ────────▓▓█▓▓▓▓▓██████████▓███████████░── ────────██▓▓▓▓█▓█████▓▓▓██▓████▓▓█████░── ────────░█▓▓█▓█████────░██▓████▓▓█████░── ────────▓█▓▓▓▓▓▒█▒▓─────██▓█▓██▓▓█████░── ───────░██▓▓▓▓█░█▒░░────███▓▓▓▓▓▓█████░── ───────██▓▓▓███▓▓█▓░────▓██▓▓▓█▓▓▓███▓─── ──────███▓▓▓▓▓████░─────▒██▓▓▓█▓▓▓███▒─── ─────▓███▓▓▓▓▓██────────░███▓▓███████▒─── ────░██▓▓▓██▓▓██─────────░███████████▒─── ───░██▓▓▓███▓▓██─────────░███████████▒─── ───████▓████▓██▓──────────███████████░─── ──█████▓██▓▓▓██▓──────────███████▓███──── ─███▓██████████▓──────────▓███▓▓████▓──── ─██▓▓████▓█████▓──────────▒█████████░──── ░██▓▓███──██████──────────▓█████████───── ▒██▓▓▓██──░███▒░─────────░██████████───── ▓██▓▓██▓─────────────────███████████───── ███████▒────────────────▓█▓▓████████▒──── ███████░─────────░░░──░▓██▓▓▓██████▓█──── ███████─────▓█████████████▓▓▓█████▓▓█▓─── ██████▓────░██████████████▓▓▓▓████▓▓██▒── ██████▒────▒███████████████▓▓▓▓██▓▓▓████░ ██████░────▓███████████████▓▓▓▓██▓▓▓█████ ██████─────████████████████▓▓▓████▓▓▓████ ██████────░███████████████▓▓▓▓████▓▓▓████ █████▓───░████████████████▓▓▓██████▓▓████ █████▒───█████████████████▓▓▓██████▓▓████ █████──▒██████████████████▓▓█▓▓██▓██▓████ ████▓─░███████████████████▓▓▓▓▓██▓▓██████ ████▒─████████████████████▓▓▓▓▓██▓▓▓█████ ████▓▓████████████████████▓▓▓▓▓██▓▓▓█████ ██████████████████████████▓▓▓▓▓██▓▓▓█████ ██████████████████████████▓▓▓▓▓██▓▓▓█████ ██████████████████████████▓▓▓▓███▓▓▓█████ ██████████████████████████▓▓▓▓███▓▓▓█████ ██████████████████████████▓▓▓▓████▓▓█████ ██████████████████████████▓▓▓▓████▓▓█████ ██████████████████████████▓▓▓▓████▓▓█████ ██████████████████████████▓▓▓▓████▓▓█████ ██████████████████████████▓▓▓▓████▓▓█████ ““““““11¶¶¶¶¶¶ “““““““¶¶¶¶¶¶` “““““““¶¶¶¶¶¶` “““““““¶¶¶¶¶¶` “““““““¶¶¶¶¶¶` “““““““¶¶¶¶¶¶` “““““““¶¶¶¶¶¶` “““““““¶¶¶¶¶¶` “““““““¶¶¶¶¶¶` “““““““¶¶¶¶¶¶` “““““““¶¶¶¶¶¶` “““““““¶¶¶¶¶¶` “““““““¶¶¶¶¶¶` “““““““¶¶¶¶¶¶` “““““““¶¶¶¶¶¶` “““““““¶¶¶¶¶¶` “““““““¶¶¶¶¶¶` “““““““¶¶¶¶¶¶` ““““““1¶¶¶¶¶¶¶ ““““““1¶¶¶¶¶¶¶ ““““““1¶¶¶¶¶¶¶ ““““““1¶¶¶¶¶¶¶ ““““““1¶¶¶¶¶¶¶¶` ““““““1¶¶¶¶¶¶¶¶` ““1¶1¶¶¶“`¶¶¶¶¶¶¶¶ ““1¶¶¶¶¶“`¶¶¶¶¶¶¶¶ ““1¶¶¶¶¶“`¶¶¶¶¶¶¶¶ ““1¶¶¶¶¶“`¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ““1¶¶¶¶¶“`¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ““¶¶¶¶¶¶“`¶¶¶¶¶¶¶¶¶““`¶¶¶¶ ““¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ““¶¶`1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1 ““¶“1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ““¶“1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ “1¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1 “¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1 “1¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1 “`¶¶1“¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ “`¶¶1`1¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ““¶¶¶¶`¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶ ““`¶¶¶¶`1`¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ““`¶¶¶¶““¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ““`¶¶¶¶1“`¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ““`¶1¶¶¶“`¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ““1¶1¶¶¶“`¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ““¶¶1¶¶¶““`¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ““`111¶¶“““¶¶¶¶¶¶¶“1¶¶¶¶¶¶¶¶1 ““““““““¶¶¶¶¶¶“““`¶¶¶¶1 ““““““““¶¶¶¶¶¶““““¶¶¶1 ““““““““1¶¶¶¶¶““““¶¶¶1 ““““““““`1¶¶¶¶““““¶¶¶1` “““““““““¶¶¶¶“““`¶¶¶¶1` “““““““¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1 “““““““¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1 “““““““¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1 “““““““¶¶¶¶¶¶¶¶““1¶¶¶¶¶¶1“ “““““““¶¶¶¶¶¶¶¶““““¶¶¶1` “““““““¶¶¶¶¶¶¶¶““““`¶¶1` “““““““¶¶¶¶¶¶¶¶““““1¶¶1` “““““““¶¶¶¶¶¶¶¶““““¶¶¶1` “““““““¶¶¶¶¶¶¶¶““““¶¶¶1` “““““““¶¶¶¶¶¶¶¶“““`¶¶¶¶1` “““““““¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶“¶¶¶¶¶¶1` “““““““¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1 “““““““1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1 “““““““““¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1 “““““““““¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1 “““““““““¶1111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1

Những Kiểu Xếp Hình Đặc Biệt Đẹp

───────▄██████▄─────── ──────▐▀▀▀▀▀▀▀▀▌────── ──────▌▌▀▀▌▐▀▀▐▐────── ──────▐──▄▄▄▄──▌────── ───────▌▐▌──▐▌▐─────── ░░╚══╗░╔═╔════╝ ╚═╦═╗╠═╩═╩╗╔═╦═╗ ░░║▒╠╣▒▒▒▒╠╣▒║▒║ ╔═╩═╝╠═╦═╦╝╚═╩═╝ ░░╔══╝░╚═╚════╗ ──────╔═══════╗────── ▒▓▒▓▒▒║░░░║░░░║▒▒▓▒▓▒ ▒▓▒▓▒▒║░░░╬═░░║▒▒▓▒▓▒ ▒▓▒▓▒▒║░░░░░░░║▒▒▓▒▓▒ ──────╚═══════╝────── ╦╦╦╦╦╦▄▀▀▀▀▀▀▄╦╦╦╦╦╦ ▒▓▒▓▒█╗░░▐░░░╔█▒▓▒▓▒ ▒▓▒▓▒█║░░▐▄▄░║█▒▓▒▓▒ ▒▓▒▓▒█╝░░░░░░╚█▒▓▒▓▒ ╩╩╩╩╩╩▀▄▄▄▄▄▄▀╩╩╩╩╩╩ ───▄██▄─────────────▄▄ ──█████▄▄▄▄───────▄▀ ────▀██▀▀████▄───▄▀ ───▄█▀▄██▄████▄─▄█ ▄▄█▀▄▄█─▀████▀██▀ ▂╱▔▔╲╱▔▔▔▔╲╱▔▔╲▂ ╲┈▔╲┊╭╮┈┈╭╮┊╱▔┈╱ ┊▔╲╱▏┈╱▔▔╲┈▕╲╱▔┊ ┊┊┊┃┈┈▏┃┃▕┈┈┃┊┊┊ ┊┊┊▏╲┈╲▂▂╱┈╱▕┊┊┊ █▬█ █▄█ █▬█ █▄█ █░░█ █▀▀█ ▀█░█▀ █▀▀ █▀▀█ █▄▄█ ░█▄█░ █▀▀ ▀░░▀ ▀░░▀ ░░▀░░ ▀▀▀ ▄██████████████▄▐█▄▄▄▄█▌ ██████▌▄▌▄▐▐▌███▌▀▀██▀▀ ████▄█▌▄▌▄▐▐▌▀███▄▄█▌ ▄▄▄▄▄██████████████▀ ┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘███┘┘┘┘┘┘┘ ┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘█████┘┘┘┘┘┘ ┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘███████████████┘┘┘┘┘ ┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘██████████████████┘┘┘┘ ┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘███████████████████┘██┘┘┘ ┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘██████████████┘┘███┘┘┘┘┘┘┘ ┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘██████████┘███┘┘┘█┘┘┘┘┘┘┘┘ ┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘██████┘┘┘┘┘███┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘ ┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘██┘┘┘┘██████┘┘┘┘┘████┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘ ┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘████┘┘┘██████┘┘┘┘┘████┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘ ┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘█████┘███████┘┘┘┘┘████┘┘┘┘┘┘┘┘┘ ┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘███████┘██████┘┘┘┘┘┘┘███┘┘┘┘┘┘┘┘ ┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘█████████████┘┘┘┘┘┘┘┘████┘┘┘┘┘┘ ┘┘┘┘██████┘┘┘┘████████████┘┘┘┘┘┘┘┘┘██┘┘┘┘┘┘┘ ┘┘██████████┘┘┘███████████┘█████┘┘┘██┘┘┘┘┘┘┘ ┘████┘┘┘┘┘███┘┘┘██████████████████████┘┘┘┘┘┘ ███┘┘┘┘┘┘┘┘███┘┘┘█████████████████████┘┘┘┘┘┘ ██┘┘┘█████┘┘███┘█████████████████████┘┘┘┘┘┘┘ ██┘┘█████████████████████████████████┘┘┘┘┘┘┘ ██┘┘█████████████████████████████████████┘┘┘ ███┘┘┘██┘┘┘███┘┘██████████████████┘██┘┘████┘ ████┘┘┘┘┘┘████┘┘┘████████████████┘┘██┘┘┘┘┘██ ┘████████████┘┘┘██┘██████████┘┘┘┘┘┘██┘┘┘┘┘┘┘ ┘┘┘┘███████┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘████████┘┘┘┘┘┘██┘┘┘┘┘┘┘ ┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘███┘┘┘┘┘███████┘┘┘┘ ┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘█┘┘┘┘███████████┘┘ ┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘███┘┘██┘┘┘███┘ ┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘███┘┘┘██┘┘┘┘███ ┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘██┘┘┘┘████┘┘┘██ ┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘███┘┘██████┘┘┘██ ┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘██┘┘┘█████┘┘┘██ ┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘██┘┘┘┘███┘┘┘┘██ ┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘███┘┘┘┘┘┘┘┘┘██┘ ┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘████┘┘┘┘┘████┘ ┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘█████████┘┘┘ ──▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▄▄▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀ ────────────█▀▀█ ───────────█▓▓▓▓█ ───────══▄▀█▓▓▓▓█▀▄══ ──▄▄▄▄▄▄▄█▒█▓▓▓▓█▒█▄▄▄▄▄▄▄ ──█▀▀▀▀█▀███▄▓▓▄███▀█▀▀▀▀█ ─▄█▄──▄█▄───▀██▀───▄█▄──▄█▄ ─█▒█──█▒█──────────█▒█──█▒█ ─▀▀▀──▀▀▀──────────▀▀▀──▀▀▀ ──────██ ─────████ ────▄███ ────▀▀████ ──────▀▀████───────██ ────────▀▀████───────██ ──────────▀▀████───────██ ────────────▀▀████───────██ ──────────────▀▀████████───██ ────────────────▀█████████───██ ─────────────────████████████──██ ──────────────────████████████───██ ───────────────────███████████▄────██ ────────────────█──█████████───█─────██ ──────────────────█─▀██████────█───────██ ────────────────────█─▀█████───█ ──────────────────────█─▀████▄▀ ────────────────────────█ ──────────────────────────█ _¶¶¶¶¶ __¶__¶¶¶ __¶¶___¶¶¶ ___¶¶____¶¶ ____¶¶_____¶¶ ______¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ _______¶¶_______________________________¶¶ _________¶¶_____________________________¶¶¶ __________¶_______________________¶¶¶¶¶¶¶ _________¶___________________¶¶¶¶¶¶¶ _________¶______________¶¶¶¶¶¶¶ _________¶___________¶¶¶¶¶ _________¶____________¶¶ ________¶¶_______¶¶¶___¶¶¶ ________¶________¶¶¶¶____¶¶ ________¶_______¶¶__¶¶¶___¶¶¶ ________¶______¶¶_____¶¶____¶¶ _______¶¶_____¶¶_______¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ _______¶¶_____¶¶_________¶¶¶___¶________¶¶ _______¶_____¶¶___________¶¶¶____________¶¶¶ _______¶____¶¶_____________¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ______¶¶____¶______________¶¶____¶¶¶¶ ______¶¶___¶¶_____________¶¶____¶¶¶¶¶ ______¶___¶¶______________¶¶___¶¶_¶¶¶¶ ______¶¶_¶¶_______________¶¶__¶¶ _______¶¶¶_________________¶¶_¶¶ ____________________________¶¶¶ _____________________________¶

Tin Nhắn Xếp Hình Là Gì

Tin Nhắn xếp hình bằng kí tự đặc biệt là hình thức ghép các kí tự đặc biệt thành các bộ hình ảnh ngộ nghĩnh, rất đẹp theo nhiều cách thức khác nhau nhằm mục đích trang trí văn bản, dùng để gửi tặng bạn bè, người yêu thông qua các mạng xã hội như Viber, Tik Tok, Zalo, Facebook, Zalo, Skype…

Gửi SMS Kí Tự Đặc Biệt Xếp Hình ❤️ 1001 Kí Tự Xếp Hình Trái Tim Tuyệt Đẹp ✅ ghép hình trái tim, tình yêu, khẩu súng, kí tự xếp hình ngôi nhà, noel, tin nhắn.

Cách Sử Dụng Kí Tự Đặc Biệt Xếp Hình

Rất Đơn Giản ! Cách Sử Dụng Kí Tự Đặc Biệt Ghép Hình bạn chỉ cần chọn các chủ đề các kí tựu ghép hình ở trêm tại web Symbols.vn phù hợp với nhu cầu sau đó bạn click vào icon ghép hình mà bạn cần, hệ thống sẽ sao chép tự động và sau đó bạn dán vào bất cứ nơi đâu mà bạn cần, Kool đúng không nào !

Symbols.vn Cung Cấp Những Loại Xếp Hình Kí Tự Nào?

Hiện tại Symbols.vn Cung Cấp rất đa dạng Những Loại Xếp Hình Kí Tự cho bạn lựa chọn với kí tự đặc biệt xếp thành các hình tuyệt đẹp như kí tự đặc biệt xếp thành hình trái tim, comment xếp hình ký tự hay, xếp hình cái súng, xếp hình ngôi sao, người, đồ vật, xe ô tô, xe máy, máy bay, cây đàn guitar, piano, thần chết, hình nam, nữ, hình xăm,

hình khuôn mặt cảm xúc giận, buồn, vui, hài hước, các biểu tượng ngón tay cái, logo, nhạc cụ, bóng đá, gym, giáng sinh noel, hình các loài hoa hồng, tạo hình cây cối, đồng hồ, tivi, máy tính, ly nước, chìa khoá, ổ khoá…

Biểu Tượng Ghép Hình

Trong quá trình dùng các kí tự ghép hình đặc biệt, bạn có thể tham khảo 3 bộ icon dễ thương đầy đủ tại symbols.vn để chèn vào mục Chữ hay tên của bạn ở trên để tạo tên cho sinh động và khác lạ nhé.

Danh sách 3 bộ icon bạn tham khảo ở đây: Biểu Tượng Facebook & Symbol & icon facebook đẹp

Đây là một bộ sưu tập biểu tượng chữ xếp hình nghệ thuật rất đẹp, là hình ảnh được tạo ra từ các ký tự và biểu tượng ghép hình. Với kho kí tự đặc biệt tại Symbols.vn hi vọng giúp bạn thoả sức tạo những emoji biểu cảm trên Facebook, Twitter, Instagram …